Świadczenie przedemerytalne – co to jest?

Zasiłek świadczenie przedemerytalne

Osoby będące tuż przed wiekiem emerytalnym (4 lata) są chronione przed zwolnieniem. Jeśli mają umowę o pracę na czas nieokreślony pracodawca nie może ich zwolnić inaczej niż poprzez rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (tak zwana dyscyplinarka). I chociaż wydaje się to faktycznie dostateczną ochroną przed utratą pracy tuż przed otrzymaniem emerytury, jest od tej zasady wiele wyjątków. Mnóstwo ludzi może utracić pracę w tym okresie. Dotyczy to osób pracujących na umowę o pracę na czas określony lub osób pracujących na umowę-zlecenie. Mogą zostać zwolnieni w przypadku zwolnień grupowych lub zakończenia funkcjonowania firmy.

W tym wieku bardzo trudno jest znaleźć pracę, dlatego państwo zaproponowało im zasiłek – świadczenie przedemerytalne. Komu przysługuje? Przede wszystkim tym, którzy mają długi staż pracy i nie z własnej winy straciły zatrudnienie. Jest należne także osobom, którym ustało prawo do renty lub świadczenia pielęgnacyjnego na osobę niepełnosprawną i nie mogą znaleźć pracy. Jednak aby otrzymać prawo do wypłacania świadczenia, należy spełnić ustawowo określone warunki.

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne trzeba spełniać także warunki wieku. Mężczyźni muszą mieć skończone 61 lat a kobiety 56. Określa to ustawa – świadczenie przysługuje tym, którzy do normalnego wieku emerytalnego mają 4 lata. W przypadku osób wykonujących pracę w warunkach niebezpiecznych oczywiście ten wiek jest niższy. I tutaj także kobiety i mężczyźni mają inne progi wieku. Świadczenie przedemerytalne kończy się w momencie przyznania prawa do emerytury.

Świadczenie przedemerytalne a pomostówka

Czasami te dwa pojęcia: świadczenie przedemerytalne i pomostówka mylą się. To dlatego, że w obu przypadkach chodzi o zasiłek wypłacany osobom, które nie mogą znaleźć pracy i otrzymać wynagrodzenia, a jeszcze nie przysługuje im emerytura, bo nie osiągnęły odpowiedniego wieku (60 lat kobiety i 65 mężczyźni).

Pomostówka, czyli emerytura pomostowa jest nieco wyższa, ale przysługuje tylko osobom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i ma co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach (i rozpoczęły tę pracę przez 1 stycznia 1999 r.). Tutaj także są inne warunki wiekowe – kobiety muszą mieć 55 lat, mężczyźni 60. To dwa różne świadczenia i możesz wystąpić tylko o jedno z nich. Jeśli spełniasz warunki, lepiej wybierz tak zwaną pomostówkę, ponieważ jest po prostu wyższa. Aby otrzymać świadczenie musisz złożyć odpowiedni wniosek do ZUS.

Świadczenie przedemerytalne – zasady przyznawania

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne – wspólne zasady przyznawania

ZUS rozpatruje wnioski o przyznanie świadczenia przedemerytalnego uwzględniając kilka czynników. Są one podzielone na zasady ogólne i indywidualne, a otrzymanie świadczenia nie jest takie łatwe. Komu należy się zasiłek według warunków wspólnych?

Są to oczywiście osoby, które mają długi staż pracy. To trudna sytuacja: nie można jeszcze iść na emeryturę, ale trudno znaleźć nową pracę. Świadczenie należy się takiej osobie, jeśli:

  • przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych (konieczny jest dokument potwierdzający z urzędu pracy).
  • jest zarejestrowana jako bezrobotny,
  • nie odmówiła urzędowi pracy przyjęcia zatrudnienia bez uzasadnionej przyczyny,
  • złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia wydania wspomnianego wyżej dokumentu z urzędu.

Warunki braku podjęcia pracy nie obejmują zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W takim przypadku można złożyć wniosek o świadczenie w ciągu 30 dni od ustania prac tego rodzaju.

Przekroczenie terminu składania wniosku oznacza automatyczną odpowiedź odmowną, ale można złożyć wniosek o przedłużenie terminu i przejść całą procedurę raz jeszcze. Do wniosku należy dostarczyć dokumenty z urzędu pracy oraz świadectwo pracy. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o świadczeniach i zasiłkach.

Indywidualne zasady przyznawania świadczenia

Jednak złożenie wniosku i spełnianie warunków wspólnych nie oznacza, że zostanie wydana pozytywna decyzja. Wszystko zależy od tak zwanych warunków indywidualnych, które ocenia ZUS. A to znaczy, że nie każdemu kto spełnia warunki należy się świadczenie. Urzędnik ocenia także wiek kandydata (co najmniej 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni).

Warunki indywidualne to także staż pracy oraz przyczyny, przez które został rozwiązany stosunek pracy. Zasady przyznawania dotyczą także rodzaju umowy świadczenia pracy. W przypadku kobiety do stażu nie dolicza się urlop macierzyński i wychowawczy. Zarówno one jak i mężczyźni muszą liczyć się z tym, że odliczane są także zwolnienia zdrowotne czy urlopy dla podratowania zdrowia. W tym wypadku nie liczy się dochód ani podatek dochodowy, który był płacony wcześniej.

Świadczenie przedemerytalne – wysokość

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Wysokość świadczenia przedemerytalnego jest różna i zmienia się wraz ze zmianami inflacji i płacy minimalnej. Jest waloryzowane co roku. W 2021 roku wysokość świadczenia wynosi 1260,99 zł.

Obecnie powstaje ustawa o zmianie ustawy o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który przewiduje wzrost świadczenia o wskaźnik waloryzacji co roku. Jednak z zastrzeżeniem, że wzrost ma być nie mniejszy niż 50 zł. Ustawa ma sprawić, by wtedy, kiedy nie można iść na emeryturę, można było spokojnie żyć z zasiłku w razie niemożności znalezienia pracy.

Otrzymując świadczenie emerytalne należy wypełnić deklarację PIT. Nie po to, by obliczyć podatek dochodowy, lecz po to, by sprawdzić, czy świadczenie zostało wypłacone w odpowiedniej wysokości.

Świadczenie przedemerytalne a 13 i 14 emerytura

Świadczenie przedemerytalne nie wyklucza możliwości pobierania tak zwanej trzynastki i czternastki. W momencie ich ogłoszenia, dodatkowa wypłata przysługuje zarówno osobom, które mają przyznaną emeryturę, jak i te, które mają emeryturę pomostową lub świadczenie przedemerytalne.

W listopadzie 2021 roku ma się pojawić tak zwana czternastka, czyli 14 emerytura. Ustawa wprowadzająca 14-stkę jednak ma kilka zastrzeżeń. Komu przyznana zostanie ta emerytura? Nie każdy może ją otrzymać – istnieje próg dochodu, powyżej którego emerytura nie obowiązuje. Jednak wysokość zasiłku przedemerytalnego jest tak niska, że każdy spełnia te warunki i może liczyć na dodatkowe wsparcie.

ikona podziel się Przekaż dalej