Kto jest zobowiązany do wystawienia tablicy informacyjnej budowy? I gdzie ją postawić?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna budowy domu. Prawo to dotyczy wyłącznie tych inwestycji, które wymagają pozwolenia na budowę. Za wywieszenie tablicy odpowiada kierownik budowy.

Kierownik budowy domu jednorodzinnego podobnie jak kierownik budowy wielorodzinnej ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za wystawienie prawidłowo wypełnionej tablicy. Nawet przy budowie domu jednorodzinnego metodą gospodarczą, tablica budowlana jest obowiązkowa. Również przy rozbiórce budynków, która wymaga zezwolenia i prowadzony jest dziennik budowy, konieczne jest umieszczenie tablicy. Obowiązek ten nie dotyczy obiektów niewymagających zezwolenia na budowę oraz budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych.

Tablica informacyjna budowy domu musi zostać umieszczona w obrębie terenu budowy. W taki sposób, by była widoczna od strony drogi publicznej. Jeżeli budowa znajduje się poza dostępem do drogi publicznej, wtedy tablicę umieszcza się tak, by była widoczna z dojazdu do najbliższej drogi. Nie może być problemów z odczytaniem informacji z tablicy. Kierownik budowy musi zapewnić jej prawidłowe umieszczenie i zabezpieczenie przed zniszczeniem. Tablica budowlana musi być zainstalowana na placu budowy w sposób trwały na wysokości umożliwiającej jej odczytanie. Oznacza to, że nie powinno się jej przenosić w inne miejsca w czasie trwania prac budowlanych. Miejsce nie może być przypadkowe a zalecana wysokość to minimum 2 m.

Jak powinna wyglądać tablica informacyjna budowy domu?

Rozporządzenie Ministra infrastruktury precyzyjnie określa wygląd tablicy informacyjnej. Musi ona być wykonana ze sztywnej prostokątnej płyty w żółtym kolorze. Jej minimalne wymiary ustalone zostały na 90 x 70 cm. Czytelnie i trwale wykonane litery i cyfry muszą być koloru czarnego. Ich wysokość to minimum 4 cm. Dzięki temu będą widoczne z daleka. Wskazane jest, by były to drukowane duże litery. Mogą być one wpisane ręcznie pod warunkiem zachowania wielkości i czytelności.

Tablica budowy domu jednorodzinnego może być wykonana samodzielnie lub kupiona w sklepie. Chociaż za jej zawieszenie odpowiada kierownik budowy, to zakup lub wykonanie jest obowiązkiem inwestora. Gotową tablicę wystarczy tylko wypełnić i zawiesić. Do jej wykonania należy wybrać sztywną płytę odporną na warunki atmosferyczne. Może to być trwałe tworzywo sztuczne lub inny materiał o takich właściwościach, którego wymiary są zgodne z wymaganymi. Mocowanie tablicy musi być solidne, by nie uległa ona uszkodzeniu w czasie silnego wiatru.

Polecane roboty sprzątające - sprawdź je!

Tablica informacyjna budowy domu - co powinna zawierać?

Gotowe tablice zawierają stały wzór i wystarczy je uzupełnić. Jeżeli inwestor przygotowuje tablicę budowlaną samodzielnie, wtedy do wypełnienia posłuży mu wzór. Zgodnie z nim tablica zawiera informacje na temat rodzaju robót budowlanych, adresie ich prowadzenia, imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu inwestora, a także nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego i nazwisko, adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych. Kolejne dane to nazwisko, adres i telefon kierownika budowy kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów. Wzór zawiera również nr pozwolenia na budowę i nr zgłoszenia. Na samym końcu zgodnie z wzorem umieszcza się telefony alarmowe: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, energetycznego i gazowego. Kierownik budowy ma obowiązek wypełnić te wszystkie dane. Są one niezbędne, by w przypadku wystąpienia nieprawidłowości każda osoba miała możliwość zaalarmowania odpowiednich osób. W przypadku pożaru na placu budowy czy awarii gazociągu, osoby postronne, które zauważą zagrożenie, będą mogły zadzwonić nie tylko po służby ratownicze, ale także poinformować inwestora czy nadzór budowlany.

Nieprawidłowo wypełniona tablica informacyjna budowy, jej niewłaściwe umieszczenie czy rozmiar, a także brak tablicy skutkują poniesieniem odpowiedzialności przez kierownika budowy. Może on zostać ukarany grzywną, a nawet utratą uprawnień budowlanych. Podobnie jak za nieprawidłowo prowadzony dziennik budowy. Szukasz więcej porad? Sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat dziennika budowy.

Tablica informacyjna budowy domu jednorodzinnego - ile kosztuje i gdzie kupić?

Gotowe tablice informacyjne dostępne są w wielu sklepach. Można kupić je w składach budowlanych, marketach czy Allegro. Należy jednak zwrócić uwagę na materiał, z którego tablica budowlana została wykonana. Najczęściej jest to tworzywo PCV, ale zdarzają się tablice z blachy. Tablice dostępne w sklepach zazwyczaj mają odpowiednie wymiary, jednak kupując na Allegro, nie należy kierować się wyłącznie ceną, lecz koniecznie trzeba się upewnić, że wymiary są właściwe. Wiele ofert to tablice o mniejszym, niespełniającym wymogów rozmiarze.

Ile kosztuje tablica? Inwestorzy zastanawiający się, ile kosztuje tablica, nie muszą się obawiać. Ich cena nie jest wysoka. Oscyluje w granicach 20- 70 zł. Ale bardziej wymagających inwestorów może zainteresować tablica informacyjna z reklamą. Jej cena to 2200 zł, ale oprócz wzoru umożliwia wklejenie logo inwestora i trzykrotne nanoszenie zmian. Jednak dla osób inwestujących w budowę własnego domu jednorodzinnego jest to zbędny wydatek.Ile kosztuje tablica informacyjna budowy domu

Sklep

Cena

Allegro

34,67

Castorama

31,48

Leroy Merlin

34,49

Znaki tdc

62,90

Tablica informacyjna jest obowiązkowa na każdej budowie, którą obowiązuje dziennik budowy i pozwolenie na budowę. Odpowiada za nią kierownik budowy. Służy ona nie tylko celom informacyjnym, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo inwestycji. Warto także zaopatrzyć się w inne tablice ostrzegawcze, które zwiększą bezpieczeństwo pracowników budowlanych i osób postronnych.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 90,7% czytelników artykuł okazał się być pomocny