Rekuperacja

Etap I: gruntowy wymiennik ciepła marki PRO-VENT 400 GEO  

Gruntowy wymiennik ciepła to system który wspomaga pracę rekuperatora. Dzięki stałej temperaturze w gruncie jego zadaniem będzie dogrzewanie powietrza transportowanego kanały wentylacyjnymi do rekuperatora, z kolei w okresie letnim gruntowe wymienniki ciepła schłodzą upalne powietrze przed wejściem do centrali wentylacyjnej. Prezentowany na powyższym zdjęciu gruntowy wymiennik ciepła to typ wymienników bezprzeponowych, powietrznych marki PRO-VENT GEO. Dzięki swojej budowie GWC stanowi skuteczne i nowoczesne rozwiązanie nie tylko do schładzania i podgrzewania powietrza, ale także w zależności od warunków zewnętrznych do osuszania i dowilżania powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Wykonywane przez ‘’WOJWENT” WIELOCH SP.J. badania skuteczności montowanych systemów wykazują że w toku dokonywanych pomiarów gdzie temperatura powietrza zewnętrznego przekracza + 30 stopni Celsjusza temperatura powietrza po przejściu przez gruntowy wymiennik ciepła przy wejściu do rekuperatora zostaje zredukowana do + 16 stopni Celsjusza.

Etap II – montaż instalacji wentylacyjnej

Montaż instalacji wentylacyjnej to kolejny etap budowy systemu wentylacji mechanicznej. Zazwyczaj realizowany jest na etapie stanu surowego zamkniętego – ale nie należy wykluczyć także bardziej zaawansowanych etapów budowy. Omawiany etap instalacji polega na doprowadzenia do każdego pomieszczenia puszki rozprężnej która na dalszym etapie będzie podłączona z anemostatem odpowiedzialnym za nawiew świeżego powietrza lub wyciąg powietrza zużytego. Bilans powietrza polega na podziale powietrza nawiewanego z pomieszczeń czystych takich jak pokój, salon, gabinet a z drugiej strony wyciąg z łazienki, WC, czy korytarza. Warto zwrócić uwagę na fakt by etap montażu instalacji wentylacyjnej był realizowany przy użyciu materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty Polskiego Zakładu Higieny, a także był przystosowany w przyszłości do czyszczenia mechanicznego.

Etap III : montaż rekuperatora, uruchomienie systemu  + sporządzenie protokołu skuteczności

Rekuperator (zobacz na wojwent.com) montowany jest na etapie końcowym inwestycji. Centrala wentylacyjna wmontowywana jest w instalację nawiewno-wyciągową z jednej strony oraz z drugiej z instalacją w kierunku czerpni i wyrzutni powietrza. Przy wyborze rekuperatora należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego skuteczność w zakresie odzysku ciepła oraz kosztów związanych z jego eksploatacją. Wskazana wyżej centrala wentylacyjna polskiej marki PRO-VENT model MISTRAL 450 PRO EC posiada w swej budowie wysokosprawny wymiennik przeciwprądowy o skuteczności odzysku ciepła w graniach od 96-79 %. Nie bez znaczenia pozostaje także koszt eksploatacji,  rekuperator MISTRAL PRO EC wyposażony został w energooszczędne wentylatory komutowane elektronicznie (EC), z kolei koszt filtrów powietrza wymienianych raz na kwartał to koszt nieprzekraczający 40 zł. 

Rekuperator

Konstatując powyższe rozwiązania należy stwierdzić że budowa kompletnego systemu rekuperacji z gruntowym wymiennikiem ciepła to proces złożony, składający się z co do zasady z trzech etapów. Zaletami omawianego systemu jest uzyskanie regulowanego dostępu świeżego powietrza, możliwości schładzania powietrza w okresie letnim oraz wstępnego podgrzewania zimą, oszczędności na etapie budowy związanych z budową kanałów wentylacji grawitacyjnej, a także możliwości wpływu na poziom wilgotności powietrza tłoczonego do Twojego domu. Rekuperacja jako nowoczesne rozwiązanie dla Twojego domu to inwestycja wymagająca wieloletniego doświadczenia oraz fachowego podejścia, zleć tę inwestycję certyfikowanemu instalatorowi.

''WOJWENT'' Wieloch spółka jawna

www.wojwent.com

[email protected]

GSM: 662219907 ul. Leśna 12; 42-165 Lipie k/Częstochowa

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny