Struktura społeczna imigrantów z Ukrainy w Polsce

Według szacunków GUS, na terenie Polski w 2017 roku przebywało ok. 1,2 mln obywateli Ukrainy. Od 2010 roku z każdym kolejnym rokiem przybywa Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Pracodawcy, a w szczególności małe i średnie firmy budowlane, masowo zatrudniają pracowników zza naszej wschodniej granicy.

Obecnie ma miejsce nowa fala imigracji zarobkowej z Ukrainy. Ma ona nieco inną strukturę niż ta, którą można było zaobserwować przed 2014 rokiem. Porównanie takie wysnuwa raport NBP dotyczący obywateli ukraińskich zatrudnionych w Polsce. Przed rokiem 2014 dominowały usługi dla gospodarstw domowych. Zatrudnienie w tym sektorze spadło z 51,3% do 18,3% obecnie.  Wzrosło natomiast zatrudnienie w sektorze remontowo-budowlanym z 15,3% do 35,3%.

Obecnie do Polski przyjeżdża z Ukrainy więcej mężczyzn niż kobiet. Średnia wieku ukraińskich imigrantów wynosi obecnie 33 lata. Dominują osoby z wykształceniem średnim – 54%, wykształcenie wyższe posiada 38%, natomiast zawodowe lub podstawowe jedynie 8%.

Sytuacja pracowników z Ukrainy na rynku budowlanym w Polsce

Coroczny wzrost liczby obywateli Ukrainy pracujących w Polsce w budownictwie

Obywatele Ukrainy legalnie zatrudniani są w budownictwie - albo na podstawie zezwolenia na pracę, albo na podstawie procedury uproszczonej, czyli oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Należy zwrócić uwagę na to, że zezwolenia na pracę stanowią tylko niewielki procent w stosunku do oświadczeń. Niemniej jednak w obu tych przypadkach notuje się ogromny wzrost.

Budownictwo to branża, w której częściej niż w innych, obywatele Ukrainy są zatrudnieni na podstawie zezwolenia na pracę. Związane jest to z mniejszą sezonowością tej pracy w porównaniu z innymi branżami, w który Ukraińcy pracują w Polsce. Dzieje się tak, gdyż w branży budowanej istnieje potrzeba bardziej stabilnego zatrudnienia pracowników.

Liczba legalnie zatrudnionych obywateli Ukrainy w budownictwie w latach 2010-2015 wzrosła ponad 5-krotnie. W roku 2016 wydane zostały 22 444 zezwolenia na pracę dla obywateli Ukrainy oraz zarejestrowane zostały 159 864 oświadczenia o zamiarze zatrudnienia Ukraińców. Natomiast w roku 2017 w budownictwie pracowało 214 tys. Ukraińców, czyli nastąpił wzrost o 34%.

Ukraińcy na budowach w Polsce to już standard. Bardzo często pracują na rynku budowlanym i są cenieni jako dobrzy, sprawni pracownicy.
Czy to ONI uratują polską branżę budowlaną?

Przyczyny wzrostu liczby pracowników z Ukrainy w branży budowlanej w Polsce

Wzrostowi pracowników z Ukrainy na polskim rynku budowlanym sprzyjają nie tylko niskie koszty pracy cudzoziemców pochodzących zza wschodniej granicy i dobra koniunktura w polskiej gospodarce, ale również kryzys ukraińskiej gospodarki związany w dużym stopniu z sytuacją polityczną panującą aktualnie we wschodniej części Ukrainy.

Ukraińcy poszukują pracy poza granicami swojego kraju. W Polsce prawo umożliwia im legalne podjęcie pracy. Natomiast od 11 czerwca 2017 obywatele ukraińscy nie poturbują wiz, aby podróżować do większości krajów będących członkami Unii Europejskiej.

Jednocześnie szacuje się, że w poszukiwaniu pracy za granicą opuściło Polskę ponad 2 mln obywateli. Jest zatem dużo wolnych miejsc pracy w Polsce, zwłaszcza w branży budowlanej. Sytuacja ta sprzyja zatrudnianiu pracowników zza naszej wschodniej granicy.

Łazienki - sanitariaty w atrakcyjnych cenach!

Czas pracy, zarobki i kwalifikacje pracowników z Ukrainy w budownictwie

Według badań przeprowadzonych przez NBP, pracownicy ukraińscy zatrudnieni w budownictwie, pracują więcej aniżeli w innych branżach. Jest to średnio 57 godzin w ciągu tygodnia, czyli 9,5 godziny dziennie, pracując 6 dni w tygodniu. Dla porównania średnia dla wszystkich Ukraińców zatrudnionych w Polsce to 54 godziny tygodniowo.

Dłuższy dzień pracy oraz wyższe stawki powodują też wyższe zarobki Ukraińców w budownictwie niż w innych branżach. Zarabiają oni średnio 2 729 zł netto, natomiast średnia dla wszystkich obywateli Ukrainy pracujących w Polsce to 2 105 zł. Są to zarobki zbliżone do tych, które zarabiają Polacy, jednak Ukrainiec musi na takie wynagrodzenie zapracować więcej.

Branża budowlana jest taką, w której nawet posiadając wyższe wykształcenie humanistyczne, zaczyna się jako pracownik niewykwalifikowany. Pracownicy z Ukrainy cechują się jednak wysokim etosem pracy, szacunkiem dla niej i szybko podnoszą swe kwalifikacje.

Obywatele Ukrainy w budownictwie w Polsce - prognozy

Prognozuje się dalszy systematyczny wzrost liczby pracowników budowlanych z Ukrainy w Polsce. Będą oni prawdopodobnie coraz lepiej wykwalifikowani, nabierając doświadczenia na polskim rynku pracy.

Przybywanie Ukraińców do pracy w budownictwie w Polsce będzie ułatwiać to, że na terenie Polski mogą oni legalnie podjąć pracę oraz to, że od 11 czerwca 2017 Ukraińcy mogą wyjeżdżać bez wizy do większości krajów Unii Europejskiej. Zniesienie wiz w Unii Europejskiej dla Ukraińców może także spowodować, że będą oni szukać pracy w innych krajach Europy, niekoniecznie legalnej.

Z każdym rokiem przybywa obywateli Ukrainy pracujących w Polsce nie tylko w branży budowlanej, ale także w wielu innych sektorach gospodarki. Sprzyja temu dobra sytuacja w polskiej gospodarce, zapotrzebowanie na pracowników, ułatwienia prawne dla zatrudnienia Ukraińców w Polsce oraz zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy chcących podróżować do Unii Europejskiej.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 90,9% czytelników artykuł okazał się być pomocny