Nowelizacja ustawy – nowe przepisy o wycince drzew

Kiedy i gdzie zgłaszać wycinkę drzew?

Nosząc się z zamiarem wycięcia drzewa na własnej posesji, należy uzyskać na to niezbędną zgodę. Od czerwca 2017 roku istnieją bowiem nowe przepisy, zgodnie z którymi nie możemy już bez ograniczeń wycinać drzew na swojej działce, jak to miało miejsce w pierwszym półroczu tego roku.

Obecne zmiany ustawy wprowadzają nowe zasady. Dziś zamiar ścięcia drzewa należy zgłaszać do urzędu gminy. Jeśli tego nie zrobimy, możemy spotkać się z surową karą.  Po otrzymaniu zgłoszenia, pracownik urzędu ma obowiązek w ciągu 21 dni dokonać oględzin drzew, które mają zostać wycięte. Jeśli w ciągu kolejnych 14 dni nie otrzymamy negatywnej decyzji, możemy przystąpić do wycinki.

Kiedy nie wolno wyciąć drzewa?

W niektórych przypadkach urząd może zakwestionować wycinkę drzew. Dotyczy to sytuacji, gdy drzewa rosną na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub noszą znamiona drzewa pomnikowego.

Z decyzją odmowną możemy spotkać się również, gdy obszar wycinki jest umiejscowiony na terenie chronionym przez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To samo dotyczy obszaru, gdzie planowane są nasadzenia zieleni miejskiej.

Zgodnie z nowymi przepisami na ministra środowiska został nałożony obowiązek wydania do końca roku dwóch rozporządzeń. Jedno dotyczące określenia, które gatunki drzew i w jakim wieku będą nosiły znamiona pomników przyrody. Drugi dokument ma zawierać stawki, jakie będą obowiązywały za wycięcie drzew.

Wycinka drzew powinna być zawsze poprzedzona załatwieniem zezwolenia na działanie tego typu. Wycinanie dużych drzew na własnej działce może być mocno utrudnione.
Wycinka drzew na swojej działce znowu trudniejsza

Polecane roboty sprzątające - sprawdź je!

Wycinka drzew z zezwoleniem i bez

Wycinka bez zezwolenia – kiedy można ją przeprowadzić?

Nowe przepisy zwalniają z konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, jeśli nie przekracza ono określonych rozmiarów. W celu ustalenia, czy drzewo podlega zgłoszeniu czy nie, należy zmierzyć obwód jego pnia na wysokości 5 cm od poziomu ziemi.

Jeśli nie będzie on przekraczał 80 cm w przypadku wierzby, topoli, klonu srebrzystego i klonu jesionolistnego, nie musimy zgłaszać wycinki. Bez zgłoszenia wytniemy również kasztanowca zwyczajnego, platan klonolistny i robinię akacjową, jeśli obwód nie przekroczy 65 cm, oraz pozostałe drzewa, których obwód wynosi mniej niż 50 cm.

Wycinka drzew pod działalność gospodarczą

Na wycięcie drzew usytuowanych na działce przeznaczonej pod działalność gospodarczą również trzeba uzyskać zezwolenie. Dodatkowo należy też uiścić opłatę, według określonych w przepisach stawek. Kwoty te zależą od gatunku drzewa oraz jego obwodu mierzonego na wysokości 130 cm nad powierzchnią ziemi.Warto wiedzieć, że jeśli w okresie 5 lat od przeprowadzenia wycinki na działce prywatnej, zarejestrujemy na niej działalność gospodarczą, będziemy musieli za wycięte wcześniej drzewa zapłacić. Przepisy bowiem zwalniają z opłat za wycinkę tylko na posesji prywatnej. Wycinka pod działalność gospodarczą, nawet jeśli była przeprowadzona 5 lat wcześniej, wymaga uiszczenia stosownej opłaty.

Zobacz też aktualny cennik wycinki drzew.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 92,1% czytelników artykuł okazał się być pomocny