Pożyczka od osoby prywatnej – najważniejsze zasady i reguły

Na wstępie określmy, czym w zasadzie jest pożyczka od osoby prywatnej. Tak zwana pożyczka pozabankowa nie wymaga pośrednictwa bankowego. Strony umowy same określają zasady spłaty i wysokość zobowiązania. Pożyczka od osoby prywatnej to innymi słowy zobowiązanie finansowe zaciągnięte u osoby fizycznej. Pożyczki można zaciągać u osób prywatnych (na przykład u członków rodziny) bądź w firmie (pożyczka pozabankowa).

Prawo reguluje najważniejsze zasady udzielania pożyczek prywatnych. Istnieją ściśle określone zasady, a w wielu przypadkach również konieczność odprowadzenia podatku od pożyczki. Co bardzo istotne, pożyczanie kwot powyżej 1 000 zł wymaga spisania pisemnej umowy. W umowie musi znajdować się kwota pożyczki i reguły dotyczące sposobu oraz terminu spłaty.

Pożyczka od ludzi prywatnych może być przekazana w formie gotówki bądź przelewu. Drugi sposób jest znacznie częściej stosowany. Warto pamiętać o konieczności odprowadzenia podatku od pożyczki. Co do zasady, obwiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na pożyczkobiorcy. Z opłaty zwolnione są jedynie osoby należące do tak zwanej zerowej grupy podatkowej (rodzeństwo, małżonkowie). Ze zwolnienia można skorzystać jedynie wtedy, gdy pieniądze z pożyczki zostały przekazane za pomocą przelewu bądź przekazu podatkowego. Prywatna pożyczka przekazana w gotówce nie podlega zwolnieniu z opodatkowania PCC, nawet jeśli strony umowy należą do zerowej grupy podatkowej.

Pozabankowa pożyczka od osoby prywatnej – umowa

Pożyczanie pieniędzy od ludzi prywatnych wymaga dokładnego przygotowania. Podstawą jest oczywiście umowa pożyczki, która określa kwotę pożyczki, a także najważniejsze zasady jej spłaty. Umowa powinna wskazywać konkretną kwotę pożyczki oraz termin jej przekazania. W dokumencie muszą znajdować się również informacje o odsetkach i sposobie spłaty.

Pozabankowa pożyczka prywatna może obejmować zabezpieczenie finansowe pożyczkodawcy. Będzie to tak zwana pożyczka pod zastaw. Pożyczkodawca pożycza pieniądze, a pożyczkodawca oddaje umówione mienie pod zastaw. Jeśli pieniądze z pożyczki nie zostaną zwrócone, pożyczkodawca będzie miał prawo do zachowania mienia przekazanego pod zastaw. Dlatego warto dokładnie przeczytać i przeanalizować wszystkie zapisy umów pożyczkowych od ludzi prywatnych.

Pożyczka od osoby prywatnej (tak zwana prywatna pożyczka pozabankowa) może zostać udzielona w dowolnym miejscu. Niektóre firmy oferują pożyczki przez internet (tak zwane chwilówki). Pożyczanie pieniędzy od nieznanych osób powinno być dobrze przemyślane. Z pewnością warto przeanalizować wszystkie reguły i zasady, które spisano w formie pisemnej. Pożyczka prywatna może być również zawarta pomiędzy znajomymi lub członkami rodziny. W tym przypadku to strony umowy dokonują ustaleń, określają reguły i spisują je w formie pisemnej. Polskie prawo dopuszcza udzielanie prywatnych pożyczek na procent. Wysokość oprocentowania powinna być jasno określona w zapisach umowy. Prawidłowo sporządzony dokument powinien także zawierać zasady naliczania odsetek lub sposobu postępowania w przypadku niespłacenia zobowiązania. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o pożyczkach.

Pożyczka pozabankowa od ludzi prywatnych a podatek PCC

Pożyczka prywatna może wiązać się z koniecznością opłacenia tak zwanego podatku od pożyczki. W rzeczywistości chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych PCC. Pieniądze z pożyczki powinny być rozliczone przez pożyczkobiorcę w Urzędzie Skarbowym.

Według aktualnych zapisów prawa, podatek PCC należy odprowadzić od każdej pożyczki zaciąganej od osób prywatnych. Z owego obowiązku zwolnione są jedynie umowy zawierane pomiędzy osobami należącymi do zerowej grupy podatkowej. W zerowej grupie podatkowej znajdują się małżonkowie, dzieci, wnukowie i wnuczki, dziadkowie, rodzeństwo, macochy i ojczymowie, pasierbowie oraz pasierbice.

Osoby pożyczające pieniądze od najbliższych członków rodziny mogą być zwolnieni z podatku PCC, ale nie oznacza to zwolnienia z obowiązku wypełnienia formularza PCC-3. Dokument należy złożyć w Urzędzie Skarbowym z zachowaniem terminu maksymalnie 14 dni liczonych od daty podpisania umowy. Przypomnijmy, że zwolnienie z podatku PCC może dotyczyć wyłącznie pożyczek przekazanych przelewem bądź przekazem pocztowym. Nie ma możliwości zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku pożyczek przekazanych gotówką. Pożyczone pieniądze zostają objęte podatkiem PCC w wysokości 0,5% wartości pożyczki.

Wiemy już, że pożyczka od osoby prywatnej powinna być rozliczona przez Urząd Skarbowy. W następnej kolejności warto wyjaśnić, ile wynosi opodatkowanie PCC. Dla przykładu, podatek od pożyczki na kwotę 2 000 zł wynosi 10 zł. Zobowiązanie podatkowe następuje w momencie, gdy nastąpiło pożyczanie pieniędzy. Co istotne, niektóre umowy pożyczkowe przewidują wypłacanie pożyczek w transzach. W takiej sytuacji pożyczkobiorca wypisuje formularz PCC-3 i rozlicza się w Urzędzie Skarbowym za każdą transzę przekazanej pożyczki oddzielnie.

Niektórzy pożyczkobiorcy nie opłacają należnego podatku PCC. Niestety w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego i nieprawidłowości należy się liczyć z nałożeniem na pożyczkobiorcę podatku sankcyjnego. W takiej sytuacji Urząd Skarbowy pobierze od pożyczkobiorcy 20% kwoty udzielonej pożyczki. Co równie istotne, pożyczanie pieniędzy od osób prywatnych nie ulega przedawnieniu. W związku z tym Urząd Skarbowy może dokonać kontroli po kilku lub nawet kilkunastu latach.

Wiesz już, czym charakteryzuje się pożyczka od osoby prywatnej. Jeśli chcesz uzyskać więcej praktycznych porad, zapoznaj się z pozostałymi artykułami w naszym serwisie. Podpowiemy Ci, czym skutkuje wcześniejsza spłata kredytu. W osobnym artykule omawiamy zawieszenie działalności a ZUS. A może zainteresuje Cię, jak prawidłowo sporządzić oświadczenie o stanie majątkowym?

ikona podziel się Przekaż dalej