Wizyty lekarskie - gdzie i jak umówić wizytę, ceny porad, ciekawostki

Wciąż wiele osób trzeba namawiać na wizyty lekarskie. Przeziębienia i gorączki często są leczone bez konsultacji przy pomocy leków bez recepty. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze jest to skuteczne. Natomiast przeciągające się objawy mogą doprowadzić do rozwoju znacznie poważniejszej choroby. Warto, zatem zarejestrować się w przychodni lub zamówić wizytę w domu. Wszystko, co warto wiedzieć na ten temat przedstawiamy w tym i innych naszych artykułach.

Kiedy przyjmuje lekarz rodzinny?

Zacząć należy od tego, że wizyty lekarskie dzielą się na dwie, główne odmiany. Różnią się przede wszystkim miejscem gdzie udzielane są porady i wykonuje się badania. W pierwszym przypadku pacjent sam udaje się do placówki medycznej. Oczywiście po wcześniejszym zarejestrowaniu się. W drugiej wersji to lekarz pierwszego kontaktu przyjeżdża do domu chorego. Obie odmiany wizyt realizują przychodnie mające podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń. Nie jest to jednak jedyna droga do wyboru. Można też skorzystać z usług prywatnych ośrodków po wykupieniu w nich pakietu ubezpieczenia.

Jak zamówić wizytę u lekarza podstawowej opieki medycznej? Procedura nie jest skomplikowana. Należy skontaktować się z wybraną placówką NFZ pracującą zwykle w godzinach 8:00-18:00 i zarejestrować się. Wyjątkiem są dni ustawowo wolne od pracy. Jeśli stan pacjenta wymaga natychmiastowej konsultacji, musi do niej dość w dniu zgłoszenia. Jeżeli chodzi na przykład o wypisanie skierowania do specjalisty, wizyta może odbyć się innego dnia. Warto przy tym dodać, że o terminie przyjęcia decyduje lekarz a nie osoba pracująca w rejestracji.  To jeszcze nie wszystko, co trzeba wiedzieć o konsultacjach.

Osobom objętym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługują następujące możliwości:

  • zapisania się do lekarza, telefoniczne, przez internet, za pośrednictwem członka rodziny,
  • odwiedzenia w dowolnym dniu wybranej przez siebie przychodni współpracującej z NFZ,
  • udania się po poradę w godzinach pracy placówki podstawowej opieki zdrowotnej.

Wizyta lekarska nie musi odbywać się w ośrodku zlokalizowanym w miejscowości, w której mieszka pacjent. Dorosłych chorych bada lekarz rodzinny lub internista, dzieci trafiają pod opiekę pediatry. Po rozwinięcie powyższych informacji zapraszamy na naszą stronę.

Domowe wizyty lekarskie

Stacjonarna wizyta lekarska jest darmowa dla pacjentów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem. O tym ile kosztuje porada prywatna można poczytać na naszym portalu. Tymczasem w tym artykule przechodzimy do kolejnej ważnej kwestii. Dla kogo przeznaczone są wizyty domowe? Otóż przysługują każdemu, kto może korzystać z opieki zapewnianej przez NFZ. Zamawiane są w taki sam sposób jak konsultacje opisane powyżej. Trzeba jednak wiedzieć, że nie zostaną realizowane w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta. Lub też w przypadkach złamań kończyn, zaburzeń świadomości, wypadków drogowych.

Kiedy zatem lekarze pierwszego kontaktu przyjeżdżają na prywatne, domowe wizyty? Wtedy, gdy:

  • doszło do nagłego zachorowania wymagającego szybkiej diagnozy i wdrożenia leczenia,
  • doszło do gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, na przykład w nocy,
  • pacjent nie może samodzielnie dostać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W sytuacjach, gdy choroba jest nagła i ostra, prywatna wizyta domowa musi odbyć się w dniu zgłoszenia. Bez względu na to czy chodzi o pomoc internisty czy pediatry. Tylko stabilni, przewlekle chorzy mogą być badani w innym terminie.

Jak już wspominaliśmy, w przypadku choroby, wsparcie lekarza współpracującego z NFZ nie jest jedynym rozwiązaniem. Wizyty stacjonarne oraz domowe zapewniają także prywatne przychodnie. Trzeba tylko wykupić w nich ubezpieczenie. Zakres dostępnych badań i innych usług zależy od wybranej wersji. Standardowy pakiet nie kosztuje dużo, składka utrzymuje się w przedziale 50-100 zł. To dobre rozwiązanie na osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem. Daje, bowiem dostęp do profesjonalnej opieki medycznej. Po rozwinięcie wszystkich tematów poruszonych w tym artykule zapraszamy na naszą stronę.