Czego dotyczy nowy standard WT 2021?

Wymagania Techniczne 2021 to nowelizacja warunków technicznych obowiązujących podczas budowy nowych budynków oraz modernizacji i rozbudowy starych. Muszą one obecnie spełniać szereg warunków, z których najważniejsze dotyczą:

 • U (W/m2K), czyli współczynnika przenikania ciepła określającego ilość ciepła uciekającego z domu. Wartość ta oznacza termoizolacyjność ścian, dachu, stropów oraz okien i drzwi. Nowe standardy wprowadzają wartości 0,2 W/m2K dla ścian zewnętrznych, 1,4 W/m2K dla drzwi zewnętrznych i garażowych, 0,9 W/m2K dla okien i 1,1 W/m2K dla okien dachowych.
 • Ep (kWh/m2), czyli rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do ogrzania lub chłodzenia domu, podgrzania wody oraz jego oświetlenia. Obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku, niższa wartość Ep wynosi 70 kWh/m2.

Co w praktyce oznaczają nowe wartości parametrów U i Ep?

Ogólnie mówiąc wszystkie - nowobudowane, rozbudowywane i modernizowane budynki - muszą obecnie spełniać wymagania dotyczące domu energooszczędnego. Oznacza to nie tylko bardzo dobrą izolację ścian, dachów, a także okien i drzwi, a także zasilanie pozwalające pobierać jak najmniejszą ilość energii z nieodnawialnych źródeł energii. To ostatnie jest dosyć istotne, ponieważ znaczy, że do zasilania domu można wykorzystać odnawialne źródła zasilania o dowolnej mocy.

Dlatego wymagania WT 2021 można spełnić na przykład:

 • budując budynek z odpowiednio użytych materiałów o jak najmniejszym współczynniku przewodzenia ciepła λ oraz
 • ogrzewając go przynajmniej w 50% przy pomocy odnawialnych źródeł energii, np. pompy ciepła zasilanej energią elektryczną generowaną przez instalację fotowoltaiczną, używanej także do podgrzewania wody i chłodzenia domu latem.

Jak spełnić wymóg dotyczący niskiego współczynnika przenikania ciepła, U?

Parametr U odpowiada za termoizolacyjność materiałów użytych do budowy, a także za sposób i skuteczność zaizolowania elementów konstrukcyjnych domu, takich jak ściany, podłogi, dachy, drzwi i okna. Z kolei termoizolacyjność elementów konstrukcyjnych domu zależy od rodzaju użytych materiałów, a konkretnie współczynnika przewodzenia ciepła λ tych materiałów.

Wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ jest cechą charakterystyczną każdego materiału i im jest mniejsza, tym materiał słabiej przewodzi ciepło, czyli lepiej izoluje. Np. współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej wynosi poniżej 0,04 W/(mK), a drewna sosnowego - 0,16.

Obliczając parametr U można posłużyć się prostym wzorem: U = λ/grubość materiału

Widać z niego, że współczynnik przenikania ciepła U jest tym mniejszy, im lepsze właściwości termoizolacyjne ma użyty materiał, a także im warstwa tego materiału jest grubsza.

Ściany zewnętrzne

Ściany mają podstawowe znaczenie dla standardu energetycznego domu ze względu ich sporą powierzchnię. Termoizolacyjność ścian zależy oczywiście od grubości materiałów użytych do ich budowy oraz właściwości tych materiałów.

To w teorii. W praktyce przenikalność cieplna ścian zależy w dużym stopniu od projektu minimalizującego wystąpienie mostków termicznych, jakości robót budowlanych oraz od np. zawilgocenia materiałów użytych do budowy.

Dachy

W przypadku dachów izolację można układać: na krokwiach, pod krokwiami lub wypełnić nią przestrzenie pomiędzy krokwiami.

W każdym razie, niezależnie od rodzaju dachu, aby uzyskać skuteczną izolację, należy wykonać ocieplenie dwuwarstwowo, unikać - jak zawsze - mostków termicznych i dobrać grubość izolacji odpowiednio do grubości elementów konstrukcyjnych dachu.

Współczynnik przenikania ciepła U przy bardziej złożonych konstrukcjach oblicza się jako średnią ważoną z poszczególnych elementów, np. krokwi i izolacji między nimi.

Okna i drzwi

Tu niezbędny jest tzw. ciepły montaż okien i drzwi. Oznacza to, że pianka znajdująca się pomiędzy ścianą a oknem lub framugą drzwi musi zostać odpowiednio zabezpieczona przed wilgocią. Dlatego od strony wnętrza domu używa się folii paroizolacyjnej (paroszczelnej), a po stronie zewnętrznej - paroprzepuszczalnej.

Same okna powinny być 3 szybowe, i muszą spełniać - tak samo jak drzwi - wymagania dotyczące przenikalności cieplnej.

Jak spełnić wymóg dotyczący niskiego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, Ep?

Po 1 stycznia 2021 roku wyzwaniem stanie się zasilanie i ogrzewanie domów. Tradycyjne kotły opalane węglem, drewnem, czy nawet popularne obecnie kotły gazowe mogą nie być w stanie sprostać restrykcyjnym normom i będą musiały odejść do lamusa. Nowe przepisy mogą przyczynić się za to do wykorzystania np. kotłów na biomasę, która jest paliwem odnawialnym.

Jednak najprostszym sposobem spełnienia restrykcyjnych wymogów jest zapewnienie, by przynajmniej 50% energii w bilansie energetycznym domu pochodziło ze źródeł odnawialnych, np. coraz bardziej popularnych paneli fotowoltaicznych, ponieważ kluczem do uzyskania odpowiedniej wartości parametru Ep jest źródło pochodzenia energii.

I chociaż nowe wytyczne określają, że do zasilania domu można wykorzystać do 70 kWh energii pochodzącej ze źródeł zewnętrznych na 1 m2 domu, to z odpowiednio dobraną instalacją fotowoltaiczną można bez trudu zejść do 0 kWh/m2, ponieważ cała energia wykorzystywana do zasilania budynku - czyli jego ogrzania/chłodzenia, podgrzania wody oraz oświetlenia - będzie pochodzić ze źródła odnawialnego. Jeśli znane jest roczne zapotrzebowanie domu na energię to przy dopasowania wielkości instalacji PV przydatny jest kalkulator fotowoltaiczny.

Pamiętajmy też, że w przypadku dobrze zaizolowanych domów zapotrzebowanie na ciepło/chłodzenie jest niskie, co pozwala rozważyć użycie innych metod ich ogrzania/chłodzenia, na przykład pomp ciepła, mat grzewczych na podczerwień lub... klimatyzatorów. Urządzenia te mogą oczywiście być zasilane z energii pochodzącej z paneli słonecznych.

Według naszego eksperta z, zajmującej się instalacjami fotowoltaicznymi, firmy sunvival.pl panele mogą zostać wykorzystane do zasilania:

 • rekuperatorów
 • pomp ciepła - w tym przypadku mamy dostęp do praktycznie darmowego ciepła
 • klimatyzatorów - dających dostęp do darmowego ogrzewania i chłodzenia
 • grzałek w bojlerach podgrzewających wodę
 • wszystkich innych urządzeń w domu.

Aby tego dokonać, wystarczy dokładnie określić potrzeby energetyczne domu oraz potrzeby domowników i dobrać właściwą instalację fotowoltaiczną. A profesjonalnie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, w której wykorzystano dobrej jakości podzespoły, może potem bez problemu pracować kilkadziesiąt lat.

I właśnie połączenie dobrze zaizolowanego domu, źródła energii odnawialnej i odpowiednio dobranego źródła ciepła jest rozwiązaniem, o które chodzi autorom wytycznych.

 Kilka uwag na koniec

 • W nowych budynkach niemal niezbędne jest zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Systemy te nie tylko ogrzewają/chłodzą powietrze służące do wentylacji domu, ale mogą oczyszczać je z pyłków, a po zastosowaniu odpowiedniego filtru - także ze smogu.
 • Doskonałym rozwiązaniem, które może jeszcze bardziej podnieść efektywność energetyczną budynku jest system inteligentnego zarządzania energią kontrolujący pracę urządzeń i instalacji. System taki pozwala zaoszczędzić nawet do 30% energii.

Energooszczędne rozwiązania wymuszane przez wytyczne WT 2021 sprawią, że nowoczesne budynki będą tanie w utrzymaniu, ekologiczne i bardzo komfortowe dla mieszkańców. I chociaż rozwiązania te wymagają wyższych nakładów finansowych podczas budowy domu, to pozwolą nie tylko ograniczyć emisje, ale także obniżyć rachunki do minimum, a tym samym okazać się bardzo opłacalne w dłuższej perspektywie czasu.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej