Dofinansowanie do budowy domu energooszczędnego

Obecnie, w związku z dużym zainteresowaniem ekologią oraz ochroną środowiska, przewiduje się znaczne dofinansowania do budowy domów energooszczędnych. Interesującą możliwością choćby częściowego sfinansowania inwestycji budowy domu mieszkalnego są dopłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jeśli od początku starannie przygotujemy projekt dokładnie planując przebieg całej inwestycji budowlanej domu jednorodzinnego to możemy zyskać budynek o najwyższych obecnie standardach energetycznych, bez konieczności angażowania dodatkowych środków z własnej kieszeni.

Skąd pomysł dopłat do domów energooszczędnych?

Sama idea dopłat wywodzi się bezpośrednio z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która mówi, że do 2021 roku wszystkie nowo powstałe budynki mają się charakteryzować niemal zerowym zużyciem energii.

Głównym założeniem programu jest całkowita zmiana nie tylko mentalności ludzi, ale także dotychczasowych zasad budowania – skłonienia ludzi do myślenia o standardach energetycznych. Zmiana dotknie również producentów materiałów budowlanych, którzy na większą skalę zaczną produkować materiały o bardzo dobrych parametrach izolacyjności termicznej. Zapowiada się więc pewna rewolucja w systemie budowania domów i budynków wolno stojących.

System klasyfikacji budynków podlegających dofinansowaniu ze wskaźnikiem EUco

Najważniejszym czynnikiem, który brany jest pod uwagę podczas klasyfikacji budynków jest wskaźnik EUco, czyli roczne, jednostkowe zapotrzebowanie budynku na energię użytkową przeznaczoną do celów grzewczych.

Dla domów jednorodzinnych wskaźnik EUco przedstawia się następująco:

 • Standard NF40 (dom energooszczędny) – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok)
 • Standard NF15 (dom pasywny) – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok)

Aby dokonać dokładnego obliczenia wskaźnika EUco należy wziąć pod uwagę takie czynniki wpływające na standard energetyczny budynku jak:

 • ilość mieszkańców
 • poziom zacienienia każdego z okien
 • strony świata
 • strefa klimatyczna
 • sposób wentylacji
 • system ogrzewania.

Dostosowywanie projektu do wymagań programu będzie zatem miało indywidualny przebieg.

Dopłaty do domu ekologicznego można wykorzystać do montażu instalacji i rozwiązań, które pozwalają na zwiekszenie efektywności energetycznej budynku.
Dopłaty do domu energooszczędnego - zasady, jak uzyskać dofinansowanie?

Założenia i szczegóły programu „Poprawa efektywności energetycznej”

Główną ideą, jaka przyświecała powstaniu programu, było ograniczenie emisji CO2 oraz oszczędność energii. Stąd właśnie konieczność dofinansowywania tych działań, jeśli owa perspektywa ma zostać w przyszłości osiągnięta. Przewidywaną łączną sumę dopłat do domów energooszczędnych ustala się na 300 mln złotych, a okres wdrażania programu na lata 2013-2022. Oznacza to, że programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może być objętych 12 tysięcy domów jednorodzinnych.

Wysokość dofinansowania jest różna i zależy od standardu energetycznego - wyliczonego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energie użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), a także od dodatkowych, jak np. sprawność instalacji grzewczych i wentylacyjnych.

Jak wybrać firmę do budowy?

Firm oferujących różnego rodzaju domy drewniane, energooszczędne, modułowe czy pasywne jest coraz więcej. Różnią je zarówno cena, jak i jakość budowanych domów. Jak znaleźć tę odpowiednią? Zdecydowanie musisz zdobyć oferty przynajmniej z kilku źródeł, porównać je i dopiero potem podjąć decyzję.

A jak szybko i łatwo uzyskać wiele ofert? Wypełnij ten prosty formularz.. Na jego podstawie otrzymasz kilka ciekawych ofert od sprawdzonych firm.

Sprawdź!

Wysokość dofinansowania dom domów energooszczędnych jest uzależniona od standardu energetycznego i wynosi:

• w przypadku domów jednorodzinnych:

 • standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto
 • standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto

• w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:

 • standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto
 • standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto

Należy pamiętać, że jeśli wskaźnik NF15 nie zostanie osiągnięty, wówczas bierze się pod uwagę ten niższy wskaźnik, czyli NF40 i dotacja zostaje obniżona, aczkolwiek przyznana. Jeśli zaś wskaźnik nie osiągnie nawet poziomu NF40, nie ma co liczyć na przyznanie dofinansowania do domu energooszczędnego.

Dotacje nie są przydzielane dla lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, a jeśli taka sytuacja ma miejsce w budynku mieszkalnym, wówczas dofinansowanie zostanie pomniejszone o powierzchnię użytkowaną pod taką działalność gospodarczą.

Dopłaty do domów energooszczędnych – zasady przyznawania

Przyznawana kwota dotacji jest zawsze niższa od tej wnioskowanej i zostaje wypłacona po realizacji całej inwestycji. W pierwszym etapie wszystkie koszty należy zatem pokryć z własnej kieszeni. Wszystkie działania, dla których przeznaczone jest dofinansowanie muszą zostać zrealizowane do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu. To bardzo ważna informacja, ponieważ nie zaliczają się do tego żadne inwestycje, które zostały podjęte wcześniej. Certyfikat standardu energetycznego NF40 lub NF15 zostanie przydzielony wraz z wypłatą dotacji. Beneficjentowi może zostać przyznany wyłącznie jeden kredyt, od którego musi zapłacić należy podatek.

Materiały sponsorowane
Najpopularniejsze pompy ciepła

Zastanawiasz się jaką pompę ciepła wybrać? Sprawdź najczęściej wybierane modele pomp ciepła przez internautów. Te ceny Cię zaskoczą!

O dofinansowanie do budowy domu energooszczędnego mogą się ubiegać osoby fizyczne, które posiadają dom na własność lub współwłasność. Może to być także budynek zakupiony od dewelopera zarządzany przez spółdzielnię mieszkaniową. Dofinansowaniu podlegają takie przedsięwzięcia, jak budowa i zakup domu jednorodzinnego, a także lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym, wielorodzinnym.

Niektóre firmy oferujące budowę domów energooszczędnych od A do Z oferują kompleksową pomoc również przy uzyskaniu dopłaty. Jeżeli chciałbyś otrzymać konkretną ofertę na budowę domu energooszczędnego od takiej firmy, kliknij tu i wypełnij formularz, skontaktuje się z Tobą sprawdzona firma.

Możliwe koszty kwalifikowane inwestycji

]Dopłaty do budowy domu energooszczędnego mogą zostać wykorzystane na następujące elementy inwestycji:

 • koszt budowy domu jednorodzinnego lub zakup gotowego budynku wolno stojącego
 • zakup lokalu mieszkalnego
 • projekt budowlany
 • weryfikacja projektu budowlanego
 • koszty otrzymania potwierdzenia standardu energetycznego
 • zakup i montaż elementów konstrukcyjnych budynku (stolarka okienna, drzwiowa; izolacja ścian, dachów, stropów itp.)
 • zakup i montaż układów wentylacji z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż instalacji ogrzewania
 • zakup i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, a także elektrycznej

Do kosztów kwalifikowanych nie można wliczać elementów wykończenia mieszkania.

Wysokość dopłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wynika z kosztów kwalifikowanych, ale nie może przekroczyć ich łącznej wartości.

Dofinansowanie do budowy domu wymaga załatwienia wielu rożnych formalności, dokumentów i wniosków różnego rodzaju.
Dopłaty do domu energooszczędnego - zasady, jak uzyskać dofinansowanie?

Formalności związane z dofinansowaniem do domu energooszczędnego

Aby ubiegać się o dotację należy złożyć we właściwym banku dwa dokumenty: wniosek o dotację (na specjalnie przygotowanym formularzu), a także wniosek o kredyt.

Program prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących bankach:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Deutsche Bank PBC S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • SGB-Bank S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje podpisanie umowy z bankiem. Upoważniony do tego celu weryfikator sprawdza budynek mieszkalny pod kątem koniecznych warunków. Na koniec spisuje protokół regulacji systemu wentylacyjnego, protokół regulacji systemu grzewczego, test szczelności, badania termowizyjne, sprawdza jakość robót budowlanych oraz procesu budowlanego, jak materiały i komponenty budowlane, dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania, a także wymagania jakościowe.

Bardzo ważna jest także poprawność oraz jakość robót wykonywanych przez ekipę budowlaną, dlatego na etapie tworzenia projektu warto pokusić się o sprawdzonych fachowców, którzy posiadają wymagane doświadczenie w tego typu zaawansowanych pracach. Brak profesjonalnej kadry technicznej może się przyczynić do negatywnej oceny weryfikacji.

Weryfikator skrzętnie rozpatruje wszystkie dokumenty ponownie obliczając wartość zapotrzebowania na energię cieplną budynku. Może się zdarzyć, że budynek negatywnie przejdzie proces weryfikacji. Nie oznacza to jednak braku szans na ponowne ubieganie się o dotację. Istotne jest jednak w miarę szybkie usunięcie i naprawienie wykrytych błędów, wad i nieprawidłowości. Właściciel nieruchomości musi tego dokonać na własny koszt i po raz kolejny wystąpić z wnioskiem  w celu przeprowadzenia powtórnej weryfikacji.

Ostatnim etapem ubiegania się o dotacje na domy energooszczędne jest złożenie protokołu z pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, odpisu z księgi wieczystej nieruchomości potwierdzającego własność beneficjenta, a także listy sporządzonej przez weryfikatora. Jeśli wszystkie te dokumenty są kompletne i zgodne z założeniami programu, wówczas dotacja przekazywana jest przez NFOŚiGW na rachunek bankowy beneficjenta w terminie 30 dniu. Dofinansowanie trafia następnie na rachunek kredytowy beneficjenta i traktowana jest jako poczet spłaty kapitału kredytu.

Warto także wspomnieć, że przez okres nie krótszy niż trzy lata beneficjent jest zobowiązany utrzymać efekt przedsięwzięcia, na które uzyskał dotację z NFOŚiGW. Weryfikator w każdej chwili może bowiem przeprowadzić wyrywkowe badania termowizyjne oceniając czy obecny stan inwestycji jest zgodny z założeniami projektu.

Zainteresowanie projektem dopłat do budowy domów energooszczędnych

Na chwilę obecną zainteresowanie projektem jest stosunkowo niewielkie. W latach 2014-2015 wykonano zaledwie 13,2% planu, czyli spożytkowano tylko 2,5 miliona złotych ze środków ku temu przeznaczonych. Plan zakładał 18,955 mln zł. Lata 2016-2018 przewidują wykorzystanie 281 milionów zł. Okazuje się, że są duże szanse pozyskania środków, jeśli tylko projekt spełni wszelkie wymagania, a właściciela nieruchomości nie odstraszą dość wymagające procedury.

Korzyści płynące z programu dofinansowania domów energooszczędnych

Każdy budynek, który otrzymał jeden z certyfikatów NF40 lub NF15 znacznie zyskuje na wartości w perspektywie późniejszej odsprzedaży. Ponadto koszty eksploatacji takiego domu jednorodzinnego spadają i są niższe, aniżeli w przypadku domów pasywnych. Dopłata do kredytu staje się realnym elementem przedsięwzięcia i pokrywa dużą część kosztów inwestycyjnych.

Okazuje się, że dofinansowanie do domu energooszczędnego może być całkiem dobrym rozwiązaniem, wartym rozważenia podczas planowania inwestycji budowlanej dla potrzeb mieszkalnych. Uzyskany standard energetyczny na pewno podniesie wartość budynku, szczególnie w związku z perspektywą zmieniających się unijnych przepisów budowlanych i działań proekologicznych. Poza tym przyniesie to realny komfort użytkowania takiego domu jednorodzinnego wraz z niższymi rachunkami za ogrzewanie.

Przypominamy, że wypełniając ten formularz możesz dostać wyjątkowo atrakcyjną ofertę na budowę domu energooszczędnego lub pasywnego w bardzo krótkim czasie.

Powiązane artykuły