Kiedy możemy wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Kiedy spłacisz kredyt hipoteczny powinieneś zadbać by wykreślono go z księgi wieczystej. Wymaga to kilku prostych formalności m.in. takich, jak uzyskanie zgody wierzyciela, wypełnienie odpowiedniego formularza i uiszczenie opłaty sądowej. Wniosek o wykreślenie hipoteki może złożyć właściciel nieruchomości.

Krok 1 – przedstawienie zaświadczenia o spłacie zadłużenia

W pierwszym kroku musimy uzyskać od wierzyciela (którym najczęściej w przypadku kredytu hipotecznego jest bank) oświadczenie o spłacie długu. Oświadczenie takie każdorazowo powinno zawierać kilka elementów. Są to dane dłużnika, numer księgi wieczystej, w której dokonano wpisu hipoteki, tytuł hipoteki wraz ze wskazaniem wysokości zadłużenia, potwierdzenie, że dług zabezpieczony hipoteką został spłacony w całości oraz zgoda na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki wraz ze wszystkimi odnoszącymi się do niej wpisami.

Zwróć uwagę na fakt, że takie oświadczenie każdorazowo powinno być podpisane przez dwie osoby reprezentujące bank. Z kolei, gdy Twoim wierzycielem jest podmiot inny niż bank, zadbaj o to by podpis był poświadczony notarialnie.

Jeśli nie możesz uzyskać zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki z Twojej księgi wieczystej, złóż pozew do sądu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z jej rzeczywistym stanem prawnym.

Krok 2 – wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Kiedy już zdobędziesz odpowiednie zaświadczenie od wierzyciela, udaj się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości by złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

W tym celu skorzystaj z formularza oznaczonego nazwą KW-WPIS i uzupełnij pole pt. “Treść żądania”. Gdy masz wątpliwości, skorzystaj z pomocy pracownika sądu. Zwróć szczególną uwagę na numer księgi wieczystej – musi być poprawnie wpisany. To samo ma się w sprawie wysokości kwoty hipotecznej.

Nie zapomnij również o podpisie. Jeśli właścicieli nieruchomości jest kilku, podpisy muszą być również kompletne. Tylko wtedy taki wniosek będzie ważny.

Przeczytaj więcej na portalu Ksiegi-wieczyste.org: https://ksiegi-wieczyste.org/jak-wykreslic-hipoteke-z-ksiegi-wieczystej/

Krok 3 – dokonaj opłaty sądowej

Jak w przypadku każdej czynności – zostaniesz poinformowany o wniesieniu opłaty sądowej za rozpatrzenie wniosku. O jej dokładnej kwocie poinformuje Cię pracownik sądu. Możesz to również sprawdzić sam w artykule 46 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłaty można dokonać przelewem na rachunek stosownego Sądu Rejonowego lub stacjonarnie w jego kasie.

Krok 4 – załącz do wniosku dokumenty

Pamiętaj by załączyć do wniosku takie dokumenty jak: oświadczenie o spłacie zadłużenia, dowód uiszczenia opłaty sądowej, jeśli dokonywałeś jej za pośrednictwem przelewu bądź w kasie sądu oraz w przypadku niektórych sądów – również dowód, że osoby podpisane pod oświadczeniem o spłacie zadłużenia (bank lub inny wierzyciel) byli do tego uprawnieni.

Co dalej?

Kiedy poprawnie wykonałeś wszystkie czynności z kroków 1-4, sąd zbada czy złożony przez Ciebie wniosek wraz z załącznikami oraz zapisy w księdze wieczystej, której dotyczy wniosek są poprawne. W przypadku stwierdzenia, że wszystko zostało złożone poprawnie, sąd w drodze postępowania wieczystoksięgowego dokona wykreślenia hipoteki z Twojej księgi wieczystej.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej