W tekście znajdziesz szereg informacji przydatnych w kontekście uzyskiwania zgody na przyłącze i ustanowienia służebności gruntowej, pobierzesz też gotowy do wypełnienia wzór zgody sąsiada.

Zgoda sąsiada na przyłącze - jak uzyskać zgodę na dokonanie przyłączy?

Budowa domu to bardzo duże przedsięwzięcie, które wiąże się z wieloma kwestiami finansowymi i organizacyjnymi. Właściciel nowo budowanego domu musi nie tylko uzyskać szereg pozwoleń i ponieść duże koszta całego przedsięwzięcia, ale również uzyskać zgodę sąsiada na przyłącze mediów. W zależności od uzbrojenia działki, aby doprowadzić wodociąg, prąd bądź gaz do swojej działki, będziemy potrzebować pisemnej zgody sąsiada na wejście na jego teren i tym samym dokonania robót ziemnych i przyłączenia się pod media.

Gotowy wzór zgody na przyłącze wodociągowe, prądowe i gazowe pobierzesz tutaj: https://jakwyjsczdlugow.pl/zgoda-sasiada-na-przylacze-pradu-wody-i-gazu-wzor-pisma-pdf-doc/.

Składane przez sąsiada oświadczenie o wyrażeniu zgody na doprowadzenie mediów do nieuzbrojonej jeszcze działki powinno uwzględniać przepis art. 710 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, przez umowę użyczenia, użyczający jest zobowiązany zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Oprócz tego właściciel, którego działka sąsiaduje z naszą, może domagać się wypłacenia odszkodowania albo wynagrodzenia (jednorazowa wypłata, lub wpłaty ratalne - miesięczne lub roczne). Uzyskanie zgody na czas nieokreślony (w dodatku nieodpłatnie) jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia właściciela działki, do której mają być doprowadzone media.

Zgoda sąsiada na przyłącze to kluczowa kwestia

W przypadku braku zgody sąsiada na przyłącze prądu możemy się spodziewać na długo zahamowania naszych planowanych inwestycji, budowy domu, czy budynku gospodarczego. Wobec tego przed rozpoczęciem inwestycji związanej z budową lub kupnem działki zawsze powinniśmy rozeznać się w możliwościach doprowadzenia do działki prądu. Jeśli sytuacja wymaga uzyskania zgody sąsiada, wówczas trzeba podjąć z nim rozmowy i zaproponować podpisanie zgody na przyszłość.

Kolejnym rodzajem przyłącza jest przyłączenie wody do działki. Często wiąże się z koniecznością przeprowadzania prac ziemnych na sąsiednich gruntach. Co następuje, gdy chcemy zrobić przyłącze wody? Wówczas właściciel działki musi uzyskać zgodę na przyłącze wody od sąsiada. Sąsiad może jednak odmówić nam zgody lub liczyć na wypłatę odpowiedniego odszkodowania, jeżeli zaplanowane przez nas prace wiążą się z naruszaniem trwałych elementów działki sąsiada (kostka brukowa, utwardzony podjazd, ogrodzenie).

A jak wygląda sprawa w przypadku przyłącza gazu? Nawet jeżeli przez daną miejscowość przebiega gaz ziemny do wykonania przyłącza, wymagana jest zgoda sąsiada. Bez uzyskanej zgody, gazownia może odmówić nam wykonania przyłącza, co z kolei zmusi do zrezygnowania z inwestycji. Można też zlecić wykonanie instalacji gazowej z butli usytuowanej na działce.

Wyrażenie zgody na przyłącze prądu, wody i gazu

Bez względu na rodzaj przyłącza (zgoda sąsiada na przyłącze prądu, zgoda sąsiada na przyłącze wody i zgoda sąsiada na przyłącze gazu) zgoda powinna zostać wyrażona na piśmie. W treści oświadczenia powinny być zawarte następujące informacje:

  • dane osoby, która wyraża zgodę (imię, nazwisko, adres, numer PESEL);
  • dane nieruchomości, która ma być obciążona (położenie, powierzchnia, numer KW)
  • prawo do nieruchomości (własność, dzierżawa, najem, użyczenie, użytkowanie wieczyste).

W treści oświadczenia powinno się zawrzeć również klauzulę o wyrażeniu zgody na nieodpłatne i trwałe posadowienie przyłącza i zrzeczeniu się z tego tytułu wszelkich roszczeń oraz zagwarantowaniu nieodpłatnego dostępu do przyłącza celem przeprowadzenia konserwacji, napraw i eksploatacji.

Brak wyrażenia zgody, a kwestia służebności gruntowej

Co natomiast możemy zrobić w przypadku braku zgody sąsiada? Jeżeli sąsiad odmówi nam zgody na wykonanie przyłącza, wówczas możemy złożyć do sądu wniosek o ustanowienie służebności gruntowej. A czym jest sama służebność gruntowa? Jest to ograniczone prawo rzeczowe polegające na możliwości ingerencji w cudzą własność. Pamiętajmy jednak, że nie w każdej sytuacji udaje się uzyskać odpowiednie orzeczenie.

Dlatego w sytuacji, gdy zgoda sąsiada jest konieczna, pozostaje nam:

  • Dążenie do znalezienia porozumienia. W tym miejscu możemy zaproponować naszemu sąsiadowi rekompensatę, która pokryje koszt ewentualnych strat i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia;
  • Zaproponowanie naszemu sąsiadowi zawarcia umowy odpłatnej służebności gruntowej;
  • Poszukanie innych możliwości wykonania przyłączy przy zaangażowaniu osób, które zawodowo zajmują się przyłączami prądu, gazu, wody, przyłącza wodociągowego lub innych mediów.

Jeśli jesteś zainteresowany kupnem pewnej działki, a Twój sąsiad wyraża zgodę na każdy rodzaj przyłącza do jego działki, wówczas sytuacja jest prosta i możesz bez problemów zająć się swoim nowo powstającym domem.artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 100,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny