Jak zrzec się spadku? Przepisy prawne

Aby w ogóle dowiedzieć się, jaka jest podstawa prawna względem odrzucenia spadku, należy przyjrzeć się, co dokładnie mówi Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. W ustawie poświęcony jest temu zagadnieniu cały Rozdział 2 Przyjęcie lub odrzucenie spadku.

Do kluczowych zapisów zalicza się:

Art. 640. Ust. 1. Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku. Notariusz nie przesyła oświadczenia, jeżeli zarejestrował akt poświadczenia dziedziczenia.”

Odrzucenie spadku u notariusza - o czym należy pamiętać?

Jeżeli istnieją pewne przesłanki ku temu, iż spadek po osobie zmarłej przyniesie nam finansowe problemy, wtedy możemy rzeczywiście złożyć oświadczenie o odrzucenie spadku u notariusza. Dzieje się tak, gdy na przykład osoba zmarła jeszcze za życia popadła w bardzo duże długi, których suma jest większa niż zgromadzony majątek.

Niestety jest pewne ryzyko, ponieważ musimy się dokonać zrzeczenia się spadku w ciągu 6 miesięcy od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o śmierci osoby, po której mielibyśmy odziedziczyć długi. Jeżeli dowiemy się o takiej sprawie, ale nic z tym nie zrobimy, może się okazać, że po upływie tego czasu staniemy się dłużnikami.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby zrzec się spadku po zmarłym?

Warto dodać, iż nie trzeba być ujętym w testamencie, aby stać się potencjalnym spadkobiercą. Mianowicie należy pamiętać o tym, iż spadek jest przypisywany ustawowo nawet bez testamentu. Dlatego nawet jeżeli zmarł ktoś z naszej dalekiej rodziny, a najbliżsi członkowie zmarłego odrzucili spadek, to prędzej czy później znajdziemy się na liście osób potencjalnie obarczonych kłopotliwym inwentarzem.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku po zmarłym należy złożyć przed notariuszem. Odrzucenie spadku u notariusza ważne jest zarówno w formie pisemnej, jak i również ustnej. Notariusz przygotowuje już wszystkie dokumenty, pod którymi musimy złożyć swój podpis. Jednak, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem i oświadczenie było wzięte pod uwagę, należy przedstawić notariuszowi stosowne dokumenty. Do nich zalicza się dowód tożsamości oraz akt zgonu osoby, po której mamy dziedziczyć spadek.

Odrzucenie spadku u notariusza przez nieletniego

Należy pamiętać, że nie tylko musimy się zrzec niechcianego spadku, ale również musimy zrobić to w imieniu dzieci. Takie oświadczenie nie składamy tylko u notariusza, ale będziemy musieli również przedstawić je na rozprawie sądowej.

Art. 641. Ust. 3¹. Rodzic, składając w imieniu dziecka oświadczenie o odrzuceniu spadku, oświadcza o:

 1. przysługiwaniu mu władzy rodzicielskiej i jej zakresie,
 2. wyrażeniu przez drugiego z rodziców zgody na odrzucenie spadku, chyba że oświadczenie to jest składane wspólnie,
 3. uprzednim odrzuceniu spadku przez któregokolwiek z rodziców,
 4. odrzuceniu spadku przez innych zstępnych rodziców tego dziecka - chyba że przed złożeniem oświadczenia zostało wydane zezwolenie sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka w postaci odrzucenia spadku.

Jaka jest cena odrzucenia spadku?

Niestety nie tylko musimy liczyć się z tym, iż czeka nas wizyta u notariusza, a może nawet w sądzie rodzinnym, jeżeli składamy dokumenty w imieniu naszych nieletnich dzieci. Będziemy także musieli zmierzyć się z tym, aby ponieść koszt z tytułu odrzucenia spadku. Cena podawana przez notariusza jest regulowana rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Dlatego cena za jedną osobę, która będzie ujęta w oświadczeniu o odrzuceniu spadku, wynosi 50 zł netto od osoby, czyli 56 zł brutto.

Nie jest to jedyny koszt, z jakim się trzeba zmierzyć przy odrzuceniu spadku. Ponieważ przedstawiając wszystkie dokumenty, musimy mieć akt zgonu. Najczęściej w tym celu staramy się o odpis zupełny aktu zgonu, którego koszt to 33 zł. Natomiast cena skróconego aktu zgonu, to 22 zł. Koszt odrzucenia spadku w sądzie to 100 zł od każdej osoby.

Odliczenie darowizny od podatku i wcześniejsza spłata kredytu - co warto wiedzieć?

Już wiedząc, jak uniknąć zachowku powinniśmy skupić się również na pozostałych aspektach naszego życia. Mowa jest o tym, chociażby czy wcześniejsza spłata kredytu jest w ogóle możliwa, a także jak wygląda odliczenie darowizny od podatku. Okazuje się, że nie zawsze znamy swoje prawa, przez co możemy całkiem sporo stracić.

Jeżeli interesuje nas to, jak wygląda odliczenie darowizny od podatku, to na taki krok możemy zdecydować się dopiero wtedy, gdy przekazujemy środki finansowe konkretnej organizacji charytatywnej. Od naszego podatku dochodowego nie możemy jednak odliczyć więcej niż 6% naszego całego dochodu. Okazuje się, że limit ten jest pod pewnymi warunkami zniesiony, jeżeli interesuje nas odliczenie darowizny od podatku, którą przekazaliśmy na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Natomiast jeżeli jesteśmy osobami, które właśnie spłacają kredyt hipoteczny, na pewno będzie zależeć nam na tym, aby jak najszybciej pozbyć się naszego długu. Takim rozwiązaniem może być wcześniejsza spłata kredytu. Warto jednak dokładnie przyjrzeć się swojej umowie. Ponieważ w niektórych sytuacjach będziemy zobowiązani do opłacenia prowizji od nadpłacanej kwoty. Jeżeli nasze raty są wyliczane na podstawie zmiennego oprocentowania, to przez pierwsze 3 lata, wcześniejsza spłata kredytu będzie wiązać się z potrąceniem maksymalnie 3% prowizji.

Źródła:

 • https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-cywilnego-16786199/art-640
 • https://krakowskinotariusz.pl/jak-zrzec-sie-spadku.html
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf
 • https://notariusz-centrum.pl/odrzucenie-spadku
 • https://lodz.sr.gov.pl/w-jakim-czasie-mozna-odrzucic-spadek-i-jaka-jest-oplata,sd,mg,193,243,304.html,107
 • https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu
 • https://www.szlachetnapaczka.pl/jedenprocent/artykuly/pomagasz-innym-pomagasz-sobie-odliczenie-podatkowe-z-tytulu-darowizny/
 • https://back2you.pl/prowizja-za-wczesniejsza-splate-kredytu/
ikona podziel się Przekaż dalej