Zakres funkcjonalny systemów MES

Oczywiście oprogramowanie MES będzie działało nawet w sytuacji, gdy nie zostanie zintegrowane z zewnętrznymi systemami. Tym niemniej jego wydajność nie będzie tak dobra, jak powinna. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że niektóre dane, na przykład te dotyczące stanu magazynu, maszyn czy zamówień, będą musiały być wprowadzane ręcznie, przez pracowników. Automatyzacja procesu dostarczania danych poprzez integrację systemu MES z pozostałymi programami jest w tym przypadku zdecydowanie lepszym rozwiązaniem.

Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym funkcjom dobrze zaprojektowanego i odpowiednio zintegrowanego systemu MES. Za przykład posłuży nam system MES Qguar.

 • Monitorowanie procesów produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji alarmowych lub innych nieprawidłowości, które mogą mieć negatywny wpływ na wolumen produkcji.
 • Monitorowanie ewentualnych odchyleń jakości gotowych wyrobów w celu wyeliminowania tych odchyleń.
 • Gromadzenie wszystkich informacji kluczowych dla procesu produkcji. Od stanu zamówień, poprzez parametry maszyn, dostępność przestrzeni magazynowej oraz zasobów, po czas wyprodukowania jednej partii wyrobów itd. Aby zgromadzenie tych informacji było możliwe, oprogramowanie MES należy zintegrować z pozostałymi systemami.
 • Zarządzanie wydajnością maszyn i stanowisk, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych przestojów i ich przyczyn.
 • Tworzenie harmonogramów produkcyjnych, modernizacyjnych czy konserwacyjnych.
 • Monitorowanie obiegu dokumentów dotyczących szeroko rozumianej produkcji.
 • Koordynacja działań pracowników (brygadzistów, operatorów maszyn, planistów, inżynierów itp.) oraz monitorowanie ich nieobecności czy wydajności.
System MES – idealne narzędzie do zarządzania produkcją w firmie
System MES – idealne narzędzie do zarządzania produkcją w firmie

Na co zwrócić uwagę podczas wdrażania systemu MES?

Jak łatwo się domyślić, wdrożenie systemu MES jest dość złożonym procesem. Poza tym z tego typu oprogramowaniem będą pracować osoby o różnych kompetencjach technologicznych. Dlatego wybierając system MES (sprawdź na: www.quantum-software.com), warto pamiętać o kilku dodatkowych kwestiach.

 • Przede wszystkim jest to oprogramowanie, które powinno być możliwie proste w obsłudze. Wydaje się to być oczywistością, ale nietrudno znaleźć na rynku aplikacje MES, które sprawiają problemy nawet doświadczonym menedżerom.
 • Następnie należy pamiętać o skalowalności. Nie każdy moduł musi zostać od razu zainstalowany. Dlatego ważne jest, aby brak jakiejś funkcjonalności nie wpływał negatywnie na pracę pozostałych.
 • Inną ważną cechą jest kompatybilność. Integracja oprogramowania MES z pozostałymi systemami używanymi w przedsiębiorstwie jest koniecznością. Tym niemniej MES musi być również kompatybilny z systemem operacyjnym, na którym pracuje firmowy sprzęt komputerowy, a także z poszczególnymi podzespołami, na przykład procesorami czy dyskami twardymi.
 • Na koniec warto wspomnieć o żywotności. Wdrożenie systemu MES to operacja kosztowna i rozciągnięta w czasie. Tym samym jest to oprogramowanie, które powinno spełniać swoją rolę tak długo, jak jest to możliwe. Sytuacja, w której jesteśmy zmuszeni do wymiany systemu co kilka lat, nie powinna mieć miejsca.

Dlatego jeżeli poszukujesz oprogramowania do zarządzania produkcją w firmie, które spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki i posiada wszystkie wyżej wymienione cechy, warto zainteresować się systemem MES Qguar.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej