Rozbiórka budynku

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego to rodzaj robót budowlanych, które polegają na demontażu i usunięciu z przestrzeni danego, istniejącego budynku lub jego części. Mówi o tym art. 3 pkt 7 wspomnianej ustawy. Aby rozbiórka budynku była możliwa, niezbędne jest dopełnienie formalności w postaci zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na taką czynność. Ustawa przewiduje jednak także wypadki, w których w ogóle nie są one wymagane. Przy rozbiórce konieczne jest prowadzenie dziennika rozbiórki.
Maszyny budowlane - wynajem czy zakup używanych?
Maszyny budowlane - wynajem czy zakup używanych?
Ile kosztuje rozbiórka domu? Jak wygląda procedura wyburzenia budynku?
Ile kosztuje rozbiórka domu? Jak wygląda procedura wyburzenia budynku?
Wyburzanie budynków - cennik 2018 po województwach
Wyburzanie budynków - cennik 2018 po województwach
Cennik wywozu gruzu 2018 w różnych miastach w Polsce
Cennik wywozu gruzu 2018 w różnych miastach w Polsce

Rozbiórka budynku – zgłoszenie a pozwolenie

Wyburzenie domu czy nawet stary dom drewniany do rozbiórki mogą nastręczyć problemów, jeśli nie zna się formalności, jakich należy dopełnić. Zanim zatem przystąpimy do poszukiwania ekipy, która dokona destrukcji przy rozbiórce budynku, warto znaleźć odpowiedź na pytanie, kiedy wymagane jest zgłoszenie, kiedy pozwolenie, a kiedy można dokonać tego bez pozwolenia.

Prawo budowlane jasno określa przypadki, w których zburzenie domu, budynku gospodarczego czy też innego wymaga zgłoszenia. Aby musiało mieć miejsce dopełnienie tego typu formalności, muszą pojawić się następujące okoliczności: budynek nie ma 8 m wysokości, stoi w odległości mniejszej od granicy działki niż wynosi połowa jego wysokości, ponadto nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie jest objęty ochroną konserwatorską. Wówczas zamiar rozbiórki wymaga zgłoszenia w odpowiednim starostwie powiatowym. Jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymamy od urzędu decyzji o sprzeciwie na wykonywanie robót budowlanych, możemy je rozpocząć. Równie dobrze, w określonych wypadkach odpowiedź urzędu może nałożyć na petenta obowiązek uzyskania pozwolenia. Dzieje się tak na przykład, gdy rozbiórka miałaby wpłynąć na pogorszenie stanu środowiska czy warunków sanitarnych.

Zburzenie domu czy też budynku gospodarczego wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę we wszystkich innych przypadkach, poza omówionymi już sytuacjami, w których wystarcza zgłoszenie oraz rozbiórce bez pozwolenia, o której za chwilę. Prawo budowlane określa zatem, że pozwolenie jest niezbędne, na przykład, gdy budynek ma 8 i więcej metrów wysokości lub gdy jest niższy, ale stoi za blisko granicy działki. Nawet niepozorny dom drewniany do rozbiórki może zatem wymagać pozwolenia.

Rozbiórka budynku bez pozwolenia

Prawo budowlane przewiduje także sytuacje, w których rozbiórka budynku nie wymaga pozwolenia. Nie dotyczy to oczywiście wyburzenia domu, a jedynie niewielkiej zabudowy. Zgodnie z ustawą bez pozwolenia można rozebrać budynki w sytuacji, gdy do ich postawiania nie było wymagane pozwolenia na budowę oraz gdy nie podlegają ochronie jako zabytki. Konkretniej rzecz ujmując, wpisuje się w to rozbiórka budynku typu wiata o powierzchni mniejszej niż 25 metrów kwadratowych, altanka ogrodowa czy też niewielki budynek gospodarczy wolnostojący. We wszystkich innych wypadkach, jaką stanowi na przykład niepozorny dom drewniany do rozbiórki, niezbędne jest dopełnienie wymaganych formalności.

Co ciekawe, fakt wpisania budynku do rejestru zabytków nie przekreśla szansy na jego rozbiórkę. Aby była ona możliwa, należy wystąpić do generalnego konserwatora o wydanie decyzji o skreśleniu budynku ze wspomnianego rejestru i liczyć na powodzenie. Dzieje się tak z budynkami, które widnieją w rejestrze, ale nie są odpowiednio odrestaurowane i po prostu niszczeją do tego stopnia, że już do niczego się nie nadają. Warto także podkreślić, że za samowolkę przy rozbiórce i niedopełnienie wymaganych formalności grozi grzywna, nierzadko dotkliwie wysoka.

CZYTAJ WIECEJ
Ta strona korzysta z plików cookies.

Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.


Zamknij