Ziemia rolna w Polsce

Podział gruntów rolnych – klasyfikacja

Chcąc dowiedzieć się, ile kosztuje hektar ziemi rolnej, trzeba najpierw poznać klasyfikację gruntów. To od klasy ziemi zależy jej cena oraz zastosowanie. Im lepszej jakości grunty, tym lepsze możliwości inwestycyjne i budowlane. Nie bez znaczenia będzie w takim razie klasyfikacja ziemi w statystykach dotyczących średnich cen rynkowych za jeden ar czy jeden hektar pola.

Najlepszej jakości są grunty klasy I, II oraz III a. Określa się je mianem gruntów dobrych. Oprócz ziemi uprawnej do tego grona zaliczyć można również łąki i pastwiska klasy I i II. Kolejną grupą są grunty średnie, do których włącza się grunty klasy III b i IV oraz łąki i pastwiska klasy III i IV. Klasyfikację zamykają grunty słabe, które to charakteryzują się najniższą ceną w przeliczeniu na jednego ara. Do gruntów słabych zalicza się grunty klasy V i VI oraz łąki i pastwiska klasy V i VI.

Jak widać, ziemia rolna czy pola orne można zaklasyfikować według jakości pól. Średnia cena rynkowa za jeden ar czy hektar będzie wprost proporcjonalna do korzyści, jakie można osiągnąć po zakupie wybranego rodzaju ziemi. Cena ziemi uprawnej czy ornej zmienia się jednak co roku z uwagi również na inne okoliczności. Warto jednak zaznajomić się z aktualnymi cenami za hektar ziemi, by być bardziej świadomym podczas przykładowo podpisywania umowy dzierżawy gruntu.

Statystyki dotyczące ziemi rolnej – kto prowadzi?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym podaje regularnie najnowsze dane dotyczące cen sprzedaży/kupca ziemi rolnej czy ornej w Polsce. Dane te przestawiane są w formie przejrzystej tabeli z podziałem na województwa oraz klasy ziemi. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to organizacja, która powstała, by wspierać polskie rolnictwo i wiejskie obszary.

Dane dotyczące archiwalnych czy najnowszych cen za hektar ziemi w Polsce można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. To właśnie GUS zajmuje się prowadzeniem statystyk na temat różnych działań w Polsce, ocenie populacji czy innych statystycznie ważnych spraw. Warto znać te dwie organizacje, jeśli prowadzi się biznes rolny. Znajomość ich jest również ważna, co wiedza na temat tego, co to jest umowa dzierżawy gruntu.

Ile kosztuje hektar ziemi w Polsce?

Od czego zależy cena ziemi rolnej w Polsce?

Kształtowanie cen za hektar ziemi w Polsce widać na przełomie ostatnich lat. Rozrost dużych skupisk aglomeracyjnych wpływa również na zwiększenie cen ziemi rolnej w ich pobliżu. Jest to jeden z głównych czynników kształtujących ceny za ar czy hektar ziemi w Polsce. Położenie gruntu to jeden z głównych priorytetów podczas poszukiwania ziemi do kupna. Ceny za hektar ziemi w pobliżu głównych miast w Polsce będą zawsze nawet kilkakrotnie wyższe niż pole położone z dala od miejskich aglomeracji.

Kolejnym powodem różnorodności cen za hektar ziemi są możliwości inwestycyjne. Klimat w Polsce kształtuje wiele różnych ciekawych kierunków biznesowych. Przykładowo tereny nadmorskie będą idealne do wybudowania elektrowni wiatrowych. Alternatywne źródła energii mogą być w przyszłości rozwinięte na wysoką skalę. Możliwości inwestycyjne na ziemiach w Polsce wzrastają z roku na roku, co powoduje również stopniowe zwiększanie ceny na ar czy hektar pola. Sprawdź także ten artykuł na temat cen działek budowlanych.

Aktualna cena gruntów uprawnych

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informują już o średnich cenach zakupu i sprzedaży gruntów w II kwartale 2021 roku. Myśląc o takich kwestiach jak zakup ziemi czy umowa dzierżawy gruntu, warto zapoznać się z poniższymi danymi. Będą one pomocne przy wszelkich inwestycjach związanych z gruntami rolnymi w Polsce.

Średnie ceny rynkowe za hektar ziemi w Polsce kształtują się następująco:

  • Średnia cena za hektar gruntów dobrych - 59 304 zł
  • Średnia cena za hektar gruntów średnich - 48 675 zł
  • Średnia cena za hektar gruntów słabych - 34 488 zł
  • Średnia cena za hektar ogółem - 47 510 zł
Ile kosztuje hektar ziemi w Polsce w zależności od województwa?

Województwo

Średnia cena za hektar ogółem w PLN

Średnia cena za hektar gruntów dobrych w PLN

Średnia cena za hektar gruntów średnich w PLN

Średnia cena za hektar gruntów słabych w PLN

Dolnośląskie

40 683

45 353

41 344

33 500

Kujawsko-pomorskie

58 732

72 434

58 831

41 770

Lubelskie

39 616

60 511

38 506

25 626

Lubuskie

31 826

35 000

32 857

30 167

Łódzkie

43 782

61 024

46 043

34 072

Małopolskie

42 285

49 463

37 526

28 208

Mazowieckie

47 265

65 340

50 053

37 250

Opolskie

51 146

72 879

49 909

34 058

Podkarpackie

32 601

40 908

31 657

21 029

Podlaskie

52 812

83 500

58 317

40 393

Pomorskie

49 054

63 333

52 064

42 087

Śląskie

40 967

55 613

42 167

27 929

Świętokrzyskie

34 476

43 903

30 856

20 000

Warmińsko-mazurskie

48 853

63 125

50 944

39 200

Wielkopolskie

68 409

87 581

70 740

48 622

Zachodniopomorskie

35 917

53 333

32 433

25 617

ikona podziel się Przekaż dalej