Zmiany w projekcie domu, a prawo budowlane

Ustawodawca narzuca na inwestorów szereg obowiązków budowlanych. Wśród nich są zasady wprowadzania zmian w projekcie budowlanym. Należy w tym miejscu wyodrębnić zmiany istotne w projekcie, a także zmiany nieistotne.  Według ustawy Prawo Budowlane,za istotne modyfikacje należy uważać między innymi:

 • Zmiana powierzchni zabudowy, kubatury budynku bądź jego wysokości. Wszelkie modyfikacje dotyczące najważniejszych rozmiarów budynku, jego wysokości, szerokości, wysokości i kształtu są traktowane jako istotna zmiana projektu domu.
 • Zmiana ulokowania budynku względem granic działki bądź sąsiadujących nieruchomości.
 • Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części. Dotyczy to sytuacji, w której część budynku mieszkalnego ma być przeznaczona np. na sklep.
 • Zmiana ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź dokumentu o warunkach zabudowy.

Zmiana projektu domu nie musi wiązać się z unieważnieniem posiadanego pozwolenia na budowę (chociaż w niektórych przypadkach jest to możliwe). Zadaniem inwestora jest wykonanie projektu zamiennego (stworzonego w oparciu o nową dokumentację). Dokumenty możemy złożyć dopiero po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Wniosek należy złożyć do właściwej jednostki Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W niektórych wypadkach łatwiej będzie wystąpić z nowym wnioskiem o pozwolenie na budowę, bądź przedłożyć nowe zgłoszenie zamiaru budowy (według nowelizacji ustawy Prawo Budowlane, która wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2015 roku). Jednak takie działania możemy wykonać jedynie wtedy, gdy budowa naszego budynku nie została jeszcze rozpoczęta.

Warto dopełnić wszelkich formalności, bowiem niezgłoszone zmiany istotne w projekcie mogą sprawić, że nasz budynek zostanie potraktowany jako samowola budowlana. Jeśli Inspektorat Nadzoru Budowlanego dowie się o niezgłoszonych zmianach, może wstrzymać naszą budowę. Inwestor będzie zmuszony do doprowadzenia nieruchomości do stanu zgodnego z pierwotnym projektem budowlanym. W tej sytuacji pozostanie nam tylko zgłoszenie zażalenia i czekanie na wynik postępowania formalnego. Wszczęcie prac budowlanych będzie mogło nastąpić dopiero po spełnieniu podstawowych wymagań

 • Inwestor musi złożyć cztery kopie nowego projektu budowlanego oraz dokumentacje dodatkową.
 • Inspektorat Nadzoru Budowlanego sprawdzi, czy zmiany w projekcie domu są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także z uchwałą o wymogach zabudowy.
 • Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, inspektorat może zezwolić na dalsze wykonywanie prac budowlanych.

Powyższe warunki mogą być dla inwestora dość kłopotliwe. Dlatego zmiany istotne w projekcie domu powinny być poprzedzone załatwieniem wszystkich spraw formalnych.

Zmiany w projekcie domu lub mieszkania należy zgłosić, chyba, że są nieistotne. Nieistotne zmiany w projekcie domu to na przykład te związane z wyposażeniem.
Zmiany w projekcie domu - radzimy, jak się do nich zabrać

Co to znaczą zmiany nieistotne w projekcie?

Zmiany nieistotne w projekcie to wszystkie modyfikacje, których wprowadzenie nie wiąże się z koniecznością otrzymania decyzji o zmianie pozwolenia budowlanego. Niewielka zmiana projektu domu może być naniesiona przez architekta w postaci opisowej oraz graficznej (zmiany zaznacza się kolorem czerwonym). Po zakończeniu budowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego musi otrzymać dodatkową kopię projektu wraz z wniesionymi poprawkami. Dokument składamy razem z powiadomieniem o zakończeniu budowy. Do nowego projektu budowlanego trzeba jeszcze dołączyć oświadczenie kierownika budowy i kierownika nadzoru budowlanego, którzy stwierdzają, że budowa była wykonana zgodnie z wymogami projektowymi.

Mniej istotne zmiany w projekcie mogą dotyczyć między innymi:

Gdzie zamówić projekt domu?

Jeżeli szukasz inspiracji w zakresie wyboru projektu domu, sprawdź te materiały. Dowiesz się, na co zwrócić uwagę wybierając projekt domu.

Sprawdź!
 • Wymiarów fundamentów oraz ich dostosowania do warunków glebowych.
 • Zmiany materiałów użytych do budowy konstrukcji budynku.
 • Wysokości podpiwniczenia budynku (o ile owe zmiany w projekcie domunie spowodują zmiany połażenia parteru w stosunku do poziomu terenu).
 • Wysokości pomieszczeń w świetle w granicach między 2,5 m a 3 m (pod warunkiem, że inne elementy budynku będą zgodne z normami budowlanymi),
 • Rodzaju stropów – inwestor może wybrać dowolny strop, o ile zmiany w projekcie nie będą wiązały się ze zmniejszeniem wymaganych parametrów technicznych.
 • Materiałów termoizolacyjnych budynku.
 • Likwidacji bądź przesunięcia ścian działowych, wnęk okiennych oraz drzwiowych.
 • Zmiany konstrukcji dachowej – za nieistotne zmiany w projekcie uważa się tylko te, które nie osłabiają parametrów technicznych, a także nie zwiększają kąta nachylenia połaci dachowej ponad 10 %.
 • Modyfikacji w projekcie instalacji wewnętrznych – np. instalacji elektrycznej czy wodno-kanalizacyjnej.

Najlepsze pompy ciepła - sprawdź promocje!

Zmiany w projekcie domu nie mogą być szczególnie istotne. Nie powinny dotyczyć samej konstrukcji budynku, nie mogą także znacznie wpływać na jego kubaturę.
Zmiany w projekcie domu - radzimy, jak się do nich zabrać

Powyższe zmiany w projekcie domu jednorodzinnego nie wymagają zgody autora. Może je wykonać każdy architekt, który posiada stosowne uprawnienia i należy do Regionalnej Izby Architektów. Pamiętajmy jednak, że zmiana projektu domu odbiegająca poza wymieniony powyżej zakres powinna być uzgodniona z autorem projektu budowlanego. Dotyczy to w szczególności zmian obejmujących:

 • Dobudowanie ganków, tarasów, balkonów.
 • Zamianę lukarn na okna dachowe i odwrotnie.
 • Złączenie dwóch budynków mieszkalnych w jeden budynek bliźniaczy.
 • Zwiększenia bądź zmniejszenia wysokości budynku.
 • Zmiany wysokości pomieszczeń ponad 3 m.

Zakres adaptacji projektowych, które nie wymagają zgody autora może się nieznacznie różnić (w zależności od indywidualnych wymogów biura projektowego). Dlatego przed dokonaniem jakichkolwiek adaptacji warto zasięgnąć informacji u architekta od którego kupiliśmy projekt.O czym jeszcze warto pamiętać zmieniając projekt domu?

Warto pamiętać, że każda nieistotna zmiana projektu domu jednorodzinnego musi być na bieżąco wpisywana do dziennika budowy. Trzeba je także nanieść na oryginał projektu budowlanego używając koloru czerwonego. Nieistotne z punktu widzenia prawa modyfikacje muszą być wykonane z zachowaniem norm budowlanych. Prawo do naniesienia poprawek mają wyłącznie uprawnieni architekci. Warto też wiedzieć, że podstawą prawną dotyczącą zmian projektowych jest Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z późniejszymi zmianami). To w tym dokumencie odnajdziemy wszystkie wytyczne dotyczące wymogów formalnych, a także wysokości ewentualnych opłat.

Z punktu widzenia inwestora najkorzystniej byłoby przewidzieć wszystkie zmiany jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszeniem zamiaru budowy. W tej sytuacji nie jesteśmy jeszcze prawnie zobligowani do informowania Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wystarczy jedynie adaptacja projektu, którą wykona uprawniony architekt. Zmieniona dokumentacja trafia do wniosku o pozwolenie na budowę, bądź staje się załącznikiem do zgłoszenia zamiaru budowy.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 95,3% czytelników artykuł okazał się być pomocny