Umowa najmu na czas określony - jak zawrzeć?

Umowa najmu na czas określony powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Istotne jest jednocześnie, aby zostały w niej zawarte szczegółowe warunki najmu. Czego dotyczą? Przede wszystkim okresu trwania umowy, a także wysokości czynszu. Strony powinny również określić termin płatności. Umowę najmu regulują przepisu prawne, w tym przede wszystkim Kodeks Cywilny, a także Ustawa o ochronie praw lokatorów.

To nie jedyna formalność, jakiej należy dopełnić. Potrzebne będzie również spisanie protokołu przekazania mieszkania. Jest to dokument, w którym uwzględniony zostanie spis wszystkich sprzętów, które znajdują się aktualnie w mieszkaniu, a także jego ogólnego stanu. Do takiego protokołu dołączone mogą zostać również zdjęcia. Co to ma na celu? Obowiązkiem osoby, która mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, jest dbałość o zachowanie go w dobrym staniem, tj. takim, w którym zostało ono przekazane. Jeśli lokator doprowadzi do powstania zniszczeń w mieszkaniu, to właściciel może wytoczyć mu sprawę w sądzie. W takim przypadku protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił dowód w sprawie.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony - jak to zrobić zgodnie z prawem?

Większość osób uważa, że właściciel mieszkania może niemal dowolnie zarządzać swoją własnością co oznacza, że w każdej chwili ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu, oczywiście z zachowaniem pewnego okresu wypowiedzenia. W praktyce wygląda to jednak nieco bardziej skomplikowanie. Prawo chroni w tym przypadku przede wszystkim osobę, która mieszkanie wynajmuje. Jeśli zatem strony zawarły umowę najmu na czas określony, to ani najemca, ani tym bardziej wynajmujący, nie mogą jej wypowiedzieć przed jej końcem.

Co jeśli, któraś ze stron chce wypowiedzieć umowę najmu na czas określony wcześniej? Może to być możliwe, o ile taka ewentualność została dopuszczona w umowie. Wówczas powinien znaleźć się w niej zapis dotyczący okresu wypowiedzenia. Brak takiego zapisu może oznaczać tylko jedno - konieczność porozumienia się stron. W większości przypadków wynajmujący okazują się wyrozumiali i zazwyczaj zgadzają się na rozwiązanie umowy. Sytuacje mogą być jednak różne. Więcej przeczytasz pod adresem: https://kapitalni.org/pl/artykuly/wypowiedzenie-umowy-najmu-na-czas-okreslony,73,543

Możliwość wypowiedzenia umowy wyłącznie przez wynajmującego?

Jeśli zapis o możliwości wypowiedzenia najmu przed upływem ustalonego okresu jest zawarty w umowie, to jak najbardziej taką umowę można wypowiedzieć. Wynajmujący powinni być jednak czujni przy podpisywaniu umowy. Zazwyczaj sporządza ją właściciel mieszkania, dlatego zapisy w niej zawarte mogą okazać się dość jednostronne. Najczęściej chronią głównie interesy właściciela i to jemu zapewniają prawo do wypowiedzenia umowy najmu na czas określony. Jak się okazuje, takie działanie jest zgodne z prawem. Jeśli zatem zapisy umowy budzą pewne wątpliwości, to zawsze warto poprosić o ich zmianę.

Umowa najmu na czas określony nieco różni się od umowy zawieranej na czas nieokreślony. W przypadku tej drugiej możliwości wypowiedzenia umowy i związane z nią okresy wypowiedzenia, są jasno określone. Przy umowie na czas określony może okazać się, że wcześniejsze wypowiedzenie nie będzie możliwe.

artykuł sponsorowany

Powiązane artykuły