Rynek węgla w Polsce

Polski węgiel – podsumowanie roku 2018

Na koszty wytwarzania energii elektrycznej składa się w głównej mierze paliwo produkcyjne, z których najczęściej wykorzystywanym jest węgiel kamienny. Jeśli chodzi o handel węglem energetycznym w Polsce, w jego obszarze zawierane są kontrakty między grupami energetycznymi a spółkami wydobywczymi. W roku 2018 specjaliści z branży dokonali analizy wydobycia węgla kamiennego, biorąc pod uwagę ostatnią dekadę. W tym okresie produkcja tego paliwa energetycznego obniżyła się o 25%, czego powodem jest zanotowany spadek wydobycia węgla energetycznego w Polsce o 28%. Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowała obszerny raport dotyczący tego, co działo się w branży:

 • 5,5 mln ton – tyle łącznie wyniosło wydobycie węgla przez krajowych producentów
 • 5,2 mln ton – tyle wyniosła łączna sprzedaż węgla przez krajowych producentów
 • 82,8 tys. - tyle osób było zatrudnionych w sektorze energetycznym
 • 2,4 mln ton – tyle wyniósł stan zapasów węgla pod koniec 2018 roku

Wszelkie zmiany związane ze strukturą produkcji energii elektrycznej w Polsce wynikają ze źródeł odnawialnych oraz dywersyfikację salda wymiany energii na rynkach globalnych – stąd zanotowano nieznaczną nadwyżkę importu nad eksportem węgla energetycznego.

Wydobycie węgla kamiennego w Polsce od wielu lat plasuje się w pierwszej dziesiątce w skali międzynarodowej. Rekordowe wyniki, które zanotowały indeksy światowe, wynosiły nawet 200 mln ton w roku 1979 – od tego czasu ilość wydobycia surowca spada, jednak nie drastycznie. Specjaliści z Państwowego Instytutu Geologicznego, działającego wespół z Państwowym Instytutem Badawczym zgodnie twierdzą, iż aktualny bilans zasobów geologicznych, jak również wskaźnik wydobycia i popytu pozwala na śmiałe szacunki – węgla kamiennego wystarczy obecnie na około 40-50 lat.

Węgiel kamienny w Polsce i jego wydobycie skupia się głównie wokół Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, ale także Lubelskiego i Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Oprócz Polski, węgiel kamienny wydobywa się w ponad sześćdziesięciu krajach na całym świecie. Największe złoża tego surowca znajdują się m.in. w:

 • Rosji – zasoby wynoszą ok. 157 mld ton, najwięcej w Zagłębiu Peczorskim lub Tunguskim
 • Chinach – 114,5 mld ton zasobów, Zagłębie Datong czy Fushun
 • USA – 246,5 mld ton zasobów, Apallaski i Przyjeziorny Okręg Przemysłowy
 • Indiach – 92,5 mld ton, dorzecze rzeki Damodar
 • Australii – 78,5 mld ton; Queensland, Newcastle
 • RPA – 48,7 mld ton; Transwal, Witwatersrand
 • na Ukrainie – 34,1 mld ton, Zagłębie Donieckie

Ceny węgla w Polsce

- Przez dominację kontraktów bilateralnych na rynku węgla energetycznego w naszym kraju, niezwykle trudne jest uzyskanie transparentności w kwestii ceny paliwa. Biznes węglowy w Polsce jest niezwykle specyficzny, a gracze w branży utrzymują się na swoich pozycjach – główne przedsiębiorstwa górnicze, tj. Kompania Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. czy LW Bogdanka S.A. niezmiennie notują znaczny udział w krajowym wydobyciu surowca w skali roku, wpływając na kształtowanie się ceny węgla. - komentują eksperci z K Investments, firmy eksportowo-importowej z Poznania.

Obecna sytuacja na polskim rynku węgla energetycznego jest determinowana przez dwa najważniejsze indeksy, które opierają się na precyzyjnych danych miesięcznych i wyceniają węgiel kamienny na podstawie jego zbytu względem potrzeb odbiorców. Regularne wyniki analizy przygotowywane przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Towarową Giełdę Energii składają się z porównania indeksów PSCMI1 (wyrażanie cen węgla dla energetyki przemysłowej i zawodowej) oraz PSCMI2 (wyrażanie cen węgla dla ciepłowni komunalnych i przemysłowych).

- Z kwartału na kwartał notuje się wzrost finansowy w branży energetycznej, co dobrze rokuje dla firm zajmujących się importem oraz eksportem surowców. Dzięki cyklicznym publikacjom indeksów cenowych węgla jesteśmy w stanie zawierać intratne i bezpieczne dla obu stron kontrakty handlowe. - dodają specjaliści z K Investments z Poznania.

Popyt na węgiel w skali międzynarodowej wzrasta co roku o średnio 1%. Jednak eksperci z branży energetycznej są zgodni – w 2023 roku rozpocznie się spadek zapotrzebowania na ten surowiec, wynikający z trendów ekologicznych, np. na rzecz odnawialnych źródeł energii i wykorzystywania innowacyjnych technologii w celu pozyskiwania energii w elektrowniach węglowych.

Jak i czy w ogóle wpłynie to na sytuację na polskim rynku energetycznym?

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny