Główne założenia programu Mój Prąd

Najważniejsze warunki

Dopłaty do inwestycji w panele fotowoltaiczne obejmą wyłącznie osoby fizyczne będące stroną umowy przyłączeniowej. Program Mój Prąd pozwoli na pokrycie do 50 procent kosztów inwestycji. Jest tu jednocześnie jeden warunek traktujący o tym, że maksymalna kwota dopłaty nie może przekroczyć wartości 5 000 zł.

Z programu mogą skorzystać inwestorzy prywatni, którzy rozpoczęli inwestycje po 23 lipca 2019 roku. Owa data musi zostać potwierdzona na rachunku imiennym lub potwierdzeniu przelewu.

Co ważne, inwestor nie może posiadać istniejącej już instalacji fotowoltaicznej. Program został skierowany wyłącznie do osób, które tworzą instalacje po raz pierwszy.

Przedmiot dofinansowania 5 000 plus

Wiemy już, kto może skorzystać z dopłat do paneli fotowoltaicznych. Warto też określić, jakie panele mogą stać się przedmiotem dofinansowania.

Według zapowiedzi, program Mój Prąd pokryje do 5 000 zł zwrotu kosztów za panele fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW. W koszty inwestycyjne wliczają się panele, a także inwertery, okablowanie czy usługa montażowa.

W budownictwie domów jednorodzinnych największą popularnością cieszą się instalacje o mocy 4 – 6 kW. Ich cena zazwyczaj przekracza kwotę 10 000 zł. Oznacza to, że większość inwestorów będzie mogła skorzystać z maksymalnej kwoty rządowego dofinansowania.

Ważną informacją jest również to, że dofinansowanie nie obejmuje inwestycji mających na celu zwiększenie mocy w istniejących już instalacjach paneli fotowoltaicznych. Z programu wyłączono beneficjentów, którzy wcześniej korzystali już z dopłat do fotowoltaiki.

Formalne wymagania 5 000 plus

Gdzie i kiedy składać wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd?

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd można będzie składać osobiście w placówce Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną.

Formularz wniosku zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronie NFOŚiGW.

Co istotne, w czasie składania wniosku inwestycja w panele fotowoltaiczne musi być zakończona (termin zakończenia po 23 lipca 2019 roku). Będące przedmiotem dofinansowania panele muszą być opłacone i zamontowane. Niezbędnym warunkiem jest też podpisanie umowy dwukierunkowej z dystrybutorem energii oraz zainstalowanie licznika dwukierunkowego. Inwestycje, które nie posiadają jeszcze licznika zostają uznane za niezakończone.

Niezbędne załączniki do wniosku i termin naboru

Beneficjent programu musi dołączyć do wniosku fakturę za zakup oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Niezbędne będzie także zaświadczenie potwierdzające posiadanie licznika dwukierunkowego.

Wzór dokumentu potwierdzającego posiadanie licznika dwukierunkowego zostanie opublikowany na stronie NFOŚiGW wraz z ogłoszeniem naboru.

Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd przypada na przełom sierpnia i września 2019 roku.

Program 5 000 plus skróci czas zwrotu na inwestycji?

Dotychczas inwestorzy mogli skorzystać z odliczenia 18 % kosztów inwestycji od podatku. Była to realna forma wsparcia, która zmniejszała czas potrzebny na zwrócenie kosztów poniesionych na rzecz instalacji paneli fotowoltaicznych. Dodatkowa kwota 5 000 złotych może zwiększyć atrakcyjność całego przedsięwzięcia.

Zakładamy, że koszt 1 kW instalacji fotowoltaicznej wynosi około 5 000 zł. Zatem typowe panele na dom jednorodzinny (o mocy 6 kW) będą wydatkiem rzędu 30 000 zł. Od owej kwoty odejmujemy 18 % podatku, a następnie 5 000 zł z programu Mój Prąd. Realny, poniesiony przez inwestora koszt inwestycji przyniesie wtedy około 19 600 zł.Załóżmy też, że realna, roczna produkcja energii elektrycznej z paneli o mocy 6 kW wynosi około 5 000 kWh. Średnia cena 1 kWh prądu w taryfie G11 to w zaokrągleniu 0,50 zł. Zatem montaż paneli przyniesie oszczędność maksymalnie 2 500 zł w skali roku.

Z powyższych wyliczeń wynika, że panele fotowoltaiczne zwracają się po około 12 latach. Program Mój Prąd połączony z odliczeniem od podatku zmniejsza powyższy okres do niespełna 8 lat. Warto przy tym podkreślić, że producenci określają żywotność paneli na minimum 25 lat, dzięki czemu inwestycja w alternatywne źródła pozyskiwania energii elektrycznej staje się coraz bardziej  atrakcyjna.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 100,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny