Warunki odliczania strat

Cztery podstawowe warunki determinują możliwość odliczenia straty wykazanej w rozliczeniu pit 2016:

  • wypracowanie dochodu, gdyż strata z poprzednich lat nie może powiększać bieżącej straty,
  • dochód od którego chcemy odliczyć stratę musi  pochodzić z tego samego źródła, w którym powstała strata,
  • odliczenie może być realizowane przez okres  kolejnych 5 najbliższych lat od momentu powstania straty,
  • w jednym roku nie można odliczyć od dochodu kwoty przekraczającej 50% straty.

Przykład:

Pan Włodzimierz wykazał w rozliczeniu pit 2016 stratę w wysokości 10 000 zł. Rozliczenie tej straty będzie możliwe w latach 2017 - 2021 pod warunkiem, że pan Włodzimierz uzyska w tym czasie dochód z tego samego źródła. W każdym z pięciu lat pan Włodzimierz może odliczyć do 50% straty, czyli nie więcej niż 5 000 zł. Gdyby dochód pozwolił na odliczenie w roku 5000 zł, to strata byłaby rozliczona nawet w 2 latach.

Rozłożenie procentowe odliczenia może być dowolne z zastrzeżeniem limitu 50% w jednym roku np.:

  • 2017 rok -50%, 2019 -50%
  • 2017 -0%, 2018 -20%, 2019 -30%, 2020- 40%, 2021-10%,
  • 2017- 25%, 2018 -0%, 2019 - 15%, 2020 -0%, 2021 -10%.

Jeżeli dochody pana Włodzimierza przez pięć kolejnych lat nie pozwolą na odliczenie całej kwoty poniesionej straty, nie będzie mógł rozliczyć jej w latach późniejszych.

Odliczanie strat w rocznym rozliczeniu pit i w trakcie roku

Przepisy podatkowe regulujące możliwość rozliczenia straty nie precyzują, czy odliczenie musi być jednorazowe i należy dokonać go w rocznym rozliczeniu pit, czy można dokonywać rozliczenia straty już w trakcie roku, gdy płacimy zaliczki na podatek dochodowy.

Podatnik ma więc prawo dokonania wyboru. Może już w momencie obliczania zaliczek miesięcznych czy kwartalnych poczynając od  2017 roku pomniejszać bieżące zobowiązania podatkowe o część straty wykazanej w pit 2016, pamiętając jednak o tym, że w jednym roku nie może odliczyć więcej niż 50% kwoty straty. Może też  rozliczać stratę dopiero po zakończeniu roku podatkowego składając deklaracje roczne pit 2017, pit 2018, pit 2019, pit 2020, pit 2021.

Może się zdarzyć sytuacja, że podatnik dokonuje odliczenia części straty od zaliczek wpłacanych do urzędu skarbowego w trakcie roku podatkowego, a z rocznego rozliczenia pit za ten rok wynika strata. W związku z tym faktycznie nie będzie mógł skorzystać z odliczenia. Nie powoduje to jednak utraty prawa do odliczenia tej kwoty w następnych latach. Kwota straty odliczana w ciągu roku “zaliczkowo” , a nierozliczona w  deklaracji rocznej, nie przepada.

Strata z lat ubiegłych odliczana w trakcie roku, w przypadku wykazania zerowego przychodu lub straty w pit 2016, po prostu nie zostanie uwzględniona w zeznaniu, gdyż nie może powiększać straty z bieżącego roku.

W takim przypadku nie jest też wymagane korygowanie zaliczek uwzględniających stratę, wpłaconych w trakcie roku. Przyjmuje się, że podatnik zakładał osiągnięcie zysku

Nie wszystkie straty można rozliczyć

Odliczenie strat od uzyskanego dochodu nie jest możliwe po upływie kolejno następujących po sobie pięciu lat od momentu powstania straty. Dlatego strat wykazanych w rozliczeniu pit 2016 nie będziemy mogli odliczyć po roku 2021.

Przepisu umożliwiającego odliczenia strat nie stosuje się też w przypadku sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, nawet jeśli powstanie w wyniku transakcji strata. Nie dotyczą one także źródeł przychodów, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Rozliczenie straty w pit online

Łatwo rozliczenie pit 2016 możemy wykonać z programem PITax.pl Łatwe podatki. Program pomocny będzie też w rozliczeniu straty w kolejnych latach.

Z tą aplikacją rozliczenie pit 2016 oraz wysłanie pit online możliwe jest na każdym urządzeniu z dostępem do internetu, nie tylko na komputerze, ale też na laptopie, palmtopie, a nawet telefonie komórkowym. Zeznanie pit 2016 możemy wypełnić i wysłać o każdej porze we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając świąt, dzięki zintegrowaniu programu  z ministerialnym systemem e-Deklaracje, który jest dostępny przez całą dobę.  

Wypełniane druki możemy w każdej chwili zapisać i odłożyć na później, gdy np. chcemy uzupełnić dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia pit. Poprawne dane zostaną wprowadzone do odpowiednich rubryk i program automatycznie wykona wszystkie obliczenia zgodnie z obowiązującymi regułami . Nie musimy używać kalkulatora, znać stawek podatkowych,  limitów odliczeń, sposobu zaokrąglania liczb itp.  
Z programem PITax.pl Łatwe podatki mamy możliwość optymalnego rozliczenia wszystkich ulg podatkowych, jakie nam przysługują. Możemy też przekazać 1% dla OPP wpisując KRS organizacji, który  łatwo znajdziemy na  dostępnym wykazie. Rekomendujemy ten program.

Program PIT od PITax.pl Łatwe podatki dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych udostępniany jest nieodpłatnie organizacjom pozarządowym w celu wsparcia w zbiórce 1% podatku dochodowego na ich rzecz. Zapraszamy do przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie organizację.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 63,3% czytelników artykuł okazał się być pomocny