Separacja małżeńska – czym się charakteryzuje?

Podstawy prawne separacji małżeńskiej

Separacją małżeńską określa się stan, kiedy nastąpił zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Rozróżnia się separację faktyczną oraz separację prawną w zależności od tego, czy nastąpiło orzeczenie sądu stwierdzające fakt rozpadu pożycia. Przy separacji faktycznej małżonkowie żyją odrębnie, a między nimi nie ma więzi gospodarczej, fizycznej i duchowej. Jednak ta sytuacja nie jest oficjalnie stwierdzona, dlatego też nie ma skutków prawnych. Jedynie sądowa decyzja może wywołać daleko idące konsekwencje.

Separacja prawna zawsze jest następstwem separacji faktycznej. To właśnie na podstawie oceny sytuacji sąd orzeka o separacji prawnej. Wniosek o separację może być złożony wspólnie bez orzekania o winie jednego z małżonków. Pozew o separację może również wnieść jedynie mąż lub żona i domagać się orzeczenia o winie. Zaletą separacji jest to, że małżonkowie mają jeszcze czas, by spróbować uratować małżeństwo. W przypadku rozwodu istnieje jednak przekonanie o braku możliwości powrotu do siebie.

Wniosek o separację nie zawsze musi być uwzględniony przez sąd. Zarówno przy separacji, jak i rozwodzie orzeczenie sądu będzie oparte o dobro małoletnich dzieci. Jeżeli do takiej sytuacji miałoby dojść, to wnioski będą oddalone przez sąd. Decyzja sądowa ma za zadanie dbać o dobro i bezpieczeństwo wspólnych dzieci. Jeśli dojdzie do separacji prawnej, to nie ma ona żadnego limitu czasowego. Co więcej, nie skończy się z zasady rozwodem. Aby tak się stało, przynajmniej jedne z małżonków musi zgłosić chęć rozwodu. Warto wiedzieć, jak napisać pozew rozwodowy.

Co daje separacja w małżeństwie?

Skutki prawne separacji podobne są do rozwodu. Orzeczenie sądowe o separacji powoduje powstanie rozdzielności majątkowej w małżeństwie. Idąc tym tokiem dalej, również pozostaje zniesione prawo dziedziczenia ustawowego w razie śmierci jednego z małżonków. Fakt separacji prawnej musi być zatem odnotowany w aktualizacji aktu małżeństwa.

Oprócz skutków finansowych i majątkowych separacja daje jeszcze inne konsekwencje. W przypadku narodzin dziecka w trakcie trwania separacji mąż nie jest automatycznie jego ojcem, co dzieje się w przypadku małżeństwa bez separacji. Domniemanie ojcostwa jest więc odsunięte w trakcie trwania separacji. Jak widać, konsekwencje prawne separacji są bardzo zbliżone do rozwodu z wyjątkiem tego, że małżonkowie pozostają oficjalnie w małżeństwie, przez co nie mogą wchodzić w nowe związki formalne.

Separacja jest szansą na uratowanie małżeństwa. Jeśli jednak jeden z małżonków chce wystąpić o rozwód, a drugi wnieść jedynie pozew o separację, to są orzeknie rozwód w przypadku posiadania do tego oczywistych przesłanek. Podobnie jednak jak w przypadku rozwodu separacja może być z orzeczeniem lub bez orzekania o winie, co również wpłynie na późniejsze konsekwencje prawne.

Wniosek o separację – porady praktyczne

Wniosek lub pozew o separację – potrzebne dokumenty

Chcąc złożyć wniosek o separację, podstawowym dokumentem będzie odpowiednio skonstruowane pismo. Należy w nim ująć wszystkie podstawowe informacje dotyczące małżonków i powodu separacji. Co powinny zawierać wnioski o separację?

  • Nazwa pisma
  • Dane obu stron postępowania
  • Wystosowane żądanie separacji
  • Uzasadnienie decyzji o separacji
  • Z orzekaniem czy bez orzekania o winie?
  • Dane świadków (ewentualnie)

Pismo należy złożyć do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Dokonać tego można osobiście lub listownie. Warto również zaznajomić się z tym, jakie koszty sądowe w sprawach cywilnych trzeba ponieść.

Aby dodatkowo wnieść wniosek o przyznanie alimentów, należy zgłosić to jednocześnie z pozwem o separację. W takiej sytuacji trzeba dołączyć zaświadczenie o zarobkach czy ostatni druk PIT. Do wniosku o separację konieczne jest również dołączenie skróconego odpisu aktu małżeństwa i aktu urodzenia dziecka/dzieci małoletnich. Na końcu konieczne jest, by pamiętać o własnoręcznym podpisie. Inaczej nie będzie można wnieść oficjalnego pisma o separację. Sprawdź także ten artykuł na temat rozwodu z orzekaniem o winie.

Opłaty związane z wnioskiem/pozwem o separację małżeńską

Co do kosztów sądowych w sprawach cywilnych, to są one odgórnie ustalone w zależności od danej sprawy. W przypadku pozwu o separację opłata wynosi 600 zł, czyli tyle samo co przy pozwie o rozwód (sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy). Jeśli małżonkowie wspólnie chcą wystąpić o separację, to opłata wynosi 100 zł.

Zalecane jest, aby przed wysłaniem wniosku zgłosić się do adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Niestety generuje to dodatkowe koszty całej procedury, ale może również skrócić czas czekania na orzeczenie sądu. Doświadczony prawnik pomoże skonstruować wniosek/pozew o separację tak, aby nie było w nim braków formalnych, które by tylko opóźniły cały proces.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 96,2% czytelników artykuł okazał się być pomocny