Wypis i wyrys z rejestru gruntów – kiedy jest potrzebny

Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej mogą być potrzebne w bardzo wielu przypadkach. Są niezbędne między innymi przy zakładaniu księgi wieczystej. Mówi o tym art. 26.1 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku. Zapis ten głosi, że „podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości”.

Obecnie na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2003 roku o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznych „kataster nieruchomości” to ewidencja gruntów.

Taki dokument jest konieczny, kiedy chcesz dokonać podziału, scalenia, zamiany lub sprzedaży nieruchomości. Dotyczy to zarówno działki, jak i budynków.

Wypis z rejestru gruntów – kto może się o niego ubiegać?

Zgodnie z Ustawą z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, wypis z rejestru gruntów może zostać sporządzony na wniosek zainteresowanego tylko w trzech przypadkach. Jest to wtedy, jeśli żąda tego właściciel gruntów, organy administracji publicznej lub podmioty realizujące zadanie publiczne powierzone przez administrację albo operator sieci (na podstawie Ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych).

Oczywiście mogą wystąpić o to także inne osoby, ale w takim przypadku muszą one zgłosić interes prawny, jakie mają w tym zakresie. Uzasadnienie to musi być uwiarygodnione odpowiednimi dokumentami, które trzeba złożyć wraz z wnioskiem. Najczęściej jednak po informacje z rejestru gruntów sięgają właściciele. W takiej sytuacji cała procedura jest bardzo prosta.

Wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów drogą tradycyjną

Wniosek o wyrysy działek czy wypis z rejestru gruntów możesz złożyć na dwa sposoby – elektroniczne lub tradycyjnie. W tym drugim przypadku możesz go wysłać pocztą lub samodzielnie zanieść do starostwa, do którego należy teren, na którym znajduje się grunt. Co musisz zrobić? Oto przepis krok po kroku:

  1. Pobierz wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów ze strony obywatel.gov.pl lub z urzędu starostwa.
  2. Wypełnij wniosek, podając dane działki, czyli jej numer, numer karty mapy, obręb, gminę oraz miejscowość. Znajdziesz je w księdze wieczystej lub w gminie.
  3. Poczekaj, aż urząd przyjmie wniosek. Otrzymasz informację o wysokości kosztów.
  4. Wnieś opłatę. W przypadku przelewu online musisz przesłać potwierdzenie przelewu.
  5. Odbierz gotowe dokumenty.

Wniosek możesz złożyć w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta, na terenie którego znajduje się nieruchomość. Po złożeniu wniosku otrzymasz powiadomienie, jak długo trzeba czekać. Najczęściej to jest 2-7 dni. Odbiór dokumentu możesz zrobić w urzędzie, dostać listownie lub drogą e-mailową. Wyrys z mapy i wypis z ewidencji możesz otrzymać w formie wydruku lub elektronicznie. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także ten artykuł na temat księgi wieczystej online.

Polecane roboty sprzątające - sprawdź je!

Wypis i wyrysy działek online

Zarówno drukowany, jak i elektroniczny wypis możesz otrzymać także po złożeniu wniosku online poprzez ePUAP. Potrzebujesz do tego tylko profilu zaufanego, który możesz stworzyć poprzez weryfikację tożsamości w banku. Warto to zrobić, ponieważ dzięki temu możesz załatwić wszystkie sprawy online, bez konieczności wychodzenia z domu.

Wyrys geodezyjny, wypis z ewidencji czy wypis z rejestru lokali możesz uzyskać po złożeniu wniosku drogą elektroniczną, poprzez stronę epuap.gov.pl. Wystarczy wejść na podstronę Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków. Wniosek powinien być skierowany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Po jego wybraniu system przeniesie cię na stronę logowania do profilu zaufanego. Po zalogowani możesz wypełnić wniosek.

Podaj adres starostwa powiatowego, na terenie którego leży nieruchomość i wypełnij wniosek swoimi danymi oraz danymi działki. Podpisz profilem zaufanym i wyślij wniosek. Dostaniesz urzędowe powiadomienie, że został przyjęty. Teraz już musisz tylko oczekiwać na informacje o wysokości kwoty, którą trzeba uiścić i terminie odebrania gotowych dokumentów.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów – cena

Oczywiście wyrys geodezyjny i wypis z rejestru gruntów nie są darmowe. Trzeba za nie zapłacić. Jeśli chcesz mieć wydruki, koszt wynosi 150 zł, w przypadku elektronicznej wersji płacisz nieco mniej – 140 zł. Opłatę wnosi się przelewem na konto, którego numer poda ci urząd lub w kasie urzędu. W obu przypadkach potrzebujesz potwierdzenia wpłaty.

Ceny te dotyczą tylko, jeśli bierzesz wypis i wyrys z mapy jednej nieruchomości. Jeśli w jednym obrębie ewidencyjnym jest kilka działek, do każdej kolejnej nieruchomości dopłacasz jedynie 12 zł. Jest to szczególnie ważne dla osób, które chcą rozdysponować cały, składający się z kilku nieruchomości i budynków majątek na przykład drogą darowizny.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 97,3% czytelników artykuł okazał się być pomocny