Ochrona prawna - co warto wiedzieć

Decydując się na zatrudnienie wykonawcy projektu, warto zawrzeć z nim umowę pisemną.Co prawda umowa ustna również uznawana jest za obowiązującą, jednak możemy mieć problem z przywołaniem jej treści w późniejszym terminie. Może się bowiem zdarzyć, że stanowisko wykonawcy będzie różniło się od naszego. Jednak nawet gdy zawarliśmy tylko umowę ustną, a obiekt ma znaczące wady, mamy prawo domagać się ich poprawienia w ustalonym przez nas czasie. Jeśli wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, możemy zmniejszyć jego wynagrodzenie bądź wymagać od niego wypłacenia odszkodowania, o ile jego działania doprowadziły do szkód finansowych. A jeśli porozumienie z wykonawcą stanie się niemożliwe, należy skierować sprawę do sądu.

Przy podpisywaniu umowy warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • system realizacji robót – dzięki jego ustaleniu unikniemy nieporozumień związanych z podziałem obowiązków i odpowiedzialności,
 • przedmiot umowy – musimy określić, co obejmuje realizacja projektu oraz jakość używanych materiałów i wykonania,
 • materiały – powinniśmy ustalić, kto je kupuje i kto za nie odpowiada,
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót – ich określenie pomoże w wykazaniu ewentualnych opóźnień,
 • płatność – najlepiej po zakończeniu całości robót lub poszczególnych etapów,
 • podpisy – dopilnujmy, aby były złożone w naszej obecności, po wylegitymowaniu się odpowiednich osób.

Jedną z sytuacji kłopotliwych dla inwestora jest opóźnienie robót przez wykonawcę. Niekiedy dochodzi także do wykończenia obiektu w sposób wadliwy bądź sprzeczny z umową. W tym przypadku jako zleceniodawcy możemy odstąpić od umowy.

Problemem, który może nas dotknąć jako inwestorów, jest również odpowiedzialność za wady budynku. W sytuacji, gdy przekażemy wykonawcy wadliwe materiały lub złe wskazówki dotyczące robót, jesteśmy zobligowani do wypłacenia mu odpowiedniego wynagrodzenia lub jego części. Dzieje się tak wówczas, gdy wykonawca poinformował nas o możliwych niepożądanych skutkach tych działań bądź nie był w stanie stwierdzić wadliwości urządzeń.

Kiedy nie zauważymy wady budynku w momencie jego odebrania (mowa tutaj o wadach fizycznych, jak na przykład przeciekający dach czy pęknięcia na elewacji), mamy prawo do następujących działań:

 •  złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 • złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny,
 • żądania wymiany obiektu na wolny od wad,
 • żądania usunięcia wady.

Odstąpić od umowy możemy również w sytuacji, gdy:

 •  umówiony termin realizacji projektu jest niemożliwy, ponieważ wykonawca zwleka z rozpoczęciem bądź zakończeniem robót,
 • mimo naszego upomnienia wykonawca kontynuuje roboty w wadliwy lub niezgodny z umową sposób,
 • obiekt ma wady niemożliwe do usunięcia w odpowiednim czasie,

Zlecając projekt wykonawcy, musimy się upewnić, czy nie zawarł on umowy z podwykonawcą. Jeśli tak, a nie zostaliśmy o tym poinformowani, umowę tę obejmie sankcja bezwzględnej nieważności. Możemy zakazać firmie zatrudnionej nieprawnie wstępu na teren budowy i wymagać od wykonawcy dokończenia swoich obowiązków.

Dopilnowanie tego, aby nasza budowa przebiegła pomyślnie, nie jest łatwym zadaniem. Odpowiedzialność spoczywa nie tylko na nas samych, ale także na wykonawcach, którym powierzamy budowę obiektu. Ustalenie wszystkich ważnych kwestii na samym początku pozwoli uniknąć późniejszych nieporozumień i ułatwi komunikację.

Treść skonsultowana z kancelarią prawniczą http://grzybkowskiguzek.pl/

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 90,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny