Strop CERAM - najważniejsze informacje

Stropy gęstożebrowe CERAM - właściwości, zastosowanie

Stropy CERAM to stropy gęstożebrowe monolityczne, które mają konstrukcję ceramiczno-żelbetową. Strop CERAM wykonuje się na placu budowy z dostarczonych gotowych elementów takich jak belki stalowo ceramiczne oraz pustaki ceramiczne. Stropy CERAM znajdują zastosowanie przede wszystkim w konstrukcjach budownictwa ogólnego z dopuszczalnymi granicznymi obciążeniami stropu.

Obciążenie charakterystyczne w stropach CERAM wynosi 6,78 kPa, w tym: ciężar własny to 3,08 kPa, a obciążenie zewnętrzne to 3,70 kPa. Część długotrwała obciążenia charakterystycznego w stropach CERAM wynosi 5,78 kPa, w tym: ciężar własny to 3,08 kPa, a obciążenie zewnętrzne to 2,70 kPa. Obciążenie obliczeniowe w stropach CERAM wynosi 8,14 kPa, w tym: ciężar własny to 3,38 kPa, a obciążenie zewnętrzne to 4,76 kPa.

Monolityczne stropy CERAM to podobnie jak strop Porotherm, stropy Teriva oraz stropy Fert stropy gęstożebrowe. Dzięki temu charakteryzują się one podobnymi właściwościami i zastosowaniem jak stropy Fert, strop Porotherm, czy stropy Teriva. Strop CERAM wypiera tradycyjny strop Kleina. Jeśli szukasz więcej porad i informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o stropach.

Stropy gęstożebrowe CERAM - wymiary

Na zbudowanie 1 m2 stropu CERAM potrzebujemy 0,07 m3 betonu, 2,22 mb belki stropowej i 11,1 pustaków ceramicznych. Osiowy rozstaw belek stropów CERAM wynosi 45 cm. Wysokość konstrukcji stropu to 23 cm. Grubość płyty nadbetonu to 3 cm. Wymiary pustaków to wysokość 20 cm, szerokość 37 cm i długość 20 cm. Rozpiętość modularna stropu może wynosić od 2,37 m do 5,97 m ze stopniowaniem co 0,3 m. Do wykonania takiego stropu stosuje się pustaki ceramiczne o wysokości 20 cm. Zalewa się je betonem klasy C12/15 (B15), warstwą o grubości 3 cm. Warstwa ta jest górną płytą stropową, przy całkowitej wysokości konstrukcyjnej takiego stropu wynoszącej 23 cm.

Belki typu CERAM charakteryzują się długością w przedziale od 2,37 m do 5,97 m, stopniowaniem co 0,3 m i rozstawem 45 cm. Belki CERAM zbudowane są ze zbrojenia i dolnego pasa. Zbrojenie składa się z trzech prętów stalowych oraz ze strzemion, które są ułożone w formie kratownicy o trójkątnym przekroju. Dolny pas natomiast składa się z kształtek ceramicznych o szerokości 12 cm oraz wysokości 4 cm. Jako zbrojenie główne żeber należy stosować pręty o średnicach wynoszących przynajmniej 10 mm. Średnice prętów, które są stosowane zależą przede wszystkim od rozpiętości stropu. Wynoszą one w przypadku rozpiętości wynoszącej do 3,00 m - 10 mm w przypadku rozpiętości wynoszącej od 3,00 do 4,00 m - 12 mm, w przypadku rozpiętości wynoszącej od 4,00 do 5,00 m - 14 mm. W przypadku rozpiętości wynoszącej od 5,00 do 6,00 m - 16 mm. A może zainteresuje cię także ten artykuł o stropie kanałowym?

Stropy ceramiczno-żelbetowe CERAM - ceny

  • Pustaki stropowe CERAM 45B-200 o wysokości 200 mm, szerokości 370 mm, długości 200 mm i masie 7,5 kg to cena 5,17 zł za sztukę
  • Belki stropowe ceramiczne CERAM o długości 5,70 m - 6 m to cena 27,36 zł
  • Belki stropowe ceramiczne CERAM o długości 6,30 m - 6,60 m to cena 30,40 zł
  • Belki stropowe ceramiczne CERAM o długości 6,90 m - 7,20 m to cena 31,02 zł

Strop ceramiczno-żelbetowe CERAM - montaż

Pierwszym etapem montażu stropu CERAM jest przygotowanie zbrojenia głównego żeber z prętów o średnicy przynajmniej 10 mm. Na strzemiona oraz na pręty rozdzielcze stosuje się pręty o średnicy przynajmniej 4,5 mm. Strzemiona wykonuje się przy rozpiętościach większych niż 5,5 m. Jeżeli rozpiętość jest mniejsza, możemy ich nie stosować.

Czy wiesz, że...

Porównując oferty podobnych firm wykonujących stropy można zobaczyć różnice na poziomie nawet kilkudziesięciu procent? Dlatego tak ważne dla mądrego wyboru jest zebranie i porównanie przynajmniej kilku konkurencyjnych ofert.

Oferty najłatwiej zebrać dzięki usłudze takiej jak Szukaj Wykonawcy na kb.pl. Wystarczy, że wypełnisz prosty formularz, a w odpowiedzi otrzymasz ciekawe oferty na swoje zlecenie.

Sprawdź!

Na strzemiona oraz na pręty rozdzielcze należy stosować pręty, których średnica wynosi przynajmniej 4,5 mm. Zbrojenie główne żeber to zazwyczaj pręty z żebrowanej stali klasy A-III gat. 34GS. Warto zwrócić uwagę na to, że w stropie CERAM możemy nie wykonywać żeber rozdzielczych, jeżeli obciążenie użytkowe stropu nie przekracza 2,0 kN/m2, a grubość międzyżebrowej płytki w jej najcieńszym miejscu nie jest mniejsza niż 1/10 rozstawu żeber oraz nie jest mniejsza niż 30 mm, ewentualnie, gdy użytkowe obciążenie względnie wynosi mniej niż 3,0 kN/m2, a płytka ma taką grubość jak powyżej i jest zbrojona poprzecznie. W stropach CERAM, które mają wypełnienie sztywne i nie posiadają górnej płytki żebra, dobrze jest rozdzielacze dawać przy rozpiętości, która przekracza 4 m. Sprawdź także ten artykuł o stropie ackermana.

Należy pamiętać o tym, żeby zbrojenie przęsłowe głównych żeber wyprowadzać poza krawędź podpory w określonych sytuacjach. Pierwszy przypadek ma miejsce, jeśli żebra obliczeniowo nie wymagają zbrojenia strzemionami. W takim przypadku jest to długość sięgająca przynajmniej 5 średnic zbrojenia przęsłowego.

Kolejny przypadek ma miejsce w sytuacji, gdy żebra obliczeniowo wymagają zbrojenia strzemionami. Wówczas zbrojenie wyprowadza się na długość przynajmniej 10 średnic lub na długość 15 średnic, gdy powierzchnia przekroju prętów doprowadzonych do podpory stanowi mniej niż 2/3 powierzchni przekroju zbrojenia w środku przęsła. Taki przypadek może mieć również miejsce, jeżeli nie wszystkie pręty zbrojenia przęsłowego są doprowadzone do podpory ze względu na oszczędność stali.

Przed zalewaniem pustaków CERAM betonem powinniśmy sprawdzić, czy szczelnie zabezpieczone są wszystkie otwory pustaków. Jest to bardzo ważne, gdyż do pustki pustaka nie może dostać się beton. Należy pamiętać o tym, aby pustaki obficie zwilżyć wodą. Mieszanka betonowa nie może zawierać wody jedynie z pustaków w trakcie wiązania, gdyż może to doprowadzić do pękania pustaków.

Po zalaniu pustaków CERAM warstwą nadbetonu, wynoszącą zwykle 3 cm, powinniśmy pielęgnować beton poprzez polewanie go obficie wodą. Czynność tą należy wykonać po 24 godzinach i powtarzać ją przez tydzień, średnio od 2 do 3 razy dziennie. W przypadku upałów powinniśmy chronić beton przed nadmiernym parowaniem zawartej w nim wody. Czynność tą wykonuje się poprzez przykrycie stropu folią, matami lub papą. Strop CERAM pełną wytrzymałość osiągnąć powinien po upływie 28 dni. Jeśli planujesz prace budowlane, ten kalkulator kosztów budowy pomoże ci w oszacowaniu budżetu na wykonanie stropów.

Górną część żebra oraz płytę należy betonować po ułożeniu belek oraz pustaków CERAM przy użyciu betonu klasy C12/15 (B15) wykonanego z cementu portlandzkiego typu 35 kruszywa o klasie przynajmniej 17, mającego frakcję nie większą niż 10 mm.

Monolityczne stropy gęstożebrowe CERAM są stropami o konstrukcji ceramiczno-żelbetowej, które są wykonywane na placu budowy. Wykonuje się je z dostarczonych gotowych elementów, z belek stalowo ceramicznych i z pustaków ceramicznych. Stropy typu CERAM mają zastosowanie w konstrukcjach budownictwa ogólnego, które mają dopuszczalne graniczne obciążenia stropu.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 95,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny