Subsydiarny akt oskarżenia – definicja oraz procedura

Oskarżenia subsydiarne – kto może wnieść?

Subsydiarny akt oskarżenia to sytuacja, która pozwala poszkodowanemu stać się oskarżycielem. Jest to prawny sposób na to, aby dołączyć do postępowania sądowego na podstawie oskarżenia subsydiarnego. Dokładną definicję skargi subsydiarnej opisuje artykuł 55. Kodeksu postepowania karnego. Kiedy można złożyć subsydiarny akt oskarżenia? Tylko i wyłącznie, kiedy prokurator wydał dwukrotnie decyzję o umorzeniu postępowania. Innym powodem jest również sytuacja dwukrotnej odmowy wszczęcia postępowania.

Warto pamiętać, że po umorzeniu postępowania za pierwszym razem poszkodowany może wnieść zażalenie do sądu. Dopiero kolejna odmowa umożliwia skorzystania z możliwości, jaką jest skarga subsydiarna. Muszę oczywiście istnieć przesłanki, które przemawiają za wniesieniem oskarżenia subsydiarnego. Cała procedura jest dokładnie opisana prawnie, dlatego też wszelkie błędy w subsydiarnym akcie oskarżenia mogą spowodować brak uznania pisma za formalnie prawidłowe.

Skarga subsydiarna sporządzana jest przez pełnomocnika, jakim może być radca prawny czy prywatny adwokat. Definicja wynikająca z Kodeksu postępowania karnego narzuca elementy, które muszą lub też nie powinny się znaleźć w oskarżeniu subsydiarnym. Najważniejsze jest to, aby nie włączać do pisma przykładowo wniosku o skazanie bez rozprawy, ponieważ jest to możliwość zarezerwowana wyłącznie dla prokuratora.

Nieprzekraczalny termin złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia

Poszkodowany (późniejszy oskarżyciel), który chce złożyć oskarżenie subsydiarne, musi pamiętać o nieprzekraczalnym i nieprzesuwalnym terminie, w ciągu którego musi rozpocząć całą procedurę. Termin ten wynosi jeden miesiąc od dnia doręczenia osobie pokrzywdzonej pisma o ponownej odmowie wszczęcia postępowania czy decyzji po umorzeniu postępowania za drugim razem. Nie ma w tym przypadku znaczenia, kiedy to pełnomocnik (radca prawny czy prywatny adwokat) otrzymał zawiadomienia.

W sytuacji, kiedy to wszelkie pozwy i pisma procesowe zaadresowane są do na kancelarię pełnomocnika, to jeśli na kopercie widnieje imię i nazwisko poszkodowanego, to dostarczeni e pisma uznaje się za prawidłowe. Wszelkie niejasności związane ze sposobem liczenia terminu jednego miesiąca na wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia wyjaśniają wyroki Sądu Najwyższego z 2015 r.

Polecane roboty sprzątające - sprawdź je!

Oskarżenie subsydiarne – porady praktyczne

Jak sporządzić prawidłowo subsydiarny akt oskarżenia?

Po pierwsze każdy pozew czy pismo procesowe podlega ogólnym zasadom definiowanym przez Kodeks postępowania karnego. Podobnie jest z subsydiarnym aktem oskarżenia. Dodatkowo do pisma należy załączyć wnioski o dołączenie dowodów nabytych podczas postępowania przygotowawczego. Jeden wniosek powinien dotyczyć załączenia dowodów do akt sprawy, a drugi zaliczenia ich jako materiał dowodowy.

Oskarżyciel subsydiarny posiłkowy musi również przygotować dla prokuratora oraz oskarżonego (ewentualnie oskarżonych) po jednym odpisie subsydiarnego aktu oskarżenia. Wniosek powinien być opatrzony odpowiednią opłatą. Obecnie wynosi ona 300 zł, a dowód wpłaty powinien być załączony do pisma procesowego. Opłata wnoszona jest w kasie sądowej przed wniesieniem subsydiarnego aktu oskarżenia. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.Przymus adwokacki – co warto o nim wiedzieć?

Skarga subsydiarna powinna być napisana przez pełnomocnika poszkodowanego (przykładowo radcę prawnego czy prywatnego adwokata). Tę sytuację nazywa się przymusem adwokackim czy też przymusem adwokacko-radcowskim). Choć dla wielu ta sytuacja może się okazać skomplikowana, to można ją łatwo wytłumaczyć. Subsydiarny akt oskarżenia nie może być napisany przez oskarżyciela posiłkowego, a podpisany przez pełnomocnika. Taka sama sytuacja jest w odwrotną stronę. Oskarżenie subsydiarne nie powinno być napisane przez pełnomocnika i podpisane przez poszkodowanego. Jak zatem to rozwiązać? Subsydiarny akt oskarżenie może być zarówno napisany, jak i podpisany przez pełnomocnika, ale wniesiony przed Sądem przez poszkodowanego.

Przymus adwokacki czy też inaczej mówiąc przymus adwokacko-radcowski ma za zadanie zabezpieczenie sytuacji poszkodowanego. Doświadczenie i wiedza adwokata czy radcy prawnego występującego w roli pełnomocnika zapewnia dostarczenia odpowiednich pism i materiałów dowodowych. Jeśli poszkodowany mógłby sam pisać oskarżenie subsydiarne, to istnieje ryzyko, że mogłoby być ono nieuzasadnione. Wszelka pomoc ze strony adwokata lub radcy prawnego w wyniku przymusu adwokacko-radcowskiego pozwala na złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia zgodnego z wymaganiami formalnymi.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 95,5% czytelników artykuł okazał się być pomocny