Najważniejsze zmiany w uldze remontowej i uldze budowlanej

Ulga remontowa i ulga budowlana przeszły zmiany, które są wynikiem wprowadzenia ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Aktualny akt prawny zastąpił zapisy znacznie łagodniejszej ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Nowe zasady wprowadziły liczne utrudnienia i ograniczenia godzące bezpośrednio w przedsiębiorców. Z ulgi remontowej na starych zasadach można już tylko skorzystać na podstawie praw nabytych. Taki przywilej będzie obowiązywał wyłącznie do 2018 roku, wraz z 1 stycznia 2019 roku ulga remontowa i ulga budowlana mają być całkowicie zlikwidowane.

Nowe zapisy ustawowe wprowadziły ograniczenia wiekowe dla osób ubiegających się o zwrot podatku VAT za materiały remontowe. W myśl aktualnych przepisów maksymalny wiek osoby ubiegającej się o zwrot podatku to 36 lat. Jeśli o zwrot ubiega się małżeństwo, wówczas pod uwagę bierze się wiek młodszego z nich.

Kolejnym ograniczeniem jest konieczność posiadania pozwolenia na budowę. Zapis całkowicie uniemożliwia odliczenie podatku VAT za materiały użyte do niewielkich remontów i wykończenia mieszkania. Od 2014 roku ulga remontowa i ulga budowlana mają zastosowanie wyłącznie do tych wydatków, które dotyczą większych remontów, wymagających pozwolenia na budowę. To jeszcze nie koniec ograniczeń, bowiem pozwolenie musi zostać wydatne po 1 stycznia 2014r. Paradoksalnie, wszyscy inwestorzy, którzy otrzymali pozwolenie w roku 2013, a remont przeprowadzają w roku 2014 nie mają żadnych praw do ulgi remontowo budowlanej.

Ulga na remont to świetne rozwiązanie. Mogą z niej skorzystać osoby, które są właścicielami jakiejś nieruchomości. Dowiedz się, jak skorzystać z ulgi remontowej lub budowlanej.
Ulga remontowa i ulga budowlana - jak z nich skorzystać?

W nowych zapisach prawnych wprowadzono także ograniczenia dotyczące wielkości remontowanej nieruchomości. Z aktualnej ulgi remontowej mogą skorzystać jedynie te osoby, których powierzchnia lokalu mieszkalnego nie przekracza 75 m2 w przypadku mieszkań lub 100 m2 w przypadku domów jednorodzinnych. W tym miejscu warto zaznaczać, iż zapisy prawne dopuszczają także zwiększenie powierzchni lokalu, w sytuacji, w której inwestor posiada przynajmniej trójkę dzieci. W tym drugim wypadku ulga remontowa i ulga budowlana mogą być wykorzystane, jeżeli maksymalna powierzchnia lokalu nie przekracza 85 m2 w przypadku mieszkań oraz 110 m2 w przypadku domów jednorodzinnych. Co więcej pod uwagę można wziąć jedynie te dzieci, które:

  • Nie ukończyły 18 roku życia.
  • Nie ukończyły 25 roku życia, a jednocześnie uczą się w szkołach kolegiach, zakładach kształcenia oraz w placówkach objętych przepisami o systemie oświaty.
  • Bez względu na wiek, jeśli dziecko zostało objęte zapisami prawnymi dotyczącymi świadczeń socjalnych i otrzymuje rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny.

To jeszcze nie koniec ograniczeń, które wprowadziła nowa ustawa. Według nowych zasad osoba ubiegająca się o zwrot podatku VAT na zasadach ulgi remontowej nie może być właścicielem żadnego innego budynku ani lokalu mieszkalnego. Nie może przysługiwać jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ani do domu jednorodzinnego. Co więcej, osoba ubiegająca się o skorzystanie z ulgi budowlanej lub ulgi remontowej nie może być właścicielem ani współwłaścicielem budynku jeżeli jej udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Oczywiście owe ograniczenia nie dotyczą budynku w stosunku do którego ubiegamy się o zwrot podatku VAT.Jak widać, aktualne zmiany w zapisach dotyczących ulgi remontowej niemal całkowicie ją zlikwidowały. Ulga nie może już dotyczyć starych domów ani mieszkań, a wszystkie wydatki muszą wynikać z zapisów pozwolenia na budowę. Osoby kwalifikujące się do nowej ulgi remontowej lub ulgi budowlanej mogą składać wniosek jednorazowo, nie później niż do 31 grudnia roku w którym rozpoczęło się użytkowanie mieszkania bądź domu jednorodzinnego.

Obliczanie ulgi remontowej i ulgi budowlanej nie jest łatwe. Warto to jednak zrobić, ponieważ zwrot kosztów może być naprawdę bardzo wysoki.
Ulga remontowa i ulga budowlana - jak z nich skorzystać?

Co należy zrobić, aby skorzystać z ulgi remontowej lub ulgi budowlanej?

Podstawą jest spełnienie wszystkich warunków nowej ustawy oraz wypełnienie formularza VZM-1. W formularzu wypisujemy swoje dane osobowe oraz szczegółowo opisujemy rodzaj przeprowadzonej inwestycji. We wniosku musimy wpisać wnioskowaną kwotę zwrotu podatku VAT. Owa kwota nie jest zbyt prosta do obliczenia i wynika z aktualnych limitów. W praktyce zaleca się, aby wniosek VZM-1 został wypełniony przez sprawdzone biuro rachunkowe. Warto pamiętać, że wszystkie wydatki związane z remontem lub budową muszą być poparte stosownymi fakturami VAT. Paragony czy nawet rachunki imienne nie będą odpowiednią dokumentacją, a ulga remontowa lub ulga budowlana przepadną. Ponadto nie wszystkie materiały budowlane podlegają odliczeniu. Na oficjalnych stronach internetowych znajdziemy aktualną listę, opatrzoną stosownymi oznaczeniami.

Wypełniając wniosek VZM-1 na nowych zasadach musimy pamiętać o załącznikach. Z pewnością potrzebna będzie kopia pozwolenia na budowę, kopia faktur potwierdzających przeprowadzenie inwestycji, a także specjalny wykaz faktur.

Komu przysługuje ulga remontowa i ulga budowlana według starych zasad?

Ulga remontowa, jak również ulga budowlana na starych zasadach dotyczyły wszystkich osób fizycznych, które pomiędzy rokiem 2004, a 2013 nabyły prawo do odliczeń. Są to tak zwane prawa nabyte, podlegające zapisom nie aktualnej już ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Prawa nabyte stracą ważność dopiero z końcem roku 2018. Procedura ulgi remontowej pozostaje w tym wypadku niezmienna. Nie musimy posiadać pozwolenia ani nawet zezwolenia. Uldze podlega większość materiałów, które wykorzystujemy zarówno w trakcie podstawowego, jak i generalnego remontu. 

Terminy składania dokumentów i górny limit zwrotu dla ulgi remontowej

Szpachlowanie ścian - od zaprawy gipsowej jeszcze w zeszłym roku można było odliczyć VATOsoby nabywające prawo do ulgi remontowej i budowlanej mają pięć lat na dokonanie odpisu i wypełnienie stosownych dokumentów. Podstawą odliczenia są odpowiednio datowane faktury oraz wypełnienie wniosku VZM-1. Wniosek składamy najpóźniej do 31 grudnia każdego roku. Dokumenty składamy jedynie raz w roku, jednak w niektórych przypadkach możemy też wprowadzić dodatkową korektę. Korekta może być korzystna z ekonomicznego punktu widzenia. Jej złożenie będzie dla nas korzystne w sytuacji, gdy zwiększą się limity zwrotu.

Warto pamiętać, że wysokość limitu zmienia się sukcesywnie raz na kwartał. Oblicza ją Główny Urząd Statystyczny. W wyliczeniach bierze się pod uwagę iloczyn powierzchni użytkowej lokalu oraz ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Nie bez znaczenia jest także stawka podatku VAT, którą zapłaciliśmy za materiały.

Aktualny limit zwrotu dla ulgi budowlanej i remontowej

Przypomnijmy, że ulga remontowa i ulga budowlana na starych zasadach dotyczą jedynie materiałów budowlanych, które zakupiliśmy przed 31 grudnia 2013 roku. Wniosek odliczenia możemy złożyć jedynie raz, w dowolnym kwartale rozliczeniowym. Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (z 20 lutego 2014 r,) cena m2 powierzchni lokalu użytkowego w I kwartale 2014 roku wzrosła do 4.228 zł. Wszystkie wnioski złożone w II kwartale będą obliczane za pomocą tego wskaźnika. Oznacza to, że beneficjenci mogą liczyć na wyższą kwotę zwrotu. Jeśli złożymy wniosek do 30 czerwca 2014 roku, będziemy mogli otrzymać maksymalny zwrot w wysokości

  • 36.092 zł  w przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę
  • 15.468 zł w przypadku remontu, który nie wymagał pozwolenia na budowę

Kiedy otrzymamy pieniądze z ulgi remontowej lub ulgi budowlanej?

Urząd Skarbowy stosuje niezmienne terminy, dotyczące zarówno osób rozliczających się na nowych jak i na starych zasadach. Przyjęto, że maksymalny czas oczekiwania na pieniądze to cztery miesiące od daty złożenia wniosku z kompletną dokumentacją. Czasem jednak musimy poczekać znacznie dłużej. Przedłużenie okresu zwrotu podatku VAT dotyczy sytuacji w której Urząd Skarbowy kwestionuje wysokość wnioskowanego zwrotu. Dalsza procedura jest dość prosta. Urząd Skarbowy dostarcza nam decyzję o wysokości zwrotu (od której możemy się odwołać), a następnie ma kolejne 25 dni roboczych na oddanie nam części podatku objętego ulgą remontową.

Pamiętaj, że całkowity koszt budowy domu lub remontu mieszkania możesz obliczyć za pomocą Kalkulatorów Budowlanych.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 91,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny