Jak zabezpieczyć swoje mieszkanie lub dom przed włamaniem?

Osoby wykupujące ubezpieczenia majątkowe w takich firmach jak PZU liczą na to, że nigdy nie będą musiały z nich korzystać, mimo że regularnie opłacają składki. Czasami jednak zmuszeni są do zgłoszenia szkody, jeśli np. zostały okradzione. W takiej sytuacji można liczyć na uzyskanie odszkodowania, pod warunkiem dopełnienia wielu istotnych formalności.

Krok 1. Powiadomienie policji

Kradzież należy jak najszybciej zgłosić policji. Funkcjonariusze przybędą na miejsce zdarzenia, a następnie spiszą zeznania. To ważne, by założyć akta sprawy.

Krok 2. Wykonanie fotografii miejsca zdarzenia

Po zgłoszeniu kradzieży policji, warto wykonać zdjęcia miejsca zdarzenia. Będzie to dodatkowy dokument przeznaczony dla ubezpieczyciela. Taki dowód w sprawie może być potrzebny do uzyskania odszkodowania.

Krok 3. Jak najszybsze zgłoszenie szkody

Chcąc ubiegać się o odszkodowanie w ramach posiadanego ubezpieczenia majątkowego, należy jak najszybciej zgłosić się do ubezpieczyciela. Ważne jest, by dotrzymać terminu zgłoszenia szkody obowiązującego w umowie (OWU) – zgłoszenie nawet kilka dni po terminie może być jedną z przyczyn odmowy wypłaty odszkodowania.

Szkodę zwykle zgłasza się na piśmie, aczkolwiek wiele towarzystw ubezpieczeniowych pozwala dokonać tego za pośrednictwem adresu e-mailowego, poprzez specjalny formularz na stronie internetowej lub telefonicznie.

Krok 4. Wizyta rzeczoznawcy

W momencie przyjęcia przez firmę ubezpieczeniową zgłoszenia o kradzieży, ubezpieczyciel wyśle rzeczoznawcę. Jego rolą jest wycena zaistniałych szkód, na podstawie której wypłacone zostanie odszkodowanie.

Rzeczoznawca przeprowadza dokładne oględziny, które pozwolą oszacować wielkość doznanych strat. Ponadto do jego zadań należy weryfikacja, czy szkoda nie powstała na skutek rażących zaniedbań właściciela mieszkania i czy nie występują czynniki mogące wpłynąć na odmowę wypłaty odszkodowania zawarte w OWU.

Krok 5. Oczekiwanie na wypłatę odszkodowania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczyciel ma 30 dnia na wypłatę odszkodowania od momentu zgłoszenia szkody. Okres ten może jednak ulec wydłużeniu, jeśli np. policja nie może wydać protokołu z miejsca zdarzenia. 

Kiedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania?

Ubiegając się o wypłatę odszkodowania w razie kradzieży lub włamania, należy sprawdzić, czy ubezpieczyciel może mieć podstawę do odmowy wypłaty świadczenia. Wystarczy zweryfikować zapisy w OWU, które obejmują konkretne ubezpieczenia mieszkania i domu. Jeśli okaże się, że np. mieszkanie nie było zamknięte, okna były otwarte, rolety zewnętrzne nie zostały opuszczone, wówczas ubezpieczony musi liczyć się z decyzją odmowną.

artykuł zewnętrzny

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny