Klucze do domu

Jak wybrać dobrą polisę mieszkaniową? To niełatwy do zgryzienia orzech, jeśli wziąć pod uwagę ilość i różnorodność ofert dostępnych na rynku. W gąszczu propozycji można się pogubić, dlatego warto mieć na uwadze poniższe wskazówki. Z pewnością ułatwią podjęcie decyzji.

Odpowiedni zakres ubezpieczenia

Wąski zakres ubezpieczenia przekłada się nie tylko na niższą składkę, ale i na słabszą ochronę. Wiele osób posiada polisę o podstawowym zakresie ochrony ubezpieczeniowej obejmującej jedynie mury i stałe elementy oraz podstawowe zdarzenia losowe. W praktyce okazuje się to niewystarczające do uzyskania odszkodowania o satysfakcjonującej wysokości, a często jest tak, że ubezpieczyciel w ogóle go nie wypłaca.

Wybierając polisę mieszkaniową na www.ubezpieczeniemieszkania.pl, koniecznie trzeba zadbać o adekwatne do konkretnych oczekiwań rozszerzenia gwarantujące kompleksową ochronę. W tym miejscu warto parę słów poświęcić zalaniom, gdyż to one najczęściej powodują szkody w mieszkaniach. Niezbędne jest tu wzięcie pod uwagę wielu aspektów, gdyż przyczyny zalań są różne – przeważnie dochodzi do nich wskutek awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej lub znajdujących się w domu sprzętów.

Nie bez znaczenia w omawianym kontekście jest też np. lokalizacja mieszkania – nieruchomość na ostatnim piętrze jest bardziej narażona na zalanie wodą z opadów aniżeli mieszkanie znajdujące się na niższej kondygnacji. Ryzyko powodzi większe jest na południu kraju niż na zachodzie. O takich z pozoru nieistotnych szczegółach należy pamiętać przy zawieraniu umowy z ubezpieczycielem.

OC w życiu prywatnym obowiązkowym składnikiem polisy

Celem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest naprawianie szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom trzecim. Jeśli np. z winy ubezpieczonego doszło do zalania mieszkania sąsiada, odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy. Brak OC w życiu prywatnym skutkuje koniecznością likwidacji szkód z własnej kieszeni. Wskazane jest też zamieszczenie w polisie zapisu o poszukiwaniu przyczyny szkody – koszty powinien pokrywać ubezpieczyciel.

Jaka suma gwarantowana?

Od wysokości sumy gwarantowanej zależy wysokość odszkodowania. Nie ma co oszczędzać na tym aspekcie. Niezwykle istotne jest to, aby: po pierwsze – podać ubezpieczycielowi informacje zgodne ze stanem faktycznym nieruchomości, po drugie – nie zaniżać wartości mieszkania lub domu. Co prawda wyższa suma gwarantowana oznacza większą składkę, lecz z drugiej strony suma za niska to groźba niedoubezpieczenia – nie ma wówczas szans na odszkodowanie, które w pełni pokryje szkody. Istotna uwaga: warto sprawdzić, czy firma ubezpieczeniowa przewiduje odnawialne sumy ubezpieczenia. Jeżeli nie, to koszt likwidacji szkody pomniejszany jest o sumę, na którą ubezpieczono nieruchomość.

Obowiązkowa lektura Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Przed podpisaniem umowy należy bezwzględnie zapoznać się z OWU. Określają one zasady korzystania z polisy. Właśnie tutaj opisany jest szczegółowo zakres ochrony ubezpieczeniowej. Ponadto w OWU znajduje się katalog wykluczeń z ochrony ubezpieczeniowej (czyli sytuacje, kiedy ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności) oraz definicje poszczególnych pojęć.

Porównywanie ofert to podstawa

Do porównania ofert różnych towarzystw przyda się ranking: https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/ranking. Zestawienie co najmniej kilku propozycji jest niezbędne, aby zdobyć rozeznanie w sytuacji na rynku oraz uzyskać najważniejsze informacje. O wiele łatwiej jest ponadto znaleźć korzystną polisę w atrakcyjnej cenie.

Materiał zewnętrzny
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 95,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny