Zasady działania bonu energetycznego

Bon energetyczny – definicja i podstawy prawne

Pierwsze wzmianki o wprowadzeniu bonu energetycznego pojawiły się już w 2013 roku na skutek wytycznych docierających z odpowiednich instytucji Unii Europejskiej. Jednak dopiero w 2014 roku bon energetyczny zaczął funkcjonować i przysługiwać wybranej grupie ludzi. Podstawą prawną do wprowadzenia dopłat do energii elektrycznej była Ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie Prawa energetycznego. Od tego czasu bon energetyczny pomaga tzw. obiorcom wrażliwym. Na 2022 rok zostały zaplanowane zmiany w zasadach działania wyżej wymienionych dopłat. Bon energetyczny zostanie po części zastąpiony tzw. dodatkiem osłonowym.

Bon energetyczny z definicji przysługuje osobom, dla których ceny energii elektrycznej są zbyt wysokie, by mogli regulować bezproblemowo rachunki comiesięczne. Beneficjenci muszą spełniać określone wymagania, a wartość dopłat do prądu jest uzależniona od różnych czynników. Niestety energia elektryczna z roku na rok staje się coraz droższa, dlatego też grono beneficjentów będzie się powiększać. W 2022 roku zanotowano wzrost wartości rachunków o około 25% w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku.

Komu przysługuje bon energetyczny?

Wraz z upływem lat zasady działania bonu energetycznego się zmieniały patrząc choćby na dobór osób do grono beneficjentów. W 2021 roku definicja beneficjenta zawiera w sobie tylko trzy warunki konieczne do spełnienia. Aby dana osoba otrzymała bon energetyczny, musiała wcześniej pobierać dodatek mieszkaniowy, mieć aktywną umowę zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym na dostawy prądu oraz mieszkać w miejscu, gdzie ta energia elektryczna jest dostarczana. Z racji, że sam dodatek mieszkaniowy przysługuje wyłącznie osobom o niskich dochodach, to bon energetyczny również działał na tych samych zasadach.

Rok 2022 przynosi jednak pewne zmiany w zasadach przyznawania bonu energetycznego. Dopłata do prądu będzie zawierać się w tzw. dodatku osłonowym. Co więcej, rekompensata przysługuje również do innych źródeł energetycznych takich jak węgiel czy paliwa węglopochodne. Beneficjenci od tego roku będą musieli spełniać kryterium dochodowe, aby móc uzyskać dopłatę do rachunków za energię elektryczną. Zgodnie z aktualnymi kryteriami dochód nie może być wyższy niż:

  • 1500 zł na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2100 zł na jedną osobę w gospodarstwie jednoosobowym

Wartość bonu energetycznego w 2022 roku

Zasady działania bonu energetycznego w 2022 roku wskazują na różnice w wartości otrzymywanej rekompensaty w zależności od źródła energetycznego oraz ilości osób w gospodarstwie domowym. Im więcej osób zamieszkuje dany dom jednorodzinny, tym większa wartość bonu energetycznego jest możliwa do otrzymania. Poniżej zamieszczono przykładowe wartości dopłat do energii elektrycznej czy innych źródeł ogrzewania:

  • od około 400 zł do 500 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego
  • od około 1150 zł w przypadku gospodarstw domowych sześcioosobowych i większych

Wartość bonu energetycznego może zmieniać się w dowolnej chwili, jeśli zostaną wprowadzone nowe zmiany ze strony rządu. Aktualne stawki obowiązują do 30 kwietnia 2022 roku. Wraz ze wzrostem cen za energię elektryczną, wysokość bonu energetycznego może sukcesywnie wzrastać. Warto na bieżąco sprawdzać najnowsze informacje na stronach rządowych i samorządowych.

Bon energetyczny – porady praktyczne

Dopłata do energii elektrycznej – jak ją otrzymać?

Samo spełnienie warunków do bycia beneficjentem bonu energetycznego nie wystarczy, aby otrzymać dopłatę. Konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie gminy, do które przynależy dane gospodarstwo domowe. Prawidłowe wypełnienie formularza to pierwszy krok do otrzymania dopłaty rządowej. Kolejny krok należy do urzędu gminy, który to ma 30 dni na wydanie swojej decyzji na temat przyznania bonu energetycznego danemu mieszkańcowi. Należy pamiętać, że od negatywnej decyzji można się zawsze odwołać.

Termin składania wniosku o bon energetyczny upłynął 31 stycznia 2022 roku. Na szczęście nie oznacza to, że po tym terminie nie można składać już wniosków. Każdy, kto chce jeszcze ubiegać się o dodatek osłonowy (dawny bon energetyczny), może składać pismo do urzędu gminy nawet do końca października 2022 roku. Jednak im później zostanie złożony wniosek, tym później otrzyma się dofinansowanie. Spóźnialscy mogą liczyć na otrzymanie dopłaty najpóźniej w grudniu 2022 roku. Złożenie wniosku w pierwszym terminie gwarantuje szybkie rozpatrzenie sprawy i wypłatę rekompensaty. Sprawdź także ten artykuł na temat założeń Polskiego Ładu.

Bony energetyczne – o czym warto pamiętać?

Istotnym szczegółem jest fakt, że bon energetyczny przysługuje na dopłatę do przykładowo energii elektrycznej, ale nie na pokrycie konkretnego rachunku. Co to oznacza? Otóż to, że rekompensata przyznawana za podwyżki cen energii elektrycznej może być przeznaczona na inne wydatki gospodarstwa domowego. Nie ma obowiązku opłacenia z tej konkretnej dopłaty wyłącznie rachunku za energię elektryczną czy dostawę węgla do domu. Niemniej jednak założeniem projektu tzw. dodatku osłonowego jest pomoc osobom najuboższym w regulowaniu comiesięcznych rachunków w gospodarstwie domowym jednoosobowym czy wieloosobowym.

Aby otrzymać bon energetyczny, należy spełnić wszystkie konieczne do tego warunki, a przede wszystkim wypełnić wniosek zgodnie z rzeczywistym stanem wiedzy o dochodach. Na potwierdzenie wysokości dochodów konieczne będzie doniesienie odpowiednich dokumentów czy zeznania rocznego z urzędu skarbowego. Szacuje się, że duże grono odbiorców energii elektrycznej w Polsce otrzyma tzw. dodatek osłonowy w 2022 roku. Wzrost cen za prąd z roku na rok jest coraz większy, a nie zanosi się na szybką stabilizację i unormowanie wysokości rachunków comiesięcznych.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 96,2% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły