Ustawa o wyrobach budowlanych – co to jest?

Ustawa o wyrobach budowlanych to dokument wydany 16 kwietnia 2004 roku. Ustanawia przepisy, które przewidują skomplikowaną procedurę wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu. Efektem tej ustawy są dokumenty i znaki budowlane, które nadaje się każdemu produktowi tego rodzaju. To właśnie dzięki nim wiadomo, że produkt jest w stu procentach bezpieczny – oznakowane produkty uzyskały odpowiednią certyfikację.

Ustawa o wyrobach budowlanych określa także, kiedy wyrób czy produkt może być uznany za wyrób budowlany. Według definicji jest nim każdy „produkt lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach”.

Produkty te muszą być oznakowane jako CE lub B. CE to znak budowlany, który został wprowadzony rozporządzeniem Unii Europejskiej Nr 305/2011, które jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Oznacza to, że wszystkie produkty pochodzące z krajów UE, które mają taki znak są produkowane legalnie i w pełni bezpieczne do stosowania.

Znak budowlany B i CE

Z punktu widzenia nabywcy wyrób budowlany powinien mieć znak CE, ponieważ oznacza to, że producent sporządził dla niego deklarację właściwości użytkowych. Oznacza to, że producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z określonymi właściwościami, zgodnymi z przepisami Unii Europejskiej.

Znak CE powinien zostać umieszczony na wyrobie budowlanym lub na jego etykiecie w sposób widoczny i czytelny, musi być także trwały. Jeśli takie oznakowanie nie jest możliwe, konieczne jest umieszczenie tego znaku na dokumentacji dołączonej do produktu lub na opakowaniu zbiorczym danego produktu.

Wyroby, dla których nie ma europejskich norm lub dla których nie powstała europejska ocena techniczna, mogą być bezpiecznie użytkowane, jeśli są oznakowane literką B. To polski krajowy znak, który nanosi się, jeśli produkt spełnia wymagania polskiej normy lub posiada Aprobaty Techniczne. Znak budowlany B nadaje się produktom w oparciu o ustawę o wyborach budowlanych wraz z uaktualnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Deklaracja właściwości użytkowych

Znak CE jest przyznawany, jeśli zostanie stworzona deklaracja właściwości użytkowych. To dokument, w którym producent bierze na siebie odpowiedzialność za jakość i właściwości wszystkich produktów i wyrobów budowlanych. Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego powinna zawierać:

  • Określenie typu wyrobu, dla którego jest przygotowana,
  • System oceny i weryfikacji właściwości danego wyboru,
  • Numer referencyjny i datę wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej, która została zastosowana do oceny tego produktu,
  • Przeznaczone zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnego ze specyfikacją techniczną,
  • Właściwości użytkowe.
Budowa domu, a także ustawa o wyrobach budowlanych, ustawa o materiałach budowlanych
Ustawa o wyrobach budowlanych, czyli ustawa o materiałach budowlanych oraz porady prawne

Deklarację właściwości użytkowych także warto sprawdzić, zanim zdecydujesz się na zakup produktów budowlanych. Dzięki niej masz pewność, do czego został przeznaczony ten produkt i które normy spełnia. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o ceramice budowlanej.

Deklaracja zgodności a znak budowlany CE

Wraz ze znakiem CE wydawana jest deklaracja zgodności, która jest oświadczeniem producenta, że wydany produkt jest bezpieczny. Deklaracja zgodności dotyczy nie tylko wyrobów budowlanych, lecz także maszyn, zabawek, wyrobów medycznych oraz sprzętów elektronicznych.

Ważność deklaracji zgodności jest czasowa. Nie wydaje się jej raz na zawsze, wręcz przeciwnie, musi być ciągle aktualizowana. Aktualizacja powinna być dokonana zawsze, kiedy zmieniają się cechy wyrobu, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub kiedy zmienią się wymagania w prawie. Ważność deklaracji zgodności po zakończeniu produkcji wynosi 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu ostatniej sztuki wyrobu budowlanego.

Ustawa o wyrobach budowlanych – kiedy wyrób nie musi mieć żadnego znaku

Jest kilka przypadków, kiedy produkt nie musi mieć żadnego znaku budowlanego. Jeżeli nie ma ani unijnych, ani krajowych wymagających deklaracji zgodności w kraju, w którym wyroby budowlane będą sprzedawane, producent nie musi wyrabiać znaków budowlanych. Certyfikacja nie jest konieczna także wtedy, gdy:

  • Dany wyrób budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamówienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym na specjalne zlecenie oraz wykorzystany do budowy w jednym określonym obiekcie budowlany,
  • Wyrób budowlany będzie stosowany na terenie budowy w celu wbudowania go w dane obiekty budowlane zgodnie z przepisami krajowymi,
  • Wyrób jest produkowany w sposób tradycyjny lub zgodny z wymogami ochrony zabytków,
  • Wyrób jest produkowany w nieprzemysłowym procesie produkcyjnym do właściwej renowacji zabytków.
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 95,6% czytelników artykuł okazał się być pomocny