Czym jest olej opałowy?

Olej opałowy jest paliwem grzewczym w postaci mieszaniny węglowodorów, którą uzyskuje się w procesie destylacji ropy naftowej. Olej opałowy w zależności od rodzaju ma właściwości zbliżone do olejów napędowych, dlatego w celu jego łatwej identyfikacji olej opałowy średni i lekki podlegają barwieniu na kolor czerwony. Podstawowe różnice między olejem opałowym a olejami napędowymi dotyczą gęstości oraz liczby cetanowej, która wskazuje na zdolność oleju do samozapłonu. Jako produkt energetyczny opodatkowany akcyzą, olej opałowy zawiera domieszkę substancji, którą łatwo wykryć, i która stanowi marker odgrywający rolę znaku akcyzy.

Ze względów bezpieczeństwa związanych z ryzykiem pożaru, wybuchu lub wycieku paliwa, transport oraz magazynowanie oleju opałowego podlegają szczegółowym regulacjom prawnym. Przepisy prawa określają m.in. gdzie i w jaki sposób można magazynować olej opałowy. Również transport, zakup i sprzedaż oleju opałowego podlegają monitorowaniu i wymagają dopełnienia formalności, takich jak dokonanie zgłoszenia AKC-RU w urzędzie skarbowym.

Olej opałowy (sprawdź na: www.ekoterm.pl) posiada wiele zastosowań. Nie tylko stanowi wydajne źródło ciepła spalane w kotłach olejowych w domach jednorodzinnych, ale również znajduje zastosowanie w dużych zakładach przemysłowych oraz w elektrociepłowniach. Ponadto olej opałowy używany jest w rolnictwie oraz jako paliwo w żegludze.

Rodzaje oleju opałowego

W zależności od swoich najważniejszych właściwości, takich jak gęstość, lepkość oraz zawartość siarki, olej opałowy dzieli się na kilka rodzajów, które mają specyficzne zastosowania. Oleje opałowe dzieli się na trzy grupy. Podstawowym kryterium podziału olejów napędowych jest gęstość (wyrażona w gramach na centymetr sześcienny w temperaturze 15°C, przy ciśnieniu wynoszącym 101,325 kPa):

  • lekki olej opałowy - 0,82-0,85 g/cm³,
  • średni olej opałowy - 0,85-0,89 g/cm³,
  • ciężki olej opałowy - powyżej 0,89 g/cm³.

Lekki olej opałowy: właściwości i zastosowania

Olej opałowy lekki charakteryzuje się niską gęstością, która pozwala na optymalne rozpylanie mieszanki paliwo-powietrznej w trakcie pracy palnika kotła olejowego i pozytywnie wpływa na jakość spalania paliwa. Wśród wszystkich rodzajów olejów opałowych, olej opałowy lekki wyróżnia się najniższą zawartością siarki, poniżej 0,1%. Dzięki temu zastosowanie oleju opałowego lekkiego jako paliwa grzewczego nie powoduje przedostawania się dużych ilości tego szkodliwego pierwiastka do środowiska naturalnego. Te i inne względy decydują o tym, że olej opałowy lekki przeznaczony jest do ogrzewania domów jednorodzinnych oraz niewielkich zakładów przemysłowych. Ma wysoką wartość opałową, a za wyborem oleju jako źródła ciepła dodatkowo przemawia fakt, że nowoczesne kotły olejowe kondensacyjne charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością wynoszącą nawet 98%. Oznacza to, że olej opałowy lekki niemal w całości zmieniany jest w ciepło, a zawartość popiołu jest niezwykle niska.

Olej opałowy lekki charakteryzuje się temperaturą zapłonu powyżej 55ºC, dlatego uważa się go za paliwo, które nie powoduje nadmiernego ryzyka pożarowego. Warto nadmienić, że temperatura zapłonu to temperatura, przy której ogrzewany produkt w mieszaninie z powietrzem ulega zapłonowi w zetknięciu z płomieniem.

Olej opałowy średni i ciężki: właściwości i zastosowania

W przeciwieństwie do lekkiego oleju opałowego, znajdującego zastosowanie w przydomowych kotłowniach, średnie i ciężkie oleje opałowe wymagają odpowiednich warunków spalania, a także stosowania rygorystycznych procedur bezpieczeństwa. Te i inne względy decydują o tym, że te dwa rodzaje olejów używane są w przemyśle ciężkim, jako paliwo w piecach przemysłowych, w sektorze budownictwa drogowego, a także w gospodarstwach rolnych.

Olej opałowy średni to paliwo, którego gęstość mieści się w przedziale 0,85 – 0,89g/cm³. Charakteryzuje się on wysoką temperaturą zapłonu. Natomiast ciężki olej opałowy posiada gęstość powyżej 0,89/cm³. Jego temperatura zapłonu jest wyższa niż oleju lekkiego. Ze wszystkich rodzajów olejów opałowych, olej opałowy ciężki zawiera najwięcej siarki – około 2,3%.

Rodzaje oleju opałowego: co warto wiedzieć przed zakupem paliwa?

Dokonując zakupu oleju opałowego, warto zapoznać się u dostawcy z jego parametrami, żeby zyskać pewność, że nabywamy produkt wysokiej jakości, bez domieszek ciężkich olejów i bez zanieczyszczeń. Bardzo istotną właściwością oleju opałowego jest odpowiednia gęstość. Zbyt wysoka gęstość paliwa grzewczego może powodować powstawanie osadów wewnątrz instalacji grzewczej i pogarszać jej funkcjonowanie. Natomiast nadmierna zawartość siarki może powodować emisję zanieczyszczeń i negatywny wpływ instalacji na środowisko naturalne. Warto zatem zaopatrywać się w olej opałowy u godnego zaufania dystrybutora - aby zamówić olej Ekoterm.pl, wystarczy przejść na zakładkę kup olej, uzupełnić okno wpisując kod pocztowy interesującego powiatu. Aplikacja pokaże wówczas dane tych dystrybutorów, którzy obsługują dany region. Olej opałowy wysokiej jakości oznacza bezawaryjność instalacji grzewczej oraz troskę o otaczającą nas naturę.

Podsumowując, podstawowym kryterium podziału olejów opałowych na lekkie, średnie i ciężkie jest ich gęstość oraz zawartość siarki. Lekki olej opałowy dedykowany jest do przydomowych kotłowni i małych zakładów przemysłowych, podczas gdy średnie i ciężkie oleje napędowe znajdują zastosowanie w przemyśle. Lekkie i średnie oleje napędowe są barwione na czerwono, żeby łatwo odróżnić je od paliw samochodowych, od których różnią się gęstością oraz liczbą cetanową.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej