Ochrona przed zagrożeniem fizycznym, zagrożeniem zdrowia i środowiska

Podstawowemu podziałowi, jakiemu podlegają szafy na materiały niebezpieczne (które znaleźć możecie na https://www.hartmann-tresore.pl/produkty/szafy-na-chemikalia/szafy-na-materialy-niebezpieczne/lista) to rodzaj zagrożenia, przed jakim wyposażenie tego typu ma chronić. Stąd też wyróżniamy szafy na substancje łatwopalne, zapewniające ochronę przed pożarem, oraz szafy na substancje agresywne chemicznie, stanowiące zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia oraz dla środowiska naturalnego. Dodatkowo, jeśli przechowujesz materiały wybuchowe, konieczne będzie posiadanie szafy chroniącej zarówno przed pożarem, jak i eksplozją.

Szafy do przechowywania materiałów łatwopalnych

Czym jest materiał łatwopalny? Zgodnie z obowiązującą definicją jest to każda substancja lub preparat w stanie stałym, mogący łatwo zapalić się w wyniku nawet krótkotrwałego kontaktu ze źródłem zapłonu. Substancje ciekłe kwalifikuje się jako łatwopalne, jeśli ich temperatura zapłonu wynosi poniżej 21 stopni C.

Substancje skrajnie łatwopalne mogą ulec spontanicznemu zapłonowi np. na skutek iskry elektrostatycznej. Istotną cechą materiałów łatwopalnych jest fakt, że mogą ulec zupełnemu spaleniu po usunięciu źródeł zapłonu.

Aby wykluczyć ryzyko pożaru lub wybuchu, konieczne jest przechowywanie tego typu substancji w szafach zabezpieczających (o wytrzymałości ogniowej poniżej 10 minut) lub ogniotrwałych (15, 30, 60 lub 90 minut zabezpieczenia).

Szafy na chemikalia

Wybór szafy na substancje agresywne chemicznie należy poprzedzić dokładnym określeniem magazynowanych substancji zgodnie z klasyfikacją GHS (Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów). Konieczność ta wynika z faktu, iż poszczególne chemikalia przechowywane razem mogą wchodzić ze sobą w reakcje (niekompatybilność chemiczna), co stanowi kolejne źródło zagrożenia, np. wybuchem. Substancje kompatybilne chemicznie można przechowywać razem, np. w jednej szafie.

Szafy na chemikalia dedykowane są przechowywaniu m.in., substancji toksycznych. te stanowią szczególne zagrożenia dla życia i zdrowia. Już same toksyczne opary bywają szczególnie niebezpieczne, dlatego w szafach przeznaczonych do magazynowania toksyn szczególne znaczenia mają specjalistyczne systemu wentylacji z elementami filtrowentylacyjnymi służącymi neutralizacji oparów.

Inną propozycją wśród szaf na materiały niebezpieczne są szafy do składowania substancji korozyjnych. Silnie stężone kwasy i zasady wykazują właściwości żrące, stąd konieczność ich właściwego przechowywania. Szafy mają tutaj dodatkowe zabezpieczenia przed korozją oraz np. tacki ociekowe z tworzywa sztucznego, czy specjalne, ochronne powłoki ścianek wewnętrznych.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej