Kosze do segregacji śmieci

Segregacja śmieci "po staremu" - jak wyglądało to dotychczas?

Wolny wybór

Dotychczasowa ustawa w niektórych polskich gminach dawała Polakom możliwość wyboru. Decyzja o tym, czy chcą segregować odpady, czy też nie, miała wpływ na wysokość opłat związanych z wywozem śmieci. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się na segregację śmieci, płacili niższe stawki niż ci, którzy wrzucali odpadki do jednego kontenera. To pewnego rodzaju forma gratyfikacji, która miała za zadanie zachęcić do podjęcia decyzji o segregacji.

Jak się okazuje, funkcjonująca od ponad 4 lat ustawa nie przyniosła jednak wymiernych skutków. Wielu obywateli do tej pory nie wie, jak odpowiednio segregować śmieci, a niewielka różnica w kosztach nie jest, jak widać, skuteczną zachętą.

Niejednolite przepisy i różne frakcje

Ustawa przed nowelizacją nie nakładała jednolitych przepisów, które miałyby określać, jak dokładnie ma wyglądać segregacja odpadów na terenie naszego kraju. Dlatego też część gmin, wymagała jedynie podziału na suche i mokre frakcje, inne zaś nakładały obowiązek podziału, aż na 6 kontenerów! Co więcej, ich kolory były różne, co także wpływało na dezorientację obywateli i w efekcie błędną segregację. Brak jednolitych przepisów doprowadzał do częstych pomyłek, przez co poziom recyklingu w naszym kraju jest tak niski.

Kolejnym wadliwym elementem w systemie okazała się również organizacja wywozu śmieci. Wiele firm bowiem, odbierając odpady segregowane, wrzucało śmieci z różnych pojemników do jednej śmieciarki. Mieszkańcy, widząc takie zachowanie, zniechęcali się do segregacji.

Segregacja śmieci według nowej ustawy

Jednolite przepisy na terenie całego kraju

Po 1 lipca 2017 roku w Polsce obowiązują jednolite przepisy dla całego kraju. Od 1 kwietnia 2018 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska, w życie wejdzie tzw. poszerzony system segregacji odpadów. Zgodnie z przepisami odpady selektywnie zbierane będą bezpośrednio w gospodarstwach domowych. Oznacza to, że każdy z nas będzie miał od teraz obowiązek odpowiednio segregować śmieci, dzieląc je na cztery kontenery:

  • Zielony - na szkło,
  • Niebieski - na papier i tekturę,
  • Żółty - na metale i tworzywa sztuczne,
  • Brązowy - na odpady ulegające biodegradacji

W związku ze zmianami gminy będą zobowiązane do wprowadzenia nowych pojemników. Tym razem ich kolorystyka będzie jednolita dla całego kraju. Dodatkowo na każdym z pojemników, poza jego oznaczeniem kolorystycznym, obowiązkowo muszą się znaleźć napisy określające frakcję.

Jedynym wyborem pozostawionym gminom jest ustalenie zbioru odpadów szklanych. Mianowicie mają one możliwość podziału szkła na bezbarwne i kolorowe. Gminy, które zdecydują się na taki dodatkowy podział, będą musiały przygotować jeszcze jeden pojemnik - dla szkła bezbarwnego.

Pozostając przy kolorach pojemników, ustawodawca dopuszcza pokrycie ich tylko w części, jednak nie mniejszej niż 30% całkowitej jego zewnętrznej powierzchni. Ma to na celu zachowanie widoczności pojemników, dbając przy tym o walory estetyczne przestrzeni publicznej.

Polecane roboty sprzątające - sprawdź je!

Pół roku dla samorządów na dostosowanie pojemników, 5 lat na ich całkowitą wymianę

Po wejściu ustawy w życie, samorządy mają pół roku na opisanie i dostosowanie pojemników. Niemniej jednak na ich całkowitą wymianę będzie 5 lat. Do 30 czerwca 2022 roku wszystkie gminy mają obowiązek wymienić dotychczasowe pojemniki i przygotować obywateli do nowych zasad segregacji odpadów.

Do tego czasu można korzystać z aktualnie dostępnych pojemników. Jednak do końca 2017 roku powinny zostać one odpowiednio oznakowane. Tak, aby jasno informowały obywateli o rodzaju surowca, jaki winien do nich trafić.

Zmiany w ustawie śmieciowej, to również zmiany w umowach z firmami zajmującymi się wywozem śmieci. Nowelizacja określa także czteroletni okres przejściowy dla takich umów. Te, które będą niezgodne z nowym rozporządzeniem, swoją ważność stracą wraz z upływem terminu, na jaki zostały zawarte, jednak nie później niż do 30 czerwca 2021 roku.

Wprowadzenie zmian w ustawie o segregacji śmieci w domu ma za zadanie usprawnić proces segregacji odpadów. Taka mobilizacja ma także spowodować większy wzrost poziomu recyklingu surowców takich jak szkło, tworzywa sztuczne, metale czy papier. Do 2020 musimy osiągnąć recykling na poziomie 50%. W przeciwnym wypadku nie będziemy mogli odebrać 1,3 mld złotych z Unii Europejskiej na gospodarkę odpadową. MŚ szacuje jednak, że do 2030 roku, poziom recyklingu może osiągnąć nawet 65%.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 88,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny