Odsetki podatkowe i ustawowe – podstawowe informacje

W polskim prawodawstwie istnieje kilka rodzajów odsetek. Ich wysokość jest regulowana prawnie. Odsetki ustawowe to te, które reguluje Kodeks cywilny. Stosuje się je zarówno w przypadku umów między firmami i kontrahentami (umowy B2B), jak i w przypadku umów między osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Oznaczają zaległości względem innych osób i podmiotów gospodarczych. To właśnie odsetki ustawowe to te odsetki karne, które nalicza ci operator telefonu za niezapłacony rachunek lub osoba, od której pożyczyłeś pieniądze. Oczywiście są to tylko odsetki naliczone za zwłokę w spłacie i oblicza się je wyłącznie dla zaległości. Ich maksymalna wysokość za opóźnienie jest ustalona w Kodeksie cywilnym i wynosi 5,6% rocznie.

Odsetki podatkowe natomiast to zupełnie inny rodzaj zobowiązania. Są one naliczane przez organy skarbowe, jeśli nie uregulujesz zaległości podatkowych. Musisz je zapłacić, jeśli na czas nie wpłacisz pieniędzy za podatek dochodowy, podatek od darowizny, a przedsiębiorcy, jeśli zapomną o podatku VAT. Sposób naliczania odsetek podatkowych reguluje Ordynacja podatkowa. Jest to maksymalnie 8% rocznie.

Jak obliczyć wysokość odsetek ustawowych i podatkowych

Wydawałoby się, że obliczenie wysokości odsetek ustawowych i podatkowych nie jest trudne. W końcu procenty to temat z lekcji matematyki z końcowych klas szkoły podstawowej. I w teorii tak faktycznie jest.

Wyobraźmy sobie, że nasze zaległości wynoszą 1000 zł, a zwłoka w ich spłacie wynosi 60 dni – dwa miesiące. Oznacza to, że musisz zapłacić odsetki odpowiadające 2/12 (dwa miesiące z dwunastu) rocznego oprocentowania. Wychodzi to mniej więcej 1,33% od zaległej kwoty czyli 13 zł i 30 groszy.

Nie jest to jednak takie proste. Okazuje się, że liczenie odsetek rządzi się swoimi prawami, a obliczanie ich wysokości jest inne w przypadku ustawowych i podatkowych. Co trzeba wiedzieć, by naprawdę dobrze je obliczyć.

Liczenie odsetek podatkowych lub ustawowych – sposoby naliczania

Odsetki ustawowe nalicza się za opóźnienie, czyli za każdy dzień zwłoki w spłacie. Ustawa określa, że termin, kiedy przestają być naliczane to data wykonania przelewu lub przekazu, a nie jego zaksięgowania na kącie. Odsetki ustawowe mogą być liczone w najprostszy sposób – czyli podany w przykładzie powyżej, ale jest to zależne od konkretnej umowy. Można w nich zawrzeć informacje, że po miesiącu czy tygodniu odsetki kapitalizują się, a kolejne są obliczane od powiększonej o wcześniejsze podstawy. Taka sytuacja zdarza się jednak rzadko. Na dodatek jeśli termin spłaty przypada w niedzielę lub inne dni wolne od pracy, spłata odsetek jest przesunięta na kolejny dzień roboczy. Sprawdź także ten artykuł z poradami, jak obliczyć całkowity koszt kredytu.

Liczenie odsetek podatkowych jest jednak trudniejsze. Chociaż wynoszą one obecnie 8% (jest to zmienne, zawsze jest to dwukrotność podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego), można je zmniejszyć lub zwiększyć. Obniżenie o 50% odsetek jest możliwe, jeśli podatnik sam dokona korekty w ciągu 6 miesięcy. Można także złożyć tak zwany czynny żal, jeśli odsetki są wynikiem źle obliczonego podatku PIT. Jeśli zapłacisz zaległość w ciągu 7 dni, możesz zapłacić jedynie połowę naliczonych odsetek. Odsetki podatkowe nalicza się za dni robocze. To znaczy, że jeśli termin zapłaty upływa w sobotę lub niedzielę albo w święta, tych dni nie liczy się jako zaległości, więc nie naliczają się za nie odsetki karne. Odsetek podatkowych nie musisz płacić także wtedy, jeśli ich wartość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za nadanie poleconego listu. W 2021 roku należy zapłacić odsetki, jeśli są wyższe niż 8 zł.

Obniżenie wysokości odsetek podatkowych jest możliwe, ale niestety trzeba mieć się na baczności. Może okazać się, że będziesz musiał dopłacić więcej! Odsetki za zwłokę mogą być także wyższe! Wynoszą nawet 150% podstawowej kwoty, jeśli dotyczą podatku akcyzowego lub podatku VAT (od towarów i usług).

Kalkulator odsetkowy, czyli ułatw sobie zadanie

Jak widać dokładnie obliczenie odsetek nie jest łatwe. Każde opóźnienie niesie ze sobą konsekwencje, ale mogą być one bardzo różne. Dlatego powstało coś takiego, jak kalkulator podatkowy. Możesz znaleźć go bez problemu w sieci.

Urządzenie jest bardzo proste. Wpisujesz wysokość zaległej kwoty, datę, kiedy miała nastąpić wpłata i datę, kiedy zamierzasz uregulować zobowiązanie. Należy także wybrać z listy rodzaj zobowiązania – w końcu inaczej będzie w przypadku opłaty za użytkowanie wieczyste, a inaczej jeśli chodzi o VAT.

Kalkulator pomoże ci szybko obliczyć wysokość odsetek. Odsetki podatkowe należy wpłacić na odpowiednie konto po zaokrągleniu. Jeśli wyjdzie ci kwota 18,21 zł, musisz przelać 18 zł, jeśli 18,56 zł – 19 zł. Zawsze należy operować pełnymi kwotami.

ikona podziel się Przekaż dalej