Szkolenia

Szkolenia z FIDIC

Sprawne posługiwanie się Warunkami Kontraktowymi FIDIC to umiejętność wysoko ceniona w świecie inwestycji budowlanych. Szkolenia tego typu są polecane zarówno osobom zlecającym inwestycję jak i przedstawicielom wykonawcy – wiedza związana z tym zagadnieniem jest bowiem przydatna i przy ogłaszaniu przetargu i sporządzaniu oferty.

Przykładem szkolenia budowlanego, którego tematyka dotyczy prowadzenia kontraktu w oparciu o FIDIC, jest szkolenie „Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC” od JGT. W ramach kursu poruszane są takie zagadnienia jak obowiązki i uprawnienia stron zawierających umowę, wymagane dokumenty, sposób rozliczenia, odpowiedzialność wykonawcy i zleceniodawcy oraz tworzenie warunków umowy tak, by były zgodne i z FIDIC i z polskim prawem.

Inwestycje budowlane a ochrona środowiska

Ochrona środowiska to jeden z priorytetów unijnej polityki. Wiele wprowadzanych przepisów i norm ma na celu minimalizowanie szkodliwego wpływu działalności człowieka na środowisko. Do skutecznej realizacji inwestycji budowlanej potrzeba dogłębnej znajomości przepisów i procedur powiązanych z ochroną środowiska - znajdują one zastosowanie na każdym etapie prac, od projektowania, przez realizację, po oddanie gotowego projektu do użytku.

Szkolenia budowlane z tej tematyki pomogą między innymi w ubieganiu się o niezbędne zgody i decyzje (np. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo zgodę na wycinkę drzew) określaniu wpływu, jaki na środowisko może mieć budowa oraz wybieraniu rozwiązań, które będą zarówno opłacalne dla inwestora i wykonawcy, jak i racjonalne z punktu widzenia ekologii.

Szkolenia budowlane dotyczące procesu budowlanego w praktyce po nowelizacjach

Polskie przepisy oraz normy unijne często są modyfikowane. Skuteczna realizacja inwestycji wymaga pozostawania na bieżąco z takimi zmianami. Szkolenia budowlane dotyczące tego, jak powinien w praktyce przebiegać proces budowlany po nowelizacjach, są szczególnie warte uwagi z perspektywy osób odpowiedzialnych za realizację inwestycji. Kursy takie mogą okazać się jednak pomocne także dla przedstawicieli urzędów oraz pracowników zatrudnionych w firmach, które powiązane są z procesami budowlanymi.

Na co warto zwrócić uwagę, wybierając szkolenie budowlane?

Niezależnie od tematyki, jakiej ma dotyczyć wybrane przez nas szkolenie, decydując się na konkretny kurs powinniśmy sprawdzić kilka rzeczy. Po pierwsze – upewnijmy się, że firma szkoleniowa udostępnia szczegółowy program zajęć. Program warto dokładnie przeanalizować pod kątem kompleksowości zagadnień oraz tego, czy przewidziano analizę praktycznych przypadków i czas na pytania. Po drugie – najlepiej wybrać firmę, która posiada dobre opinie i posiada w swojej ofercie liczne szkolenia. Duża liczba kursów pozwala wybrać taki, który najlepiej odpowie na nasze potrzeby, świadczy również o doświadczeniu, profesjonalizmie firmy szkoleniowej i zatrudnianiu specjalistów z różnych dziedzin.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny