O czym informują księgi wieczyste?

Księgi wieczyste zakłada się dla każdej nieruchomości. W świetle prawa, nieruchomość nieposiadająca takiego dokumentu, w ogóle nie istnieje. Zmiany w nich dokonywane są wyłącznie na podstawie aktu notarialnego. W skład księgi wieczystej wchodzą cztery działy:

  • Dział I – zawiera informację o nieruchomości (metraż, lokalizację itp).
  • Dział II – zawiera informacje dotyczące właściciela nieruchomości, a także ewentualnych użytkowników wieczystych.
  • Dział III – obejmuje wszystkie wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (nie uwzględniając hipoteki), a także wykaz ograniczeń związanych między innymi z rozporządzaniem nieruchomością.
  • Dział IV – zawiera informacje o ewentualnych obciążeniach nieruchomości (hipoteka i wszystkie informacje z nią związane).

Księgi wieczyste nie mogą być dowolnie modyfikowane. Wszystkie zmiany (np. wpis hipoteki) wymagają procedury sądowej, a efekty tych zmian można śledzić w samych księgach wieczystych, a dodatkowo na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości (księgi wieczyste online - link)

Składanie wniosku i koszt wpisu hipoteki do księgi wieczystej

Aby załatwić wpis hipoteki do ksiąg wieczystych musimy udać się do Sądu Rejonowego, prowadzącego księgę wieczystą naszej nieruchomości. Następnie trzeba złożyć wniosek o wpis hipoteki. Zwykle taki wniosek dostajemy od banku. Koszt wpisu hipoteki do księgi wieczystej stanowi wartość stałą. Ponosimy go już z chwilą składania wniosku, który trzeba opieczętować znaczkami skarbowymi. Wartość znaczków to 200 zł.

Do wniosku o wpis hipoteki w księgi wieczyste trzeba dołączyć kilka załączników. Niezbędne będzie dołączenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki kaucyjnej na rzecz banku, a także zaświadczenie bankowe, potwierdzające nabycie kredytu.

Notariusz swoim podpisem poświadcza ważność umowy między osobami kupującymi i sprzedającymi mieszkanie, dzięki temu możesz uzyskać wpis do księgi wieczystej
Ile trwa wpis hipoteki do księgi wieczystej?

Po dokonaniu wszystkich formalności trzeba jeszcze pobrać zaświadczenie o złożeniu wniosku o wpis hipoteki. Jest to informacja dla banku, który zyskuje pewność, że hipoteka będzie ustanowiona, a kredytobiorca wywiązał się z tej części umowy kredytowej.

Ile trzeba czekać na wpis hipoteki w księgi wieczyste?

Czy wiesz, że...

W zależności od doradcy kredytowego koszt kredytu w tym samym banku może być wyższy lub niższy nawet o kilka tysięcy złotych? Dlatego warto porównać warunki przynajmniej u kilku doradców. My polecamy wypełnienie krótkiego formularza na naszej stronie - na jego podstawie skontaktujemy Cię z bardzo solidnym pośrednikiem kredytowym oferującym korzystne rozwiązania w wielu bankach.

Sprawdź!

Czas oczekiwania na wpis hipoteki w księgi wieczyste zależy od obłożenia konkretnego sądu. W niektórych miastach na wpis do hipoteki trzeba czekać nawet do 9 miesięcy (na przykład Warszawa Mokotów). Aktualnie ciężko jest znaleźć sądy, które sprawy załatwiają szybciej niż w jeden kwartał, a nawet pół roku jest uznawane za przyzwoity wynik. W innych załatwienie wszystkich formalności zajmie nieco mniej czasu. Brak wpisu hipoteki w księgi wieczyste wiąże się z tym, że bank próbuje zabezpieczyć swoje interesy w inny sposób. Najczęściej wprowadzaną formą zabezpieczenia instytucji bankowej jest ubezpieczenie pomostowe. Owe ubezpieczenie może w znaczący sposób podwyższyć comiesięczną ratę kredytu. Dodatkowe opłaty przestaną być naliczane w banku dopiero w chwili otrzymania potwierdzenia o wpisie hipoteki do księgi wieczystej. Zatem to właśnie w interesie kredytobiorcy pozostaje, by hipoteka została wpisana jak najwcześniej.

Dlatego warto wiedzieć, że nasza hipoteka może zostać wpisana do ksiąg wieczystych w trybie przyspieszonym. Owe przyspieszenie procedur sądowych wystąpi wyłącznie na wyraźny wniosek właściciela nieruchomości. Wystarczy złożyć podanie o wcześniejsze wpisanie hipoteki do księgi wieczystej. Wniosek składamy w tym samym sądzie, w którym wpis ma zostać wykonany. Będzie to placówka właściwa ze względu na lokalizację nieruchomości objętej wpisem.

Jednym z najistotniejszych elementów wniosku jest jego argumentacja. Musimy wskazać, dlaczego zależy nam na tym, by hipoteka została wpisana w trybie przyspieszonym. Przesłanką może być trudna sytuacja materialna związana z chorobą, utrzymaniem rodziny lub trudności w opłaceniu ubezpieczenia pomostowego.

Akt notarialny w skórzanej teczce leżący na stole. Akt notarialny jest podstawą do zmiany w księgach wieczystych, bez niego nie możesz przystąpić do składania wniosku w sądzie.
Ile trwa wpis hipoteki do księgi wieczystej?

Sąd rozpatrzy nasze podanie i podejmie decyzję o jego odrzuceniu lub wpisaniu hipoteki do księgi wieczystej w trybie przyspieszonym. W pierwszym przypadku, hipoteka zostanie wpisana w trybie standardowym. W drugim, wszystkie formalności będą trwały około dwóch tygodni. Po tym czasie możemy otrzymać pozytywną decyzję o wpisie hipoteki w księgi wieczyste.  Będziemy już w stanie odebrać odpis wpisu i przekazać go do banku. Dzięki temu szybko zakończymy naliczanie przez bank kosztownego ubezpieczenia pomostowego.

Jak odebrać odpis wpisu hipoteki w księgi wieczyste?

Wpis hipoteki wymagał procedury sądowej. Jednak odebranie odpisu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi formalnościami. Odpis możemy uzyskać w oddziale sądu, właściwym ze względu na lokalizację nieruchomości. Warto też przypomnieć, że od pewnego czasu możemy też pobierać odpisy bez wychodzenia z domu. Proces przekształcania ksiąg wieczystych w pliki elektroniczne rozpoczął się już kilkanaście lat temu. Obecnie księgi wieczyste online są dostępne dla każdego internauty. Wraz z nowelizacją Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece z dnia 24 maja 2013 roku wprowadzono możliwość samodzielnego wydrukowania odpisu z księgi wieczystej. Wydruk z elektronicznych ksiąg wieczystych online posiada status dokumentu urzędowego i musi zostać przyjęty przez bank.

Odpis z centralnej informacji ksiąg wieczystych możemy też uzyskać w sposób tradycyjny, udając się osobiście do sądu.

Księgi wieczyste online – jak odebrać odpis?

Aby uzyskać odpis drogą elektroniczna musimy znać numer księgi wieczystej. Wszystkie księgi wieczyste zostają opatrzone numerem, który składa się z kodu wydziału ksiąg wieczystych, numeru księgi, a także cyfry kontrolnej (przydzielanej z chwilą zakładania dokumentacji). Osoby dysponujące numerem księgi wieczystej powinny wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości ekw.ms.gov.pl. Znajduje się tam zakładka „składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych”. Po kliknięciu w zakładkę wpisujemy numer księgi i wybieramy typ dokumentu, który chcemy pobrać. Następnie wybieramy formę dostarczenia (samodzielny wydruk bądź przysłanie dokumentu pocztą). Na stronie pojawi się informacja dotycząca kosztów uzyskania dokumentów. Musimy jedynie wykonać przelew pod wskazany numer bankowy i wskazać swój adres mailowy. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymamy na maila wiadomość z opłaconymi odpisami.

ikona podziel się Przekaż dalej