Węgiel - rodzaje, ceny, kaloryczność, zastosowanie, porady

Choć z roku na rok jego znaczenie maleje, węgiel nadal jest wykorzystywany niemal na całym świecie. Decyduje o tym jego wysoka kaloryczność oraz powszechna dostępność. Warto, zatem poznać kilka ważnych informacji na jego temat. Jakie rodzaje węgla są stale wydobywane? Do czego wykorzystuje się to paliwo? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższych artykule. I pozostałych materiałach opublikowanych na naszej stronie.

Podstawowy opis węgla

Węgiel kopalny jest rodzajem skały osadowej, której pokłady występują w wielu częściach świata. Stanowi mieszaninę rozmaitych związków organicznych. Do jego głównych składników zalicza się siarka, azot, tlen, wodór i rzecz jasna węgiel. Nie można zapominać o substancjach mineralnych i rzadkich pierwiastkach. Ostatnie ze wspomnianych to miedzy innymi arsen, german, gal i uran. Złoża różnych odmian kopaliny ukształtowały się w wyniku nagromadzenia i przekształcenia materii roślinnej. Ten naturalny proces odbywał się przede wszystkim w paleozoiku i trzeciorzędzie. Naukowcy szacują, że trwał od 360 do 28 milionów lat temu.

Podstawowy podział węgla bierze pod uwagę rodzaj materii organicznej, z jakiej powstał. Po przyjęciu tego kryterium wyłaniają się trzy grupy. Są to następujące odmiany paliwa kopalnego:

  • humolity, czyli węgle humusowe – to przekształcone szczątki roślin lądowych. To one są najbardziej rozpowszechnione i mają największe znaczenie dla światowej gospodarki,
  • węgle sapropelowe, czyli sapropelity – to szczątki roślin wodnych, głównie glonów,
  • liptobiolity, czyli węgle liptobiolitowe – powstały z żywiczno-woskowych składników roślin.

Podział węgla nie kończy się na powyższej klasyfikacji. Stosowane jest jeszcze jedno rozróżnienie.

Opisywaną kopalinę dzieli się na gatunki ze względu na zawartość pierwiastka węgla. Wszystkie razem tworzą tak zwany szereg węglowy. W jego skład wchodzi torf, węgiel kamienny i brunatny, antracyt oraz szungit. Pierwszy z wymienionych zawiera około 60% pierwiastka i w porównaniu z pozostałymi jest używany od niedawna. W odmianie brunatnej znajduje się 62-75% a w kamiennej 75-97% węgla. Antracyt zawiera od 92 do 95% natomiast szungit nawet 99%. Mimo wysokiego poziomu pierwiastka, dwa ostatnie rodzaje nie są obecnie stosowane w produkcji ciepła. Rozwinięcie informacji podanych do tej pory znajduje się na naszej stronie.

Kaloryczność węgla opałowego

Trzy rodzaje węgla kopalnego są obecnie wykorzystywane w przemyśle. Oczywiście zasilają także piece zaopatrujące w ciepło domy i mieszkania. Pierwszym z nich jest torf, który zawiera sporo węgla. Obecnie najczęściej jest przekształcany w brykiet lub pellet. Te produkty oferują dość dużą wydajność. Spalenie kilograma torfu daje od 3300 do 5500 kilokalorii. Poza tym zachęcająca jest także cena prezentowanego paliwa. Tona brykietu zapakowanego w workach kosztuje około 1000 zł. Choć ten produkt jest znany na świecie, nie cieszy się ogromnym powodzeniem. Pod tym względem znacznie przewyższają go inne kopaliny.

Kolejne miejsce w naszym zestawieniu zajmuje węgiel brunatny. Dzięki niemu pracuje ogrzewanie niejednego budynku. Do tego wykorzystuje się go w wytlewania, uwodorniania i zgazowania węgla. Czasem jest używany w ogrodnictwie, jako podłoże. Trzeba jednak pamiętać, że jego spalanie ma negatywny wpływ na środowisko. Jeśli zaś chodzi o kaloryczność kilograma opału, to waha się od około 2000 do ponad 5000 kilokalorii. W handlu detalicznym cena tony węgla brunatnego krąży w okolicach 250-350 zł. Kupując go trzeba pamiętać o znalezieniu miejsca na przechowywanie. Do opisania pozostała jeszcze jedna odmiana.

Węgiel kamienny nadal jest bardzo ważny dla światowego przemysłu. Używa się go w hutnictwie, elektrociepłowniach i elektrowniach. Ponadto da się nim palić w domowych instalacjach grzewczych. Ważne by były to nowoczesne piece emitujące mniej niebezpiecznych zanieczyszczeń. Przedstawiany rodzaj węgla dzieli się na fuzyn, klaryn, duryn i witryn. Jeśli chodzi o wydajność okazuje się najlepszy spośród opisanych odmian kopalin. Kilogram opału niskiej jakości zapewnia około 5500 kilokalorii. W przypadku najlepszych produktów ta wartość wzrasta do ponad 6000 kilokalorii. Tona tego paliwa kosztuje około 1000 zł. Powyższe kwestie rozwijamy na naszym portalu.

Tradycyjne ogrzewanie węglowe

Od lat poszukiwane są wydajne rodzaje opału, które jednocześnie są przyjazne dla środowiska. Dzięki temu węgiel kamienny i brunatny jest przerabiany na pewien produkt. Chodzi tu o ekogroszek, którym można palić w niejednym nowoczesnym piecu. Jego cena jest dość atrakcyjna, lecz nie to jest najważniejsze. Powstaje z wysokokalorycznego węgla o bardzo niskiej zawartości siarki. Ponadto po spaleniu ekogroszku nie pozostaje dużo popiołu. Choć nadal emituje szkodliwe związki, jest ich mniej niż w przypadku zwykłego koksu. Na koniec zajmiemy się ważną kwestią. Podaniem najważniejszych zalet i wad wykorzystywania węgla do produkcji ciepła.

Na początek należy przytoczyć plusy płynące z wykorzystania węgla kopalnego. Należy do nich:

  • powszechna dostępność – złoża węgla kamiennego i brunatnego nadal są duże,
  • wysoka kaloryczność – spalenie kilograma węgla wyzwala ciepło w dużych ilościach,
  • cena opału – tona węgla brunatnego jest dość tania. Koszty zakupu wersji kamiennej, choć wyraźnie wyższe nadal okazują się bardzo atrakcyjne,
  • cena instalacji grzewczych – piece zasilane węglem są stosunkowo tanie.

Eksploatacja nowoczesnych instalacji węglowych nie jest kosztowana, co jest sporą zaletą.

Jak każde paliwo, węgiel kamienny i brunatny ma swoje wady. Najważniejsza z nich to oczywiście szkodzenie środowisku. Nawet najlepszy opał tego typu podczas spalania emituje zanieczyszczenia tworzące smog. Jest, więc niebezpieczny dla wszystkich stworzeń na ziemi. Przechowywanie węgla, luzem lub w workach, zajmuje sporo miejsca. Do tego dostarczanie paliwa do pieca zabiera sporo czasu i wymaga ciągłego wybierania popiołu. Mało tego, któryś domownik stale musi zajmować się obsługą kotła. Po dokładniejszy opis wad i zalet węgla, torfu i ekogroszku zapraszamy na naszą stronę.