Ulga podatkowa i inne ułatwienia dla rodziców

Urlop ojcowski, zasiłek rodzinny czy zwrot podatku za dziecko?

Polityka prorodzinna obecnie ułatwia wielu rodzinom życie. Wiele dodatków, ulg podatkowych czy zasiłków pozwala na pomóc finansową każdej rodzinie. Jednym z przykładów jest odliczenie od podatku z uwagi na posiadanie dzieci. Zeznanie roczne PIT uwzględnia podatek należny do zapłaty z całego roku. Z łatwością jednak można uzyskać zwrot podatku za dziecko, jeśli kwota dochodu na to pozwala.

Do innych form pomocy finansowej oferowane w Polsce zaliczyć można urlop ojcowski, zasiłek rodzinny czy comiesięczne dodatki na każde dziecko w rodzinie. Nie z wszystkiego może skorzystać każdy rodzic czy opiekun prawny. Kwota dofinansowania czy odliczenie podatkowe zależne jest od zazwyczaj od dochodów rodziny czy samych rodziców.

Rozliczenie PIT a ulgi na dzieci

Ulga podatkowa to kwota, jaką można odliczyć od podatku dochodowego. Widoczna będzie ona w rozliczeniu PIT na zakończenie danego roku podatkowego. Aby odliczyć ją, należy wykazać dochód oraz podatek.

Kto może skorzystać z tego odpisu? Każdy, kto płaci podatek dochodowy według skali podatkowej i wykorzystuje do tego formularze PIT-36 lub PIT-37. Ulgi podatkowe na dzieci nie należą się podatnikom rozliczającym się zgodnie z podatkiem liniowym, według karty podatkowej czy w formie ryczałtu.

Całkowite kwoty ulg zależne będą od uzyskanego dochodu i ilości dzieci. Rozliczenie można wykonać samodzielnie przy pomocy programów online, ale można także skorzystać z usług doświadczonych specjalistów. Odpis od podatku za posiadanie dziecka nie jest skomplikowany.

Zwrot podatku za dziecko – jak odliczyć? Ulga na dziecko krok po kroku

Zasady odliczenia dziecka - ilga na dziecko a kwoty

W przypadku posiadania jednego dziecka odpis z podatku wynosi 92,67 zł/miesiąc, czyli 1112,04 zł/rok. Aby jednak rozliczenie było zgodne z obowiązującymi zasadami, należy przestrzegać właściwej kwoty dochodu. Suma dochodów obojga rodziców nie powinna przekraczać 112000 zł na cały rok podatkowy, o ile pozostają w związku małżeńskim.

Jeśli rodzice nie pozostają w związku małżeńskim, to każdy z nich posiada limit dochodu 56000 zł/rok. Kwota odliczenia za każde dziecko będzie jednak wtedy do podziału na dwoje rodziców. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, limit ten wynosi podobni jak w przypadku małżeństw 112000 zł/rok.

Odpis podatku za 2 lub więcej dzieci:

  • Drugie dziecko – 92,67 zł/miesiąc, czyli 1112,04 zł/rok
  • Trzecie dziecko – 166,67 zł/miesiąc, czyli 2000,04 zł/rok
  • Czwarte dziecko (i kolejne) – 225,00 zł/miesiąc, czyli 2700,00 zł/rok
Zwrot podatku za dziecko wypłacone na podstawie formularza PIT, a także przepisy dotyczące odliczeń
Zwrot podatku za dziecko, czyli rozliczenie PIT, przepisy podatkowe, informacje, porady, odliczenia

Im więcej dzieci, tym większa ulga podatkowa. Jednak, aby faktycznie uzyskać całą kwotę odliczenia przykładowo za trójkę dzieci, trzeba osiągnąć odpowiednie dochody. O sytuacji, kiedy to brakuje odpowiedniego dochodu, będzie w kolejnych podrozdziałach. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o podatkach.

Problem z posadzką?

Szukasz produktów dobrej jakości, łatwych w użyciu i szybkoschnących?

Poznaj farby, uszczelniacze oraz inne materiały firmy Watco, pozwalające na szybkie, wytrzymałe i długotrwałe utrzymanie posadzek technicznych i przemysłowych. Dzięki nam wykonasz więcej zleceń w tym samym czasie!

Sprawdź!

Ulga podatkowa na dzieci – porady praktyczne

W przypadku urlopu ojcowskiego czy zasiłku rodzinnego formalności konieczne do załatwienia będą inne niż w przypadku zwrotu podatku za dziecko. W zeznaniu rocznym PIT dostępny jest specjalny załącznik PIT/O, który to przeznaczony jest na wykaz różnych odliczeń od podatku. W tym właśnie formularzu można również zawrzeć informację o ilości dzieci i ich podstawowych danych. Ważne jest tak, aby wymienić miesiące, w których była sprawowana opieka. Głównie są to sytuacje, kiedy w trakcie trwania danego roku podatkowego rodzi się lub umiera dziecko.

Nie ma potrzeby przedstawiania dodatkowych zaświadczeń czy składania oświadczeń celem potwierdzenia sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem. W przypadku ewentualnej kontroli skarbowej będzie trzeba dopiero przedstawić odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o byciu opiekunem prawnym lub rodziną zastępczą oraz zaświadczenie ze szkoły w przypadku pełnoletniego dziecka. Sytuacje takie są rzadkie, ale nie niemożliwe.

Ulga na dzieci a wyjątkowe sytuacje

Jedną takich sytuacji jest otrzymanie ulgi podatkowej na pełnoletnie dziecko. Z zasady ulga przysługuje na dziecko niepełnoletnie oraz pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, ale dalej uczące się. W tym drugim przypadku ważne są również dodatkowe dochody dziecka, które zdobywa poprzez prace sezonowe czy dorywcze w trakcie roku szkolnego lub akademickiego. Kwota dochodów dziecka nie może przekroczyć kwoty podlegającej opodatkowaniu – kwoty wolnej od podatku.

Inną sytuacją, którą rozpatruje się indywidualnie, są niskie dochody, które nie pozwalają na pełne skorzystanie z przysługującej ulgi na daną ilość dzieci. W takim przypadku można złożyć wniosek o zwrot ulgi. Będzie on jednak ograniczony przez wysokość składek na ZUS, które zostały wpłacone w danym roku podatkowym.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 92,5% czytelników artykuł okazał się być pomocny