Umowa darowizny – jak powinna wyglądać?

Umowa darowizny pieniędzy – forma zawarcia

Darowizna zachodzi wtedy, gdy ktoś przekazuje część swojego majątku innej osobie, co powoduje jej wzbogacenie się. Najczęściej jako o darowiźnie myślimy o nieruchomościach, które trzeba przekazywać u notariusza, jednakże umowa darowizny może obejmować także inne elementy i mogą zawrzeć ją po prostu dwie osoby bez żadnych świadków. Umowa darowizny samochodu, dzieł sztuki, biżuterii, a wreszcie pieniędzy – w zasadzie wszystko, co cenne może być przedmiotem darowizny.

Darowizna zawsze powinna zostać poprzedzona sporządzeniem odpowiedniej umowy. Nie musi mieć jakiejś konkretnej treści czy formy, to nie zostało określone w przepisach. Jednakże zawsze musi zostać sporządzona na piśmie. Jeśli nie zostanie przygotowana przez notariusza, jest ważna w momencie przekazania pieniędzy.

Co więcej, przekazanie to powinno nastąpić poprzez wykonanie przelewu. Przekazanie gotówki z ręki do ręki nie zawsze jest traktowane przez urząd skarbowy jako wykonanie darowizny. Potwierdzenie przelewu lub przekazu bankowego to najlepszy sposób na to, by udowodnić, że darowizna jest naprawdę ważna.

Wzór umowy darowizny pieniędzy

Zgodnie z zasadą Swobody Umów, darowizna pieniędzy może być kształtowana dowolnie. Umowa darowizny pieniężnej także nie ma żadnego konkretnego określonego przez prawo wzoru. Musi znaleźć się w niej kilka podstawowych elementów, ale poza tym można dodawać dowolne zapisy.

Co jest konieczne w umowie darowizny pieniędzy? Oczywiście dane obu stron umowy (darczyńcy i obdarowanego), a także kwotę, jaka zostaje przekazana, daty i podpisy. Dodatkowo można w takiej umowie umieścić adnotację o tym, na co te środki mają zostać wykorzystane lub pod jakimi warunkami darowizna zostanie przekazana i kiedy.

Aby ułatwić sobie pisanie umowy, możesz sięgnąć po wzór z sieci. W Internecie na wielu stronach są gotowe wzory, które można poprawić i dostosować do swoich potrzeb. Potem tylko wystarczy uzupełnić dane i podpisać umowę. Dobrze przygotowana umowa to gwarancja, że darowizna będzie ważna i nie będzie ciągnęła za sobą żadnych konsekwencji. Sprawdź także ten artykuł na temat zgłoszenia darowizny krok po kroku.

Umowa darowizny w rodzinie – kwoty i zasady

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy jeśli otrzymają pieniądze od najbliższej rodziny – rodziców, dzieci, dziadków, czy w takim przypadku także musi podpisywać umowę darowizny. W końcu to prezent. Czy naprawdę trzeba go zgłosić do urzędu skarbowego?

Wszystko wskazuje na to, że tak. Jednak dzieje się tak, jeśli suma wszystkich pieniężnych i materialnych prezentów z ostatnich pięciu lat przekracza kwotę. Limit jest ustalony dla różnych grup podatkowych. W przypadku najbliższej rodziny – zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwa, ojczyma i macochy kwota ta wynosi 9637 zł. Jeśli prezent jest wyższy, należy to zgłosić do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania darowizny i jest konieczne podpisanie umowy o darowiznę pieniędzy.

Uściśnięcie dłoni nad umową, a także umowa darowizny pieniędzy, umowa darowizny pieniężnej, wzór umowy
Jak wygląda umowa darowizny pieniędzy, czyli umowa darowizny pieniężnej i wzór umowy

W przypadku dalszej rodziny, czyli dzieci i wnuki rodzeństwa, rodzeństwo, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów oraz małżonkowie rodzeństwa a także rodzeństwo małżonków kwota ta może wynosić 7276 zł w ciągu 5 lat. Powyżej niej konieczne jest zgłoszenie do urzędu skarbowego i oczywiście sporządzenie odpowiedniej umowy.

Umowa darowizny pieniędzy – podatek i zgłoszenie darowizny

Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego

Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego trzeba przeprowadzić do pół roku po otrzymaniu pieniędzy. Robi się to za pomocą wniosku SD-3, którego formularz można wydrukować z sieci lub pobrać w urzędzie skarbowym. Jest to oświadczenie o wysokości darowizny.

Czasami, jeśli akt darowizny został przekazany na podstawie aktu notarialnego, zgłoszeniem darowizny do urzędu skarbowego zajmuje się notariusz. Ewentualny podatek zostaje pobrany przez niego w momencie podpisania umowy o darowiznę. W pozostałych przypadkach należy samodzielnie zgłosić otrzymanie środków pieniężnych drogą darowizny.

Umowa darowizny pieniężnej – podatek

Każda darowizna, która zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego oznacza konieczność zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Wyjątkiem jest jednak tak zwana zerowa grupa podatkowa. Jest to grupa wyróżniona z pierwszej grupy podatkowej, czyli najbliższej rodziny. To rodzice, dziadkowie, wnuki, dzieci oraz macocha i ojczym. W przypadku darowizny od nich nie ma konieczności zapłacenia podatku, ale pod warunkiem, że w ciągu 6 miesięcy zgłosisz darowiznę do urzędu skarbowego. Robi się to za pomocą formularza SD-Z2. Podatek od darowizny od rodziców może być więc umorzony. Jeśli jednak nie zgłosisz darowizny w odpowiednim czasie, przyjdzie ci zapłacić i jego.

Wysokość podatku jest zależna od dwóch czynników: stopnia pokrewieństwa z osobą, która podarowała ci pieniądze, a także wysokości darowizny. Podatek oblicza się od kwoty wolnej od podatku, która wynosi odpowiednio:

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku od spadków i darowizn

I grupa podatkowa

9637 zł

II grupa podatkowa

7276 zł

III grupa podatkowa (osoby spoza rodziny)

4902 zł

Obliczanie podatku nie jest proste właśnie ze względu na to, że wysokość procentowa podatku jest zależna od kwoty, którą otrzymałeś. Dzieli się to na 3 limity – do 10278 zł, do 20556 i powyżej tej kwoty. Każdy z tych limitów jest objęty innym pułapem podatkowym i tak na przykład podatek od darowizny od rodziców, która wynosi 10000 zł, to 3%. Wysokość podatku od spadków i darowizn możesz obliczyć na stronie podatki.gov.pl.

ikona podziel się Przekaż dalej