Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o zwrot VAT za materiały budowlane w 2018?

O zwrot podatku VAT na starych zasadach mogą ubiegać się osoby fizyczne, które w latach 2004-2013 poniosły koszty związane z zakupem materiałów budowlanych. Wszystkie warunki i procedury zwrotu podatku VAT podlegają zapisom ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Podstawą są oczywiście imienne faktury, wygenerowane przed 1 stycznia 2014 roku. Wraz z tym dniem zapisy ustawy zostały uchylone. Od 1 stycznia 2014 roku zaczęła obowiązywać ustawa z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Owa ustawa mocno ograniczyła możliwości odliczenia podatku VAT. Od 2014 roku z odliczeń będą mogły skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które nie ukończyły 35 roku życia. Warunkiem jest także budowa pierwszego domu mieszkalnego.

Jeśli osoba fizyczna budowała już wcześniej inną nieruchomość lub była jej właścicielem, wówczas skorzystanie z ulgi budowlanej nie będzie możliwe. Osoba ubiegająca się o zwrot podatku VAT na nowych zasadach musi spełniać szereg warunków, które szczegółowo reguluje art. 20 ust. 3. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że nowa ustawa zabrania odliczania podatku VAT za materiały, które były zakupione przed datą otrzymania pozwolenia na budowę. Co ciekawe z odliczenia na nowych zasadach nie będą mogły skorzystać osoby, które otrzymały pozwolenie na budowę przed 1 stycznia 2014 roku. Będzie to duże utrudnienie dla osób, które otrzymały pozwolenie w roku 2013, a rozpoczęły budowę w roku 2014.Zwrot VAT za materiały budowlane na starych zasadach

Osoby fizyczne które przed 2014 rokiem nabyły prawa do odliczenia podatku VAT mogą nadal z niego korzystać. Ulga budowlana to prawa nabyte, które stracą ważność dopiero z dniem 31 grudnia 2018 roku. Dla owych osób wszystkie procedury pozostają niezmienne. Konieczne jest posiadanie faktur imiennych wygenerowanych pomiędzy 1 maja 2004 r, a 31 grudnia 2013 r. Owe faktury dają podstawę do złożenia wniosku VZM-1 oraz niezbędnych załączników. Wniosek VZM-1 dotyczy zwrotu podatku VAT za materiały budowlane.  Na starych zasadach można także odliczyć koszty części podatku VAT za materiały potrzebne do remontu, modernizacji bądź przebudowy budynków.

Co ciekawe, możemy również otrzymać zwrot VAT za materiały budowlane użyte do budowy obiektów tworzonych w oparciu o zwykłe zezwolenie na budowę. Stare zasady nie określają maksymalnych rozmiarów budynku, ani wieku inwestora. Warto jednak wiedzieć, że odliczeniu nie podlegają wszystkie materiały budowlane. Szczegółowy wykaz materiałów podlegających zwrotowi podatku VAT znajdziemy w specjalnym załączniku obowiązującym od 1 stycznia 2011 roku. Bardzo ważny jest także termin złożenia wniosku VZM-1. Poszczególne wnioski należy złożyć najpóźniej do:

 • 31 grudnia 2014r – w przypadku faktur z okresu 1 maja 2004-31 grudnia 2005.
 • 31 grudnia 2015r – w przypadku faktur z okresu 1 stycznia 2006-31 grudnia 2007.
 • 31 grudnia 2016r – w przypadku faktur z okresu 1 stycznia 2008-31 grudnia 2009.
 • 31 grudnia 2017r – w przypadku faktur z okresu 1 stycznia 2010-31 grudnia 2011.
 • 31 grudnia 2018r – w przypadku faktur z okresu 1 stycznia 2012-31 grudnia 2013.

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane na nowych zasadach – najważniejsze ograniczenia, co można odliczyć od podatku?

Ustawa z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wprowadziła szereg istotnych ograniczeń. Owe ograniczenia dotyczą nie tylko wieku osoby fizycznej, ale także metrażu budowanego domu. W myśl nowych zasad nie można już odliczyć podatku VAT za materiały budowlane użyte do remontu nieruchomości. Liczą się tylko wydatki poniesione w związku z budową pierwszej nieruchomości, wygenerowane po otrzymaniu pozwolenia na budowę. W owym okresie osoba ubiegająca się o zwrot podatku VAT nie mogła przekroczyć 35 roku życia.

Rozliczenie zwrotu VATu na stole liczone przez mężczyznę z długopisem w ręku na kalkulatorze obok figurki domku z czerwonym dachem
Zwrot VAT za materiały budowlane 2016 - 2018 - jak odzyskać podatek?

 • Szczegółowe warunki uzyskania zwrotu VAT za materiały budowlane określa artykuł 20, w myśl którego odliczenia można dokonać w przypadku gdy:
 • Wydatki zostały poniesione w związku z budową nadbudową bądź rozbudową domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego.
 • Pozwolenie na budowę zostało wydatne po 1 stycznia 2014r.
 • Powierzchnia nieruchomości nie przekracza 75 m2 (w przypadku mieszkań) lub 100 m2 (w przypadku domu jednorodzinnego).
 • Powierzchnia nieruchomości może osiągnąć 85 i 110 m2 jeśli wnioskodawca posiada przynajmniej troje nieletnich dzieci.
 • Osoba fizyczna do dnia złożenia wniosku nie była właścicielem innego budynku mieszkalnego, ani nie przysługiwało jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 • Osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat.

Widzimy zatem, że liczba osób które mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT na nowych zasadach będzie znacznie ograniczona. Bardzo istotny będzie wiek osoby składającej wniosek. Jeśli o zwrot podatku VAT ubiega się małżeństwo, wówczas uwzględnia się wiek młodszego z małżonków.

Ulga budowlana - wypełnianie formularza VZM-1 w 2018 roku

Formularz należy wypełnić najpóźniej do 31 grudnia każdego roku. Wzór pisma możemy dostać w urzędzie skarbowym. Złożenie wniosku jest całkowicie darmowe. We wniosku musimy umieścić między innymi:

Czy wiesz, że...

Ceny usług firm budowlanych mogą się różnić nawet dwukrotnie. Dlatego przed podpisaniem umowy dobrze jest porównać oferty z różnych źródeł.

Najłatwiej zrobić to z wykorzystaniem usługi Szukaj Wykonawcy na KB.pl. Wypełniasz prosty formularz i na jego podstawie otrzymujesz oferty od sprawdzonych firm z Twojej okolicy. Formularz jest dostępny tu.

Sprawdź!
 • Dane osobowe.
 • Opis rodzaju inwestycji.
 • Oświadczenie o specyfice remontu (w przypadku wniosków składanych na starych zasadach).
 • Wnioskowaną kwotę zwrotu podatku (według aktualnych limitów).
 • Do wniosku dołącza się kopie pozwolenia na budowę, kopie faktur oraz załącznik stanowiący wykaz faktur.

Pamiętajmy, że nie wszystkie materiały budowlane podlegają odliczeniu części podatku VAT. W praktyce trudno będzie nam je wyodrębnić. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do wypełniania wniosku, wówczas warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego.

Zwrot VAT za materiały budowlane - po jakim czasie otrzymamy zwrot?

Termin oczekiwania na zwrot VAT za materiały budowlane jest taki sam dla osób rozliczających się według starych i nowych zasad. Jeśli beneficjent dobrze wypełnił wniosek, wówczas Urząd Skarbowy ma cztery miesiące na zwrot pieniędzy. Na pieniądze trzeba będzie poczekać nieco dłużej w sytuacji gdy Urząd Skarbowy wyliczy inną kwotę zwrotu niż uiszczona we wniosku. W tym wypadku po maksymalnie czterech miesiącach otrzymamy specjalną decyzję. Po jej wydaniu Urząd ma dodatkowe 25 dni roboczych na przekazanie zwrotu części podatku VAT.

Materiały budowlane - pustaki, palety i zbrojenia na budowie, ustawione na wylewkach z taczkami na pierwszym planie
Zwrot VAT za materiały budowlane 2016 - 2018 - jak odzyskać podatek?

Kwota zwrotu podatku VAT

Zasady naliczania kwot zwrotu części podatku VAT są niezmienne. Kwotę musimy obliczyć samodzielnie i umieścić we wniosku VZM-1. Wysokość zwrotu za poszczególne materiały budowlane zależy od aktualnej stawki VAT. Możemy zatem przyjąć że zwrot wynosi:

 • 65,22% w przypadku materiałów oprocentowanych 23% stawką VAT.
 • 68,18% w przypadku materiałów oprocentowanych 22% stawką VAT.
 • 62,50% w przypadku materiałów oprocentowanych 24% stawką VAT.
 • 60% w przypadku materiałów oprocentowanych 25% stawką VAT.

Powyższe wyliczenia nie oznaczają jeszcze, że dostaniemy wysoki zwrot części podatku VAT. W wyliczeniach musimy też uwzględnić górne limity. Wysokość limitu zmienia się co kwartał. Jest w pełni zależna od ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Owa cena jest obliczana przez GUS. Limity są obliczane według stawki podatku VAT i prezentują się następująco

 • 23% stawka VAT – odliczenie może wynieść maksymalnie 12,295% ww. kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.
 • 24% stawka VAT – odliczenie może wynieść maksymalnie 12,097% ww. kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.
 • 25% stawka VAT - odliczenie może wynieść maksymalnie 12% ww. kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Całkowita kwota zwrotu podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.Ulga budowlana i ulga remontowa - informacje dodatkowe

Musimy pamiętać, że wniosek o zwrot podatku VAT za materiały budowlane. Jego wysokość jest uzależniona od aktualnej stawki 1 m2 przedstawionej przez GUS w kwartale poprzedzającym kwartał złożenia wniosku. Czasem korzystniej jest złożyć wniosek w późniejszym terminie.

Ważną informacją jest, że do wniosku o ulgę remontową lub budowlaną można dołączyć tzw. korektę. Możemy w niej umieścić nowe faktury o których oficjalnie zapomnieliśmy. Faktury złożone w korekcie podlegają wyliczeniom według aktualnej stawki. Formularz do korekty jest identyczny jak formularz wniosku VZM-1. We właściwej rubryce wystarczy jedynie zaznaczyć okienko „korekta”. Istnieje też inny sposób na zmniejszenie podatku VAT. Wystarczy wynająć ekipę budowlaną która wystawi fakturę za usługę. Wszystkie materiały budowlane ujęte w owej fakturze będą opatrzone jedynie 8% podatkiem VAT. Ową niższą stawkę podatku VAT reguluje Ustawa dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Według jej zapisów 8% stawka podatku VAT może dotyczyć usługi budowlanej, modernizacyjnej, termo modernizacyjnej oraz usługi polegającej na przebudowie budynków.

Preferencyjnym oprocentowaniem obejmuje się wszystkie mieszkania o powierzchni nieprzekraczającej 150 m2 oraz domy jednorodzinne o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2. Zakup produktów budowlanych z usługą montażową jest szczególnie opłacalny w sytuacji wymiany okien, drzwi i różnego typu modernizacji.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 91,5% czytelników artykuł okazał się być pomocny