Kredyty hipoteczne

Wkład własny – co możemy zyskać?

Wkład własny tak naprawdę redukuje koszt kredytu hipotecznego z uwagi na fakt, że już na początku spłaca się określoną część kapitału. Obniża on nasze oprocentowanie, a także zmniejsza przyszłą ratę kredytu. Największy wpływ na oprocentowanie ma wkład własny na poziomie od 5% do 20%. W przypadku 20-procentowego udziału redukuje je aż o 0,34 p.p. (w przypadku kredytów w euro) lub 0,19 p.p. (dla kredytów w złotówkach) niż w ofercie dla osoby z 5% wkładu własnego.

Jak wylicza się wysokość wymaganego wkładu?

Za pierwszy czynnik uznaje się cenę transakcyjną, drugim staje się wartość nieruchomości. Jako wartość inwestycji bank przyjmie niższą z dwóch wartości

W jaki sposób płaci się wkład własny?

Wkład własny płaci się przed otrzymaniem kredytu hipotecznego. Pieniądze przekazuje się bezpośrednio sprzedawcy nieruchomości. Zwykle dzieje się to w momencie podpisania umowy zakupu.

Wysokość wkładu własnego

Musi wynosić ona wymagane 20% kwoty inwestycji. Oczywiście można zapłacić więcej. Wówczas obniżają się raty kredytu, a w rezultacie również jego ostateczny koszt. Dopuszczalne jest także zaciągnięcie długu z o połowę mniejszym wkładem, jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami i ograniczy grono instytucji finansowych skłonnych podpisać umowę z wnioskującym o kredyt z niższym wkładem własnym. Im niższy udział klienta w inwestycji, tym bardziej wzrasta oprocentowanie kredytu. Nawet, jeśli bank nie uzależni wysokości oprocentowania od zagwarantowanych środków własnych, kredyt z niskim wkładem i tak stanie się droższy przez konieczność opłacenia specjalnego ubezpieczenia – banki chcą w ten sposób zminimalizować ponoszone ryzyko.

Co oprócz pieniędzy może być wkładem własnym?

Jeżeli nie dysponujemy wymaganą ilością gotówki, banki akceptują też inne rozwiązania. Oszczędności zgromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym czy Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego zaliczane są do wkładu własnego. Podobnie dzieje się w przypadku książeczek mieszkaniowych. Jeśli skorzystamy z niej kupując nieruchomość, możemy liczyć na premię gwarancyjną. Wynosi ona nawet kilkanaście tysięcy złotych. Premia należy się osobom, które założyły książeczki do 23 października 1990 r. W sytuacji, gdy planujemy postawić dom, a posiadamy już działkę budowlaną, jej wartość pokryje sumę wymaganą przez bank. Często bierze się pod uwagę także koszt prac zrealizowanych na budowie, cenę zgromadzonych materiałów i zaliczkę przekazaną deweloperowi. Również właściciele nieruchomości planujący sprzedać dom czy mieszkanie nie muszą martwić się o wpłacanie wkładu własnego – ich wartość zostanie uwzględniona przez instytucję finansową. Dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych to kolejny sprawdzony sposób na bezgotówkowe pokrycie wymaganej wysokości wkładu własnego. O dopłatę mogą ubiegać się osoby poniżej 35 roku życia. Otrzymuje się maksymalnie 30% dopłaty. Niektóre banki pozwalają zaliczyć na poczet wkładu własnego papiery wartościowe: obligacje i bardziej ryzykowne akcje.

Poszukujesz zestawienia najtańszych i najlepszych kredytów hipotecznych - sprawdź!

Wkład własny to nasz udział w inwestycji. Pozwala on na obniżenie całkowitego kosztu zobowiązania. Jeżeli nie posiadasz odpowiedniej ilości gotówki, nie martw się. Bank zaakceptuje inne formy pokrycia koniecznej należności - własną działkę, oszczędności zgromadzone na kontach emerytalnych lub książeczce mieszkaniowej, a także dopłatę z rządowego programu Mieszkanie dla Młodych.

artykuł zewnętrzny

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 72,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny