Gazy osłonowe aktywne i obojętne – czym różnią się argon i CO2?

Gazy osłonowe obojętne nie wchodzą w reakcję z płynnym metalem, dlatego używa się ich do spawania metali podatnych na utlenianie. Gazy osłonowe aktywne wchodzą w reakcję chemiczną z metalem spawanym, są to gazy utleniające.

Argon

Argon jest gazem obojętnym. Pozwala uzyskiwać spoiny o dobrych właściwościach mechanicznych. Wysoki potencjał jonizacji zapewnia dobrą stabilność i łatwe zajarzenie łuku, można uzyskać wąską spoinę przy głębokim wtopieniu. Spawając w ochronie argonu łatwiej uzyskać małą ilość rozprysków i czystą spoinę. Argon może być wykorzystany do spawania wszystkich metali poza stalami węglowymi, najczęściej stali kwasoodpornych, tytanowych czy aluminium

Co2 – dwutlenek węgla

Jest gazem aktywnym. Bardzo dobrze chłodzi uchwyt spawalniczy, chroniąc przed jego przegrzaniem. Może sprzyjać powstawaniu odprysków metalu, dużej ilości dymów i pyłów spawalniczych. Uzyskana spoina ma gorsze właściwości mechaniczne. Jest znacznie tańszy od argonu.
CO2 jest zalecany do spawania stali niskowęglowych.

Mieszanina argonu i CO2

Gaz osłonowy jako mieszanina Ar i CO2 w proporcji 80% argonu i 20% dwutlenku węgla – to najczęściej stosowana kombinacja. Głównie jest stosowany w metodzie typu MAG. Pozwala uzyskać dobre wtopienie i znacznie mniej odprysków niż samo CO2. Zawartość dwutlenku węgla pozytywnie wpływa na chłodzie uchwytu. Mieszanina jest gazem aktywnym chemicznie.

Wybór gazu osłonowego, argon czy CO2, zależy od rodzaju spawanych materiałów, przyjętej metody spawania, wymagań co do jakości uzyskanej spoiny oraz szybkości i stabilności procesu - mówi specjalista z PCV Expert.

W jakich metodach spawania stosuje się argon, CO2 i ich mieszaniny?

Spawanie metodą MAG

W metodzie MAG stosuje się gazy osłonowe aktywne. Zalicza się do nich dwutlenek węgla CO2 oraz mieszaninę argonu i dwutlenku węgla Ar/CO2.

Spawanie metodą MIG

Metoda MIG wykorzystuje gazy ochronne obojętne. W naszym przypadku jest to argon, może być też użyta mieszanina argonu z helem.

Spawanie metodą TIG

Do ręcznego spawania metodą TIG stosuje się gazy ochronne obojętne – zalecany jest czysty argon (l1 wg PN-EN ISO 14175). Niekiedy do spawania zmechanizowanego metodą TIG stosuje się czysty hel (l2). Ma to na celu uzyskanie większej prędkości spawania. Zastosowanie czystego helu umożliwia również spawanie materiałów o większej grubości.

Podsumowując, gazy ochronne chronią roztopiony metal przed utlenianiem i niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych, a także stabilizują łuk elektryczny. Mają decydujący wpływ na jakość uzyskanej spoiny oraz szybkość spawania. Wybierając gaz ochronny należy uwzględnić zarówno rachunek ekonomiczny jak i metodę spawania, gatunek łączonych materiałów oraz wymagania co do jakości uzyskanej spoiny. Wzięcie pod uwagę wszystkich tych parametrów pozwoli uzyskać zamierzony efekt techniczny przy utrzymaniu kosztów na niskim poziomie.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 96,8% czytelników artykuł okazał się być pomocny