Sterowanie ogrzewaniem podłogowym i regulacja temperatury

Cechy szczególne sterowania podłogówką

Przez rury ułożone na warstwie izolacyjnej i przykryte wylewką oraz wykładziną podłogową przepływa podgrzana woda, ogrzewając najpierw podłogę. Ciepło promieniujące z dużej powierzchni ogrzewa pomieszczenia równomiernie, ale ze znacznym opóźnieniem. Duża bezwładność cieplna masywnej konstrukcji podłogi sprawia, że magazynuje ona duże ilości energii i działa wolno.

Chociaż rozdzielacz ogrzewania podłogowego otworzył już obiegi grzewcze, to do odczuwalnej zmiany temperatury w pomieszczeniu potrzeba trochę czasu. I odwrotnie: zamknięcie obiegu i wyłączenie źródła ciepła wcale nie spowoduje natychmiastowego wyrównania temperatury. Będzie ona przez pewien czas nadal rosła, korzystając z zapasu ciepła zgromadzonego w podłodze.

Cecha znacznej bezwładności cieplnej betonowej wylewki i przeważnie ceramicznej albo kamiennej wykładziny podłogi daje efekt samoregulacji. Istotny wpływ na ten efekt ma niska temperatura powierzchni grzewczej. Zwykle temperatura podłogi jest tylko nieznacznie wyższa od powietrza w pomieszczeniu. Nawiasem mówiąc, niska temperatura zasilania jest ważną zaletą dla wielu nowoczesnych źródeł ciepła. Jeśli więc różnica między temperaturą podłogi pomieszczenia maleje, ogrzewanie powierzchniowe emituje mniej ciepła.

Temperatura podłogi w przypadku ogrzewania powierzchniowego jest wyższa od temperatury powietrza w mieszkaniu zaledwie o około 5oC. Zmiana temperatury powietrza o dwa stopnie oznacza zmianę różnicy o 40%, a tym samym zmianę prędkości przekazywania ciepła z podłogi do otoczenia. Kiedy w latach 70. ogrzewanie podłogowe stało się bardzo modne, wielu właścicieli domów instalowało je bez termostatów, polegając właśnie na funkcji samoregulacji. Po latach okazało się w praktyce, że znaczne dopływy ciepła (słońce, wiele osób w pomieszczeniu) o wiele lepiej jest niwelować, wyposażając ogrzewanie podłogowe w termostaty i systemy sterowania. Natychmiastowa reakcja na zmiany temperatury i zamykanie albo otwieranie odpowiednich obiegów grzewczych obniża zużycie energii i koszty ogrzewania domu. Jednocześnie wzrasta komfort ogrzewania oraz jego efektywność.

Regulacja automatyczna ogrzewania podłogowego

Koszty ogrzewania domu zależą w dużym stopniu od skuteczności systemu sterowania instalacją grzewczą. Chodzi o utrzymanie w pomieszczeniach optymalnej temperatury bez ich przegrzewania, co nie tylko psuje komfort mieszkania, ale przede wszystkim bardzo negatywnie wpływa na zużycie energii cieplnej. Dla przykładu można stwierdzić, że wzrost temperatury o 1°C przekłada się na zużycie paliwa większe o 5-6%. Również ogrzewania podłogowe (wodne i nie tylko), mimo efektu samoregulacji, należy wyposażyć w odpowiedni zestaw do sterowania.

Urządzenie sterujące ogrzewaniem oddziałuje na temperaturę zasilania instalacji grzewczej. Temperatura czynnika grzewczego musi rosnąć, jeśli na zewnątrz robi się zimno. Tylko w ten sposób można wyrównać straty ciepła i we wszystkich pomieszczeniach utrzymać przyjemny klimat. Jeśli właściciel domu chce mieć skuteczne i ekonomiczne ogrzewanie, musi zadbać o jego regulację. Do dyspozycji istnieją różne bezprzewodowe sterowniki, reagujące na temperaturę zewnętrzną albo wewnątrz pomieszczenia. Czujnik mierzy w sposób ciągły temperaturę otoczenia, która jest następnie porównywana z wartością tak zwanej krzywej grzewczej. Sterownik określa, jaką temperaturę powinna mieć woda w obiegu grzewczym.

W przypadku instalacji centralnego ogrzewania z wieloma obwodami grzewczymi, na przykład podłogowym i grzejnikowym, pojawiają się różne wymagania co do temperatury zasilania. Podczas gdy woda do kaloryferów musi być gorąca, ogrzewanie podłogowe pracuje w niskim zakresie temperatur. Jest to możliwe dzięki dużym powierzchniom emitującym ciepło w pomieszczeniach. Sterownik ustawia w tym wariancie temperaturę zasilania na najwyższym poziomie, w tym wypadku dla grzejników. Rozdzielacz ogrzewania podłogowego koryguje potem temperaturę w dół. Zawór mieszający doprowadza chłodną wodę z powrotu do gorącego zasilania.

Sterowniki do rozdzielacza podłogówki

Sterowanie podłogówką z wydzielonymi strefami

Poszczególne pomieszczenia w domu mają nie tylko odrębne przeznaczenie, ale też wymagają utrzymania właściwej temperatury. O tym, jak ciepło ma być w danym pomieszczeniu, decyduje wiele czynników, również indywidualne preferencje domowników oraz ogólne zalecenia. Na przykład, w salonie odpowiednia będzie temperatura 21°C, a w kuchni wystarczy tylko 19°C. Ani jedna, ani druga wartość nie będzie odczuwana jako komfortowa po wyjściu z kąpieli w łazience; tam powinno być nie mniej niż 23°C.

Ustawienie jednej wartości ogrzewania dla całego domu całkowicie zaburzyłoby komfort jego mieszkańców. „Łazienkowa” temperatura byłaby zdecydowanie za wysoka do spania, natomiast „kuchenna” nie zachęcałaby raczej do kąpieli. Nie mówiąc o tym, że zbyt wysoka temperatura generuje znaczne koszty związane z ogrzewaniem pomieszczeń. Najbardziej ekonomiczne, a jednocześnie wydajne i wygodne jest ogrzewanie strefowe. Jest to opcja sterowania ogrzewaniem podłogowym oddzielnie w każdym pomieszczeniu.

Najpopularniejsze pompy ciepła - sprawdź promocje

Do podstawowych elementów systemu sterowania należą:

  • czujniki temperatury i regulatory pokojowe – dokonują pomiaru i umożliwiają nastawienie wymaganej temperatury w każdej strefie;
  • siłowniki termoelektryczne – na sygnał otrzymany od sterowników otwierają i zamykają przepływ wody w pętli;
  • listwa sterująca siłownikami – sterownik, który poprzez siłowniki kontroluje działanie ogrzewania w poszczególnych strefach. Sprawdź także ten artykuł na temat ceny ogrzewania podłogowego.

Systemy sterowania ogrzewaniem podłogowym

Strefowe sterowanie podłogówką można realizować w sposób przewodowy albo bezprzewodowy. System przewodowy jest stosowany w instalacjach grzewczych wykonywanych w nowych budynkach, w których zaprojektowano i wykonano odpowiednie okablowanie. Głównym urządzeniem jest listwa z wbudowanym modułem sterującym pompą obiegową i pracą kotła, termostaty i siłowniki.

System bezprzewodowy nie wymaga montażu kabli i jest szczególnie przydatny w gotowych już budynkach. W jego skład wchodzi listwa sterująca bezprzewodowa, bezprzewodowe termostaty i siłowniki. Sterownik daje możliwość obsługi kilkunastu siłowników przy pomocy kilku bezprzewodowych regulatorów i czujników pokojowych. Regulatory z wyświetlaczem pozwalają stale podglądać temperaturę w pomieszczeniu, także za pomocą aplikacji w telefonie. Możliwe jest edytowanie i zmiana ustawień we wszystkich pomieszczeniach.

Dużą zaletą strefowej regulacji ogrzewania podłogowego jest możliwość obniżenia kosztów ogrzewania poprzez obniżanie temperatury zasilania w niektórych strefach w godzinach nocnych. Mniejsza różnica temperatur między podłogą i otoczeniem zmniejsza emisję ciepła, straty energii cieplnej i zużycie paliwa. Uzyskanie pożądanej temperatury w pomieszczeniu po fazie ograniczenia ogrzewania wymaga dłuższego czasu, biorąc pod uwagę dużą bezwładność cieplną układu.

Skuteczność tego typu zabiegów regulacyjnych zależy zasadniczo od rodzaju budynku. Jeśli dom jest słabo izolowany termicznie, obniżanie i podnoszenie temperatury w określonych godzinach doby może pozytywnie wpływać na ogólne koszty ogrzewania. W przypadku nowoczesnego, dobrze ocieplonego budynku nie ma to najczęściej znaczenia. Utrata ciepła jest tak niewielka, że w krótkich przedziałach czasu różnice temperatur w pomieszczeniu są praktycznie niezauważalne. Zastosowanie faz obniżania temperatury w określonych strefach domu ma jednak sens, kiedy mieszkańców przez dłuższy czas nie ma w domu.

Sterowanie podłogówką – schemat działania

Ogrzewanie podłogowe wodne składa się z systemu rur ułożonych w konstrukcji podłogi, tworzących obiegi grzewcze. Aby ogrzewanie działało, musi przez nie przepływać podgrzana woda. Kompletny zestaw do sterowania ogrzewaniem podłogowym zawiera czujniki temperatury i regulatory pokojowe, sterowniki zaworów oraz siłowniki, które tymi zaworami zarządzają.

Schemat działania i komunikacja między poszczególnymi urządzeniami są proste. Gdy zadana temperatura w pomieszczeniu została osiągnięta, listwa sterująca siłownikami otrzymuje sygnał, moduł wyłącza siłowniki i następuje zamknięcie pętli ogrzewania. Jeśli natomiast w pomieszczeniu zrobi się za zimno, czujnik temperatury wysyła komunikat i moduł sterujący uruchamia siłowniki wraz z urządzeniem grzewczym. Pętla ogrzewania zostaje otwarta i następuje dopływ ciepła do instalacji.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 98,4% czytelników artykuł okazał się być pomocny