Rodzaje węzłów cieplnych i ich budowa

Różne kryteria podziału węzłów cieplnych

Węzeł ciepłowniczy można zdefiniować jako zespół urządzeń ulokowanych na styku wewnętrznej instalacji grzewczej budynku i sieci zewnętrznej, dostarczającej energii cieplną. Tego rodzaju zespoły coraz bardziej popularne i montowane w domu jednorodzinnym i w bloku, mogą być grupowane na różne sposoby, na przykład:

 • ze względu na liczbę podłączonych instalacji: węzły jednofunkcyjne i dwufunkcyjne;
 • ze względu na sposób połączenia instalacji wewnętrznej z siecią zewnętrzną: węzeł cieplny bezpośredni oraz wymiennikowy;
 • ze względu na liczbę ogrzewanych budynków: węzeł cieplny indywidualny albo grupowy;
 • ze względu na funkcję: węzeł C.O., węzeł c.w.u.;
 • ze względu na układ połączeń w węzłach wielofunkcyjnych: węzły szeregowe, węzły równoległe, węzły szeregowo-równoległe.

Budowa węzła cieplnego i jego główne urządzenia

Zasada działania węzła cieplnego polega na przekształcaniu wysokiego ciśnienia i temperatury czynnika grzewczego sieci ciepłowniczej na parametry niższe i odpowiednie dla instalacji centralnego ogrzewania oraz na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Kompaktowy węzeł cieplny dwufunkcyjny wymiennikowy składa się z takich urządzeń, jak m.in.:

 • wymienniki ciepła,
 • pompa obiegowa,
 • siłowniki i zawory regulacyjne,
 • zawory bezpieczeństwa,
 • naczynia wzbiorcze,
 • liczniki ciepła i wodomierze,
 • urządzenia kontrolno-pomiarowe: manometry i termometry,
 • regulator różnicy ciśnień,
 • regulator pogodowy i czujniki temperatury,
 • filtry siatkowe.

Schemat połączenia wymienionych urządzeń węzła cieplnego ma zapewnić bezpieczeństwo użytkowania instalacji, pomiar i regulację ważnych parametrów (ciśnienie, temperatura, wielkość przepływu), oczyszczenie dopływającego czynnika grzewczego i ewentualne jego odcięcie oraz wymianę ciepła z sieci dla odbiorców. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także ten artykuł o węźle cieplnym w domu jednorodzinnym.

Charakterystyka węzła cieplnego i korzyści z jego posiadania

Kompaktowy węzeł cieplny dwufunkcyjny i jego cechy

Istnieją różne rodzaje węzłów cieplnych w zależności od wybranego kryterium, jednak pozytywne opinie i częste zastosowanie znajduje węzeł dwufunkcyjny, przystosowany do zasilania indywidualnej instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Prawidłowy schemat podłączenia urządzeń węzła gwarantuje optymalną pracę oraz komfort cieplny. Jednocześnie obniża koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Zastosowanie w szerokim zakresie automatyki daje zawsze większą skuteczność działania węzła ciepłowniczego niż sterowanie ręczne – na przykład:

 • Regulator pogodowy - dostosowuje temperaturę czynnika grzewczego do temperatury powietrza panującej aktualnie na zewnątrz budynku. Cieplejsze powietrze zewnętrzne pozwala na generowanie niższej temperatury pracy instalacji domowej. Każde obniżenie temperatury wody grzewczej zasilającej centralne ogrzewanie zapewnia znaczącą redukcję kosztów ogrzewania przy zachowaniu pełnego komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Regulator pogodowy umożliwia również stosowanie obniżenia temperatury na przykład w nocy albo całkowite wyłączanie ogrzewania podczas dłuższej nieobecności domowników.
 • Czujnik temperatury na powrocie – dba o właściwe wykorzystanie energii cieplnej dostarczanej za pośrednictwem czynnika grzewczego. Zmniejszenie temperatury powrotu powoduje wzrost sprawności źródła ogrzewania oraz zmniejszenie strat w sieci grzewczej.
 • Zawory termostatyczne przy grzejnikach – dostosowują temperaturę w pomieszczeniach do potrzeb mieszkańców. Umożliwiają obniżenie temperatury w pomieszczeniach mniej uczęszczanych albo wymagających niższej temperatury. Następuję zmniejszenie zużycia ciepła, a tym samym redukcja kosztów ogrzewania.
 • Czujnik temperatury w podgrzewaczu ciepłej wody – dostosowuje temperaturę wody do potrzeb mieszkańców. Zapobiega przegrzaniu wody w podgrzewaczu.

Pompy ciepła - najlepsze modele

Zalety węzła cieplnego w domu oraz jego cena

Cena węzła cieplnego zależy od wielu parametrów i może się mocno wahać w zależności od mocy, funkcji i wyposażenia. Przykładowy dwufunkcyjny węzeł cieplny do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z regulacją pogodową firmy Danfoss kosztuje około 10500 zł. Pozytywne opinie wynikają z takich zalet, jak:

 • Automatyczne działanie systemu przez cały rok bez względu na zmieniające się parametry w instalacji zasilającej.
 • Stała temperatura ciepłej wody użytkowej mimo zmiennego zapotrzebowania.
 • Dogodny dostęp do wszystkich elementów, co ułatwia konserwację i naprawy.
 • Łatwy montaż i niski poziom emitowanego hałasu.

Z kolei węzeł cieplny dwufunkcyjny firmy Meibes można kupić za cenę około 11200 zł. Wyposażony jest w automatykę pogodową (regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej).Węzeł cieplny w bloku ogrzewanym centralnie

Węzeł ciepłowniczy zasilany z sieci jest zespołem urządzeń tej sieci, zaopatrującym w ciepło instalację wewnątrz budynku. Rozdziela dostarczone ciepło do poszczególnych odbiorców indywidualnych. W rozumieniu przepisów budowlanych węzeł C.O. nie jest częścią instalacji centralnego ogrzewania, ale elementem sieci przesyłowej.

Węzeł cieplny posiada ważny aspekt ekonomiczny, ponieważ służy do pomiaru pobranego ciepła oraz do optymalnego ustalenia warunków jego dostarczania. Istnienie węzła w budynku (w bloku, w budynku wielorodzinnym) jest dla jego mieszkańców korzystne. Można sobie wyobrazić zastąpienie go zaworem, jednak skutki byłyby dla mieszkańców bardzo niekorzystne: nadmiar zużywanego ciepła i mało odpowiednia temperatura wewnątrz budynku.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 88,6% czytelników artykuł okazał się być pomocny