Rozbudowa domu - koszty, formalności i porady ekspertów

Prace budowlane wymagają zwykle nie tylko nakładów finansowych, ale także wiążą się z licznymi procedurami. Większe prace budowlane wymagają zgłoszenia chęci przeprowadzenia robót budowlanych w odpowiednim. Dotyczy to również rozbudowy domu. Rozbudowa domu pomimo braku zgody na rozbudowę domu oznacza samowolę budowlaną, która może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla właściciela domu. Aby uniknąć problemów należy stosować się do obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

Czym jest rozbudowa domu?

Wielu właścicieli nie może lub nie chce z różnych powodów kupić nowego, większego domu. Dla osób, które chcą powiększyć przestrzeń życiową, a nie planują zakupić innej nieruchomości alternatywnym  wyjściem jest z pewnością rozbudowa domu. Wydaje się to być znacznie bardziej ekonomicznym wyjściem aniżeli zakup nowego domu.

Rozbudowa domu wiąże się głównie z kosztami materiałów budowlanych i wykonywanych usług budowlanych. Z kolei koszty zakupu nowego domu to również cena zakupu działki, a także przyłączy wodno-kanalizacyjnych, czy gazowych. Nie mówiąc już o konieczności budowy nowego budynku całkowicie od podstaw. Rozbudowa domu opiera się na powiększeniu dotychczasowej powierzchni użytkowej obiektu budowlanego o nową część. Tymczasem przebudowa domu może oznaczać zmiany nie tylko pod względem parametrów użytkowych obiektu budowlanego, ale także zmianę parametrów technicznych.

Wiele osób decyduje się na zakup małego domu, który planują dostosować do własnych potrzeb. Wówczas rozbudowa starego domu wiąże się również z kosztami modernizacji i ulepszeń obiektu mieszkalnego. Rozbudowa starego domu dotyczy nie tylko osób prywatnych, ale także licznych inwestorów, którzy decydują się na zakup nieruchomości w atrakcyjnej cenie, a następnie starają się o pozwolenie na budowę i dokonanie licznych zmian, w tym także rozbudowy domu.

Przed przystąpieniem do prac warto również zastanowić się nad kosztami całego przedsięwzięcia. Te najłatwiej obliczyć za pomocą odpowiedniego kalkulatora kosztów budowy.

Przygotowania do rozbudowy domu

Rozbudowa starego domu to nie tylko koszty jakie wiążą się z wykonaniem prac budowlanych, ale również konieczność dostosowania się do przepisów prawa budowlanego.  W przypadku rozbudowy domu konieczne jest zgłoszenie planowanych robót budowlanych do odpowiedniego urzędu. Jeszcze całkiem niedawno każdy właściciel domu, który planował rozbudowę domu musiał uzyskać pozwolenie na budowę. Aktualnie wystarczy zgłosić do urzędu chęci rozbudowy domu. Jeśli w ciągu 30 dni właściciel nie otrzyma odpowiedzi odmownej, może przystąpić do rozbudowy domu.

Przepisy prawa budowlanego określają przebieg zgłaszania prac budowlanych. Właściciele bądź inwestorzy powinni zgłosić projekty budowlane wraz z wymaganymi dokumentami. Brak wszystkich dokumentów może oznaczać decyzję odmowną bądź wezwanie do uzupełnienia dokumentacji, co oznacza przedłużenie całego procesu. Pozwolenie budowlane jest konieczne w przypadku kiedy prace budowlane wykraczają poza granice inwestycji. Jeśli występują jakiekolwiek wątpliwości co do tego czy pozwolenie budowlane jest wymagane w danym przypadku, najlepiej się skontaktować z urzędem w celu uzyskania dokładnej odpowiedzi.

Należy pamiętać, że brak odpowiedniego pozwolenia lub niestosowanie się do przepisów prawa naraża właściciela na dodatkowe koszty. Rozbudowa domu wiąże się również z koniecznością prowadzenia dziennika budowy. Dziennik budowy zostaje opieczętowany na każdej stronie przez urząd dzięki czemu ma być uniemożliwione wprowadzanie jakichkolwiek zmian w treści dziennika. Dziennik budowy prowadzony jest w formie dwustronnej. Oryginalne strony dziennika budowy zdaje się w urzędzie jako jeden z elementów dokumentacji budowlanej, z kolei kopia pozostaje jako część dokumentacji w rękach użytkownika domu. Istotnym faktem jest, że o planie przeprowadzenia prac budowlanych należy poinformować z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem nadzór budowlany.

Zanim przystąpisz do rozbudowy domu, przemyśl wszystko trzy razy

Zanim odpowiednia dokumentacja zostanie złożona w urzędzie, należy zastanowić się w jaki sposób chcemy rozbudować dom. Należy również sprawdzić jaki jest stan poszczególnych elementów konstrukcji domu. Niewystarczające fundamenty mogą być pewną przeszkodą w rozbudowie domu, dlatego stosuje się w takich przypadkach wzmocnienia.

Po sprawdzeniu stanu nieruchomości może okazać się również, że dom posiada zły stan ścian nośnych. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku stropów oraz więźby dachowej. Jest to dość często spotykane w starszym budownictwie, zwłaszcza w obiektach budowlanych pochodzących z lat 70-90. Jeśli po sprawdzeniu stanu nieruchomości okaże się, że stan wyżej wymienionych elementów jest nieprawidłowy będzie konieczne zastosowanie pewnych rozwiązań.

Wśród tych rozwiązań należy wymienić między innymi zastosowanie dodatkowych wzmocnień albo wylać wieniec z nowym stropem. W niektórych przypadkach można również wzmocnić konstrukcję za pomocą stalowych elementów. Ekspertyza stanu nieruchomości pozwala nie tylko oszacować koszty jakie wiążą się z rozbudową domu, ale także pozwala na ocenę czasu jaki będzie trzeba przeznaczyć na wykonanie prac budowlanych. Należy pamiętać, że szczegóły takich prac należy zawsze skonsultować z wiarygodnym architektem. W przeciwnym razie możemy doprowadzić do tragedii, w czasie prac lub po ich zakończeniu.

Ciekawych pomysłów na rozbudowę mogą dostarczyć też firmy budowlane. Zawsze możesz skorzystać z usługi Szukaj Wykonawcy, otrzymać oferty od firm budowlanych i w trakcie kosztorysowania prac przez kilka z nich podpytać o propozycje i doświadczenia. Będzie to na pewno cenny wkład w koncepcję rozbudowy, a dodatkowo rozmawiając z kilkoma firmami równocześnie zyskasz większe możliwości negocjacji.

A może rozbudowa starego domu?

Teoretycznie rozbudowa domu może opierać się na nadbudowie, na rozbudowie domu w bok, a także na nadbudowie domu z jednoczesną rozbudową domu w bok. W niektórych przypadkach ma miejsce również jednoczesna przebudowa istniejącej części, zwłaszcza w domach starego typu, gdzie układ pomieszczeń odbiega w dość istotny sposób od aktualnych standardów stosowanych w budownictwie. Dużo osób rezygnuje z licznych małych pomieszczeń na rzecz większych przestrzeni.

Nadbudowa domu to najprościej ujmując rozbudowa domu wzwyż, czyli dobudowanie kondygnacji do istniejących już pięter lub piętra. Taka rozbudowa jest doskonałym rozwiązaniem dla właścicieli wąskich bądź małych działek, na których rozbudowa domu w bok jest kłopotliwa lub niemożliwa ze względu na obowiązujące przepisy prawa. Istotnym faktem jest, że w większości przypadków nadbudowa jest bardziej korzystna finansowo dla właścicieli nieruchomości, gdyż odpadają wówczas koszty rozbudowy domu związane z fundamentami oraz z innymi robotami ziemnymi.

Należy podkreślić, że nadbudowa domu może mieć miejsce również w przypadku starych domów. Wówczas rozbudowa starego domu wiąże się ze wzmocnieniem istniejącego stropu lub wykonaniem nowego. W przypadku podniesienia domu o kolejne kondygnacje konieczne jest wybudowanie schodów, wpływa to na zmianę konstrukcji domu. Należy w takim przypadku zasięgnąć porady doświadczonego konstruktora lub architekta, którzy przedstawią odpowiednie projekty rozbudowy.

Wielu właścicieli decyduje się podczas rozbudowy starego domu na wykonanie dodatkowych prac budowlanych i modernizacji nieruchomości, do których można zaliczyć wymianę wszystkich okien, ocieplenie obiektu budowlanego, a także położenie nowej elewacji. Obecnie architekci udostępniają online liczne projekty nieruchomości, spośród których możemy wybrać interesujący nas projekt nieruchomości dopasowany do naszych oczekiwań.  Faktem jest, że wybór projektu wpłynie na koszty rozbudowy domu. Projekty rozbudowy zwykle są przygotowywane na zamówienie, nie mamy możliwości zakupienia gotowego rozwiązania. Koszty całościowe rozbudowy, w niektórych przypadkach przewyższają zdolności finansowe właścicieli. Dlatego warto przygotować się na wszystkie koszty tworząc kosztorys na tym kalkulatorze.

Drugą opcją rozbudowy domu jest rozbudowa domu w bok. Daje ona więcej możliwości aranżacji poszczególnych pomieszczeń ponieważ nie trzeba brać pod uwagę istniejącej już konstrukcji. Rozbudowa domu w bok jest możliwa na większych działkach, jednak jej niewątpliwym atutem jest duże pole do popisu czy wyborze projektu nieruchomości. W przypadku rozbudowy nieruchomości w bok można całkowicie zmienić wygląd zewnętrzny nieruchomości i dostosować go do aktualnie obowiązujących trendów w budownictwie.

W niektórych przypadkach rozbudowa domu w bok jest niemożliwa lub utrudniona, zwłaszcza, gdyż zagospodarowanie terenu nie przewiduje rozbudowy nieruchomości zgodnie z przepisami prawa. Ratunkiem dla właścicieli chcących koniecznie rozbudować dom w bok jest uzyskanie zgody od starosty na odstępstwo od przepisów budowlano–technicznych. Starosta wydaje zgodę na odstępstwo od przepisów tylko i wyłącznie po uzyskaniu upoważnienia do wydania tejże zgody od ministra właściwego ds. budownictwa. Należy jednak mieć na uwadze, że zgody na rozbudowę domu w takich przypadkach wydawane są okazjonalnie i tylko w uzasadnionych przypadkach. Przy rozpatrywaniu sprawy starosta bierze pod uwagę całokształt okoliczności oraz opinię właścicieli sąsiednich działek.

Koszty rozbudowy domu w bok są jednak wyższe aniżeli ma to miejsce w przypadku nadbudowy domu. Doliczyć należy w takim przypadku koszty przygotowania odpowiednich wykopów i fundamentów. Największe zmiany w wyglądzie nieruchomości, ale również koszty mają miejsce przy dodatkowej nadbudowie domu. Należy wówczas przeanalizować koszty jakie wiążą się z rozbudową starego domu, ponieważ może okazać się, iż rozbudowa domu poniesie za sobą znacznie więcej kosztów finansowych aniżeli zakup nowego obiektu budowlanego.

Czasem zdarza się, że w miarę upływu lat nasz dom staje się zbyt ciasny. Dlatego niektórzy inwestorzy decydują się na rozbudowę obiektu mieszkalnego. Rozbudowa budynku powinna zostać przeprowadzona w zgodzie z aktualnymi zapisami prawa budowlanego. W większości wypadków konieczny będzie projekt budowlany. Warto pamiętać, że rozbudowa budynku i przebudowa domu są traktowane podobnie jak wznoszenie nowych obiektów mieszkalnych. Rozbudowa budynku i przebudowa domu, którego obszar oddziaływania znajduje się na działce wymaga jedynie zgłoszenia. Inaczej wygląda sytuacja, w której dom jest zlokalizowany bliżej niż 3 metry od granicy działki. W tym wypadku obszar oddziaływania budynku wykracza poza granice posesji. Przebudowa bądź rozbudowa domu wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia.

Rozbudowa domu może polegać na zmianie użytkowania poddasza. Jeśli górna kondygnacja posiada status nieużytkowanego strychu, konieczna będzie zmiana jego przeznaczenia użytkowego. Tego rodzaju rozbudowa budynku nie musi polegać na szeroko pojętych pracach budowlanych. Jednak w jej wyniku dom zyskuje większą powierzchnię użytkową.

Zarówno rozbudowa domu jak i jego przebudowa powinny być zgodne z ograniczeniami wprowadzonymi przez plan zagospodarowania przestrzennego bądź warunki zabudowy. W niektórych wypadkach wprowadza się maksymalną kubaturę budynku. Jeśli nasz dom przekraczałby maksymalną wartość, wówczas prace nie będą możliwe do wykonania.

Decydując się na rozbudowę bądź przebudowę budynku warto też pamiętać o wykonaniu ekspertyzy technicznej istniejącego obiektu. W większości przypadków konieczny będzie też kierownik budowy, który sprawi, że rozbudowa lub przebudowa domu będzie realizowana zgodnie z zapisami prawa budowlanego.

Jeśli interesuje Cię rozbudowa domu lub jego przebudowa, zapraszamy do działu poniżej. Podpowiemy Ci jak przebiegają poszczególne etapy inwestycji, określimy na czym polega rozbudowa i przebudowa domu, a także wskażemy orientacyjne koszty. Na dole strony znajdziesz listę powiązanych tematów.