Uzdatnianie wody do picia w domu - najlepsze sposoby, urządzenia, porady

Oczyszczanie wody pitnej ma ogromne znaczenia dla każdego z nas. Dzięki niemu jesteśmy chronieni przed chorobami. Ten proces jest szczególnie ważny dla osób pobierających wodę ze studni. Trzeba też przyznać, że uzdatnianie wody przydaje się również w budynkach połączonych z siecią wodociągową. Dlatego też opiszemy najpopularniejsze metody oczyszczania wody pitnej.

Proces uzdatniania wody do picia

Uzdatnianie wody to bardzo ważny proces mający wpływ na nasze codzienne życie. Jego najważniejszym zadaniem jest doprowadzenie zanieczyszczonej wody do takiego stanu by móc ją wykorzystać do danego celu. Woda jest oczyszczana do celów komunalnych i sanitarnych. Uzdatnia się ją również dla przemysłu spożywczego, medycznego i farmaceutycznego. My jednak zajmiemy się wodą pitną. W domach jednorodzinnych bez dostępu do sieci wodociągowej ważne jest uzdatnianie wód podziemnych. W budynkach ze stałym dostępem do wody również warto przeprowadzać ten proces. W obu przypadkach mamy kilka opcji do wyboru.

Proces uzdatniania wody do picia jest uzależniony od rodzaju zanieczyszczeń. Dlatego też przed zakupem jakichkolwiek urządzeń należy przeprowadzić badania wody. Określają one zapach, barwę, mętność czy jej twardość. Analiza fizykochemiczna ustala też, jakie związki znajdują się w wodzie. Może być to żelazo, mangan, azotany itp. Po ustaleniu zanieczyszczeń można przejść dalej. By powstała woda uzdatniona musi dojść do takich procesów jak:

  • Odżelazianie i odmanganianie,
  • Zmiękczanie,
  • Dezynfekcja,
  • Odwrócona osmoza.

Sposoby uzdatniania wody

Powyżej tylko wymieniliśmy sposoby uzdatniania wody. Teraz warto nieco rozwinąć ten temat. Odżelazianie i odmanganianie to nic innego jak usuwanie związków żelaza i manganu. Jest to przede wszystkim uzdatnianie wód podziemnych. Urządzenia wykonujące te zadania kosztują od 700 do 1200 zł. Ogromne znaczenie ma również zmiękczanie. Twarda woda niszczy pralki, zmywarki i wiele przydatnych urządzeń. Zmienić jej właściwości można na dwa sposoby. Pierwszym jest zakup specjalnych filtrów. Na rynku dostępne są również specjalne zmiękczacze. Montuje się je na głównym przyłączu zimnej wody.

Oczyszczanie wody pitnej to również dezynfekcja. Jej celem jest zniszczenie organizmów i patogenów zagrażających zdrowiu. Dotyczy to całej sieci wodociągowej lub ujęcia indywidualnego. Najpopularniejszym sposobem jest dezynfekcja chemiczna. Polega na odpowiednim dawkowaniu środka uzdatniającego, takiego jak chlor. Drugą metodą niszczenia patogenów jest zastosowanie promieniowania ultrafioletowego. Coraz większą popularność zyskują wkłady filtrująco-sorpcyjne z jonami srebra. Można ich używać wyłącznie do niechlorowanej wody.

Na koniec pozostawiliśmy filtry. Do wyboru mamy dwie klasyczne wersje, filtry mechaniczne i węglowe. Pierwsze z wymienionych zatrzymują zanieczyszczenia na specjalnym materiale włóknistym lub ceramicznym. W niektórych odmianach występują metalowe lub powstające z tworzyw sztucznych sita. Jeśli zaś chodzi o filtry węglowe, to mają one porowatą strukturę. Dzięki temu są w stanie zatrzymać pestycydy, wirusy czy metale ciężkie. I to już wszystkie najważniejsze sposoby by z naszych kranów płynęła woda uzdatniona.