Dlaczego banki praktycznie przestały udzielać kredytów na budowę na działce rolnej?

Z dniem 1 maja 2016 roku weszła w życie Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Zmiany miały (przynajmniej w teorii) utrudnić wykup polskich gruntów przez inwestorów pochodzących z zagranicy. W akcie poświęconym księgom wieczystym i hipotece pojawił się nowy zapis. Jego sformułowanie znacznie utrudniło bądź wręcz uniemożliwiło przydzielanie kredytów hipotecznych pod budowę domu na działce rolnej. Nowy zapis traktował, że suma ustanowionej hipoteki nie może być większa niż wartość rynkowa nieruchomości ustalona w chwili ustanowienia hipoteki.

W praktyce banki przydzielając kredytu ustanawiały wysokość zabezpieczenia hipotecznego w oparciu o wartość przyszłej, wybudowanej już nieruchomości. Było to dla nich solidne zabezpieczenie kredytowanych zasobów finansowych. Nowy zapis w ustawie uniemożliwił takie działania, a co za tym idzie uniemożliwił bankom ustanowienie odpowiedniej wysokości zabezpieczenia. Od tej chwili działka rolna przeznaczona pod budowę nieruchomości przestała być wystarczającym źródłem zabezpieczania hipotecznego. Kredytobiorcy musieli ustanawiać hipotekę na rzecz innej nieruchomości bądź całkowicie zrezygnować z kredytowania inwestycji.

Szybka nowelizacja ustawy

Feralny zapis został szybko usunięty na mocy nowelizacji uchwalonej 6 lipca 2016 roku. Nowela przywróciła stan prawny obowiązujący przed 1 maja 2016 roku. Od tej pory banki mogły znów ustanawiać zabezpieczenie hipoteczne w oparciu o wartość wybudowanej już nieruchomości. Suma ta nie jest już w żaden sposób powiązana w wartością ustaloną z chwilą ustanowienia hipoteki. W praktyce oznaczało to odblokowanie kredytowania hipotecznego nieruchomości budowanych na działkach rolnych.

Kredyt na budowę domu na działce rolnej może być dość trudny do uzyskania. Czasami jego otrzymanie nie jest możliwe, zależy to od wielkości działki.
Kredyt na budowę domu na działce rolnej 2017 – tylko dla działek poniżej 3000 m2

Problemów z uzyskaniem kredytu na budowę na działce rolnej ciąg dalszy


Czy wiesz, że...

W zależności od doradcy kredytowego koszt kredytu w tym samym banku może być wyższy lub niższy nawet o kilka tysięcy złotych? Dlatego warto porównać warunki przynajmniej u kilku doradców. My polecamy wypełnienie krótkiego formularza na naszej stronie - na jego podstawie skontaktujemy Cię z bardzo solidnym pośrednikiem kredytowym oferującym korzystne rozwiązania w wielu bankach.

Sprawdź!

Warto podkreślić, że Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadziła także inne zapisy, które wpłynęły na przydzielanie kredytów hipotecznych. Chodzi tu o utrudnienie sprzedaży działek rolnych o powierzchni powyżej 3 000 m2. Bank może odmówić kredytowania budowy na działkach rolnych o takiej lub większej powierzchni. Przyczyną jest właśnie utrudniona sprzedaż nieruchomości. Bank może mieć w tej sytuacji uzasadnione wątpliwości dotyczące zabezpieczenia hipotecznego. Jeśli kredytobiorca zaprzestanie spłacać kredyt, wówczas nieruchomość przejdzie na rzecz banku. Według nowych zapisów prawnych działka rolna o powierzchni powyżej 3 000 m2 musi być w pierwszej kolejności zaoferowana rolnikowi. Ten z kolei może zaoferować mniejszą cenę za wykup nieruchomości. Owa sytuacja sprawia, iż banki mają obawy dotyczące swojego zabezpieczenia hipotecznego oraz ewentualnego odzyskania jego wartości. W efekcie przyznawanie kredytu na budowę domu na działce rolnej o powierzchni 3 000 m2 nadal jest utrudnione.

Omawiane powyżej sytuacje dotyczą jedynie działek rolnych. Kredytowanie inwestycji na działkach budowlanych rządzi się zupełnie innymi, niezmiennymi prawami. Dlatego w przypadku gruntów o powierzchni przekraczającej 3 000 m2 najkorzystniej będzie zmienić ich przeznaczenie z rolnych na budowlane.

ikona podziel się Przekaż dalej