Dokumenty, które trzeba zgromadzić przed rozpoczęciem budowy domu, służą przede wszystkim do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o rozpoczęciu robót. 

Co warto ustalić przed budową domu?

Planowanie i budowa domu wymagają poświęcenia uwagi i podjęcia istotnych decyzji. W tym czasie warto pogłębić wiedzę z zakresu formalności związanych z budową oraz realizacji procesu inwestycyjnego. Gdzie znaleźć warte uwagi, sprawdzone informacje? Wystarczy, że wejdziesz na odpowiedni serwis o tematyce budowlanej, np. Budogram. Znajdziesz tam artykuły i porady dotyczące każdego etapu budowy, a w razie konieczności będziesz mógł zasięgnąć opinii eksperta.

Początkowy etap procesu inwestycyjnego związanego z budową domu często dotyczy zakupu działki. W takim przypadku warto ustalić, czy dana nieruchomość gruntowa nie jest obciążona. W tym celu trzeba zapoznać się z zapisami księgi wieczystej danej działki. Nabywając działkę lub planując budowę domu na posiadanej nieruchomości, zapoznaj się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wystąp z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy (jeśli na danym terenie nie obowiązuje MPZP). Dzięki temu dowiesz się, jakie parametry (m.in. powierzchnię zabudowy, wysokość) ma mieć przyszły budynek. W kolejnym kroku można przejść do zakupu gotowego lub zamówienia indywidualnego projektu spełniającego wymogi aktów prawa miejscowego. Następnym etapem jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót w organie administracji architektoniczno-budowlanej. 

Jakie dokumenty trzeba zgromadzić przed rozpoczęciem budowy domu?

Zgłoszenie robót i wniosek o pozwolenie na budowę to dwa sposoby na zawiadomienie urzędu o planowanym rozpoczęciu prac. Pierwszy wariant można wybrać w przypadku, gdy obszar oddziaływania przyszłego domu w całości mieści się na działce, na której ma zostać wzniesiony. W pozostałych sytuacjach trzeba zawnioskować o wydanie pozwolenia na budowę. Dokumenty, które trzeba zgromadzić do dopełnienia formalności, to:

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania działką na cele budowlane,
  • projekt architektoniczno-budowlany (w określonej liczbie egzemplarzy) wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
  • zaświadczenia projektantów poszczególnych branż o ich aktualnym członkostwie w izbach samorządu zawodowego,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • warunki techniczne dotyczące możliwości przyłączeniowych dla mediów.

W przypadku budowy domu jednorodzinnego liczba załączników wymaganych do pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót jest bardzo zbliżona. Różny jest natomiast czas oczekiwania na reakcję urzędu. Przy ubieganiu się o pozwolenie jest to 65 dni, a przy zgłoszeniu 21 dni.

artykuł partnera

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 100,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły