Jaki jest wiek emerytalny?

Emerytura jest świadczeniem finansowym, które wpływa co miesiąc osobom, które mają osiągnięty tak zwany wiek emerytalny lub też przepracowały odpowiedni staż. Dzięki temu takie osoby nie muszą się martwić, iż pozostaną całkowicie bez środków finansowych. W Polsce w 2017 roku nastąpiło obniżenie wieku emerytalnego. Dlatego od 1 października 2017 roku, za wiek emerytalny uznaje się, gdy kobieta kończy 60 lat, a mężczyzna 65 lat.

Oczywiście istnieją pewne sytuacje, kiedy niektóre osoby aktywne zawodowo osiągają wiek emerytalny znacznie wcześniej. Do tej grupy zaliczają służby mundurowe, które obejmują policję oraz żołnierzy zawodowych. Od 1 lipca 2019 roku, mundurowi mogą ubiegać się o emerytury po wypracowanym stażu wynoszącym 25 lat pracy. Natomiast wcześniej dla nich wiek emerytalny wynosił 55 lat.

Warunki przyznania emerytury

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdziemy dokładną informację o tym, kiedy możemy ubiegać się o świadczenie emerytalne. Taka informacja dotyczy wszystkich osób, które są urodzone po 31 grudnia 1948 roku. Emerytura zatem będzie wypłacona, jeśli:

 • Zostanie osiągnięty wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn
 • Zostaną opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego bądź też ubezpieczenia emerytalnego i rentowych. W tym przypadku minimalna liczba wypracowanych dni wynosi 1 dzień. Liczą się tutaj zarówno składki opłacone przez pracodawcę, a także podczas prowadzenia swojej działalności pozarolniczej.
 • W momencie, gdy nie będzie przyznana emerytura z powodu ukończonego podwyższonego wieku emerytalnego

Ile wynosi minimalna emerytura po odbyciu wymaganego stażu pracy?

Chociaż w powyższych zasadach, nie ma żadnej informacji o tym, że emerytura nie zostanie przyznana, jeżeli ktoś nie ma wypracowanych lat do emerytury, to jednak wypłacanie świadczenia nie jest już takie oczywiste. Mianowicie minimalna długość stażu pracy, aby wysokość emerytury była wyrównana do minimalnej kwoty, nawet jeżeli taka osoba nie uzbiera odpowiedniego kapitału na swoim koncie, wynosi 20 lub 25 lat.

Natomiast poniżej tego stażu wysokość emerytury jest wyliczany na podstawie kapitału zgromadzonego na koncie takiej osoby. Dlatego, nawet jeżeli teoretycznie takiej osobie przysługuje emerytura, to można spodziewać się, że świadczenie będzie wyjątkowo niskie. Warto jednocześnie mieć na uwadze, iż każdego roku dochodzi do waloryzacji świadczenia emerytury, dzięki czemu rzeczywiście dochodzi do podwyżek świadczenia. Minimalna wysokość emerytury w 2022 roku wyniosła 1338,44 złotych brutto. To oznacza, że emeryt, który po ukończonym stażu pracy może spodziewać się kwoty w wysokości 1217,98 złotych netto. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie pracy.

Jaka emerytura bez lat pracy wypracowanych będzie się należała?

Powyżej widzimy, ile wynosi minimalna wysokość emerytury, jeżeli zadbamy o odbycie wymaganego stażu pracy. Jednak zdarzają się sytuacje, w których ten staż pracy nie był zrealizowany. Wiemy, również, że to, jaka emerytura bez lat pracy będzie się należeć, zależy od zgromadzonego kapitału, który był gromadzony ze składem społecznych, emerytalnych i rentowych.

Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób można wyliczyć wysokość swojego świadczenia, jeżeli nie będzie przysługiwać nam wyrównanie do minimalnej kwoty, jaką będzie wypłacać nam państwo. Nie są to niestety proste wyliczenia, ponieważ na przestrzeni ostatnich lat prawo zmieniało się wielokrotnie. I dużo zależy od tego, czy byliśmy objęci takimi zmianami, a także, kiedy to nastąpiło.

Na szczęście do czynienia mamy z wieloma kalkulatorami, które pomogą nam wyliczyć, jaka emerytura bez lat pracy nam się należy. Z takiego kalkulatora możemy skorzystać na wielu serwisach internetowych poświęconej tematyce składek ubezpieczeniowych oraz podatków. Natomiast, jeżeli poszukujemy najbardziej sprawdzonego kalkulatora, to takie narzędzie znajdziemy na stronie ZUS-u. Urząd udostępnia nam dwa kalkulatory w wersji uproszczonej oraz wersji zaawansowanej.

Korzystając z kalkulatora w wersji uproszczonej, musimy podać takie informacje jak:

 • Ostatnia Informacja o stanie konta w ZUS za rok 2020, 2019 lub 2018
 • Płeć
 • Miesiąc i rok urodzenia (musi być to przynajmniej styczeń 1949 rok)
 • Kwota zwaloryzowanych składek - w tym miejscu wpisujemy, kwotę zwaloryzowanych składek z naszego konta, jednocześnie omijając składki, które wpływały na OFE oraz subkonto
 • Kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego - w informacji uwzględniona jest również kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego przed 1999 rokiem. Jeżeli ZUS określił tę kwotę jako 0 zł, to kapitał początkowy nie będzie uwzględniony w wyliczeniach.
 • Zwaloryzowana kwota ogółem na subkoncie - w tej kwocie zaliczają się nie tylko wpłacone składki, ale również naliczone odsetki, opłata prolongacyjna, a także środki, które zostały zwrócone z OFE
 • Kwota ze składek za 12 miesięcy kalendarzowych - w tym miejscu należy wpisać sumę składek, jaka została zapisana w I filarze
 • Deklarowany wiek przejścia na emeryturę w latach i miesiącach
 • Rok rozpoczęcia lub wznowienia pracy
 • Oznaczenie, czy jest się członkiem OFE lub właścicielem subkonta - jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to również należy określić kwotę środków zgromadzonych w OFE
 • Procent przeciętnego wynagrodzenia w przyszłości
Pieniądze na emeryturę, czyli jaka emerytura bez lat pracy i jej wysokość
Jaka emerytura bez lat pracy, czyli ile wyniesie emerytura bez osiągnięcia lat pracy

Co możemy znaleźć w zaawansowanej wersji kalkulatora? Wiele danych się powtarza, takich jak data urodzenia, kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego, zwaloryzowana kwota ogółem na subkoncie, czy też rok rozpoczęcia lub wznowienia pracy. Oprócz tego, w kalkulatorze umieszczamy informację o miesięcznym obecnym wynagrodzeniu brutto. Podając dane w obydwóch kalkulatorach, możemy spodziewać się wyliczenia emerytury, jaką będziemy otrzymywać po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Czym jest emerytura powszechna?

Mając na uwadze, jaka jest minimalna wysokość emerytury, a także jaka emerytury bez lat pracy będzie dla nas przeznaczona i w jaki sposób możemy ją obliczyć, z pewnością będzie nas interesować także to, czym jest tzw. emerytura powszechna. Tak naprawdę emerytura powszechna nie będzie dla nas niczym zaskakującym. Ponieważ jest to świadczenie emerytalne przyznawane po osiągnięciu wieku emerytalnego, które określane jest również wiekiem powszechnym.

Czy w takim razie, należy się emerytura powszechna, jeżeli otrzymywaliśmy dotychczas rentę z tytułu niezdolności do pracy? Okazuje się, że możemy złożyć taki wniosek, jeżeli osiągniemy obniżony wiek emerytalny. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie złożony, i tak po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego, zostanie przyznana emerytura powszechna. Osoby, które są nadal aktywne zawodowo, z pewnością będą chciały się również dowiedzieć, czy można mieć dwie umowy o pracę, a także jak napisać wypowiedzenie z pracy. Takie porady mogą się przydać, gdy życie układa się według rozmaitych scenariuszy.

ikona podziel się Przekaż dalej