Wypadek przy pracy na budowie - obowiązki inwestora a wykonawcy

Wypadek przy pracy na budowie jest zdarzeniem, które powoduje zarówno obowiązek zapłaty świadczeń wypadkowych z ubezpieczenia społecznego, jak i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną pracodawcy. Przepisy prawa budowlanego wynikają z ustawy z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i odnoszą się do pracowników i osób, które nadzorują pracę i pracodawców. W prawie polskim jest duża ilość przepisów, które chronią pracownika, a pracodawcy nakazują zapewnić mu bezpieczeństwo w czasie wykonywania pracy. Dotyczy to również inwestorów i wykonawców, którzy zlecają firmom budowlanym takie zlecenia.

Wypadek na budowie

Pracownik, czyli kto?

Każdy pracownik zatrudniony na terenie Polski ma zagwarantowane warunki do bezpiecznej pracy- wynika to z zapisów, które znajdują się w Konstytucji RP. Bardziej szczegółowe zapisy dotyczące konkretnych zawodów zawarte są w Kodeksie Pracy. Wskazane są w nim również podmioty, które bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo. Szczególnym rodzajem wypadków, do których dochodzi w pracy, są te, które mają miejsce na budowie. Znajomość przepisów może w znacznym stopniu mieć wpływ na to, do kogo zwrócimy się o należne nam odszkodowanie. Pełną odpowiedzialność za spowodowany wypadek przy pracy (zobacz https://www.helpfind.pl/wypadek-przy-pracy) nie zawsze ponosi pracodawca. Zależy to od formy, w jakiej pracownik zostaje zatrudniony. Na budowie zazwyczaj jest to umowa o pracę, o dzieło lub na akord.

Obowiązkiem inwestora jest zorganizowanie całego placu budowy na podstawie przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które zagwarantują pracującym bezpieczne warunki do pracy i nie narażą na niebezpieczeństwo ich życia. Osoby pracujące na budowie najczęściej narażone są na wypadki związane z:

  • upadkiem z wysokości
  • porażeniem prądem
  • użyciem wadliwych narzędzi i sprzętu
  • użyciem niebezpiecznych materiałów
  • użyciem elektronarzędzi
  • ingerencją innych osób

Obowiązki pracodawcy względem poszkodowanego

Gdy dojdzie do powyższych wypadków, osoba poszkodowana może ubiegać się o należne jej odszkodowanie. Inwestor ma obowiązek utworzenia planu bezpieczeństwa w przypadku gdy pracochłonność osób na budowie przekracza 500 osób. W zależności od formy zatrudnienia odpowiedzialność za wypadek ponosi inwestor. Gdy pracownik był zatrudniony na umowę o pracę, inwestor jest zobowiązany zgłosić wypadek do ubezpieczyciela oraz odprowadzać w tym okresie składki do ZUS-u. Pracownikowi przysługuje w tym okresie świadczenie z tytułu wypadku przy pracy.

Poszkodowany pracownik może domagać się odszkodowania na podstawie umowy cywilnoprawnej. Odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego z tytułu czynu niedozwolonego. Do odpowiedzialności może zostać pociągnięty zarówno inwestor, jak i kierownik budowy lub inny członek budowy. Osoba poszkodowana powinna dowieść, że szkoda, która miała miejsce wynikła nie z jego winy. Poszkodowany może powołać się na Kodeks Cywilny, który reguluje kwestie niedopilnowania obowiązków przez inwestora. Jednak w tym przypadku nie może on dochodzić rekompensaty od kierownika budowy, ponieważ w tym przypadku to inwestor ponosi odpowiedzialność. Również pracodawca (zobacz więcej https://www.helpfind.pl/wypadek-przy-pracy-obowiazki-pracodawcy), który w tym czasie nie odprowadzi składek, ponosi odpowiedzialność karną.

źródło: https://www.helpfind.pl/

artykuł sponsorowany

Ocena: 4,8/5 (głosów 4)
, aktualizacja 18 stycznia 2019
Zobacz więcej artykułów na temat:
wp bezpieczeństwo
Komentarze
Dodaj komentarz
Podpis:
captcha


Powiązane Artykuły

Wyszukaj na stronie:

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij